Thứ Ba, 13 tháng 9, 2022

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH, GIÁM SÁT ORACLE GOLDENGATE

 8.1. GIÁM SÁT ORACLE GOLDENGATE

1.CHECK

--Log: /u01/app/oracle/goldengate/ggserr.log

1. Check all processes

GGSCI (db1) 8> info all

GGSCI (db1) 8> status all

2. View thông tin manager

GGSCI (app-prepaid1) 4> info manager

3. View thông tin extract

- View thông tin đọc trail file:

GGSCI (db1) 40> info hr_rep1   

REPLICAT   HR_REP1   Last Started 2013-01-08 08:08   Status RUNNING

Checkpoint Lag       07:43:40 (updated 00:00:09 ago)

Log Read Checkpoint  File /u05/oracle/goldengate/dirdat/hr_rmt1/rt001601

                     2013-01-08 00:25:32.562485  RBA 19334029

- View quá trình xử lý trail file:

GGSCI (app-prepaid1) 3> info replicat rep1, detail

- info extract HR_PUMP6, SHOWCH

- Lấy thông tin xử lý trail file: Processing data hay At EOF để xác định lỗi từ đâu

GGSCI () 2> send CUSPUMP3, status

Sending STATUS request to EXTRACT CUSPUMP3 ...

EXTRACT CUSPUMP3 (PID 10701)

  Current status: Recovery complete: Processing data

  Current read position:

  Sequence #: 13458

  RBA: 99269918

  Timestamp: 2012-12-03 08:23:44.000000

  Extract Trail: /dbfs_direct/shared_files/goldengate/dirdat/cusext3/lt

  Current write position:

  Sequence #: 13394

  RBA: 85181329

  Timestamp: 2012-12-03 08:44:27.105848

  Extract Trail: /u05/oracle/goldengate/dirdat/cusrmt3/rt

- Log Report:

GGSCI> view report EXTG_MF  (file tương ứng trong dirrpt)

- View các tham số của group

GG> view params EXT1   

- Thống kê giao dịch theo thời gian, ngày,…:

GGSCI (devu007) 33> stats extract ext1

8.2. Cấu hình thêm/bớt bảng trong Oracle GoldenGate

1. Thêm một bảng cho một group

Ví dụ thêm một bảng mới OWNER_TEST.TABLE_TEST cho group OTHEXT1, và đã có cấu trúc trên database    

   #1.Trên db1_source

   $GGATE/ggsci

   DBLOGIN USERID ggate, PASSWORD xxxxx,ENCRYPTKEY DEFAULT

   ADD TRANDATA OWNER_TEST.TABLE_TEST     

   #2. Trên db1_source: STOP EXTRACT & PUMP

   STOP OTHEXT1

   STOP OTHPUMP1

  

   #3. Trên db1_source: Thêm tham số bên dưới vào parameter file của 2 group OTHEXT1 & OTHPUMP1 (cú pháp sửa parameter theo mục 5.2.2.3)

   TABLE OWNER_TEST.TABLE_TEST;            

   #4. Nếu bảng không có dữ liệu thì sang bước 5. Sử dụng datapump Export dữ liệu trên bảng OWNER_TEST.TABLE_TEST trên db1_source ra dump file, copy dumpfile sang db1_source-HCM và import dữ liệu từ dump file       

   #5. Nếu bảng đã có dữ liệu thì bỏ qua bước này. Trên db1_source-HCM Tạo cấu trúc dữ bảng giống hệt với bên db1_source – sử dụng công cụ TOAD để lấy script

   #6. Trên db1_source-HCM : STOP REPLICAT

   STOP  OTHREP1    

   #7. Trên db1_source-HCM: Thêm tham số vào parameter file của group OTHREP1          

   #7.1.Nếu bảng chưa có dữ liệu dùng tham số 

   MAP OWNER_TEST.TABLE_TEST, TARGET OWNER_TEST.TABLE_TEST;

   #7.2.Nếu bảng có dữ liệu dùng tham số

   MAP OWNER_TEST.TABLE_TEST, TARGET OWNER_TEST.TABLE_TEST, HANDLECOLLISIONS;    

   #8. Trên db1_source:  start các tiến trình OTHEXT1 & OTHPUMP1

   START OTHEXT1

   START OTHPUMP1          

   #9. Trên db1_source-HCM:  START tiến trình OTHREP1

   START OTHREP1  

   #.10. Nếu bảng không có dữ liệu bỏ qua bước này. Sau khi các tiến trình đồng bộ OTHEXT1 & OTHPUMP1 & OTHREP1 đã hết lag. Sửa lại tham số cho group OTHREP1

   STOP OTHREP1

   #Sửa tham số: MAP OWNER_TEST.TABLE_TEST, TARGET OWNER_TEST.TABLE_TEST, HANDLECOLLISIONS; 

   Thành MAP OWNER_TEST.TABLE_TEST, TARGET OWNER_TEST.TABLE_TEST;

   START OTHREP;

2. Loại bỏ một bảng cho một group

Ví dụ loại bỏ một bảng OWNER_TEST.TABLE_TEST cho group OTHEXT

   #1. Trên db1_source

   $GGATE/ggsci

   GGATE> STOP OTHEXT1          

   #2. Thêm tham số tableexclude vào parameter file của group OTHEXT1 (cú pháp sửa parameter theo mục 5.2.2.3)

   TABLEEXCLUDE OWNER_TEST.TABLE_TEST;    

   #3. Trên db1_source:  start tiến trình OTHEXT1 

   START OTHEXT1

3. Skip một tiến trình đang mining

   #Trên db1_source

   $GGATE/ggsci

   GGATE> SEND extract_name SHOWTRANS

   GGATE> SEND extract_name SKIPTRANS trans_id

4. Thay đổi tham số replicate

GGSCI> edit param REP1

5. Login

dblogin userid gg_owner

8.3. Xử lý lỗi WARNING OGG-01519 GoldenGate bị abend trên tiến trình Extract, Pump, Replicat

1. Lỗi: WARNING OGG-01519 GoldenGate

2021-02-19 23:55:48  WARNING OGG-01519  Oracle GoldenGate Capture for Oracle, pump1.prm:  Waiting at EOF on input trail file /u01/oracle/goldengate/dirdat/ext1/lt248294, which is not marked as complete; but succeeding trail file /u01/oracle/goldengate/dirdat/ext1/lt248295 exists. If ALTER ETROLLOVER has been performed on source extract, ALTER EXTSEQNO must be performed on each corresponding downstream reader.

2021-02-20 00:03:44  INFO    OGG-00957  Oracle GoldenGate Manager for Oracle, mgr.prm:  Purged old extract file/u01/oracle/goldengate/dirdat/cusext2/lt408637, applying UseCheckPoints purge rule: Oldest Chkpt Seqno 408808 > 408637.

2. Nguyên nhân

- File  /u01/oracle/goldengate/dirdat/ext1/lt248294 không có tín hiệu EOF (End of file) mở mãi không đóng mặc dù kết thúc rồi.

3. Giải pháp

-- SOURCE

-- Extract  ext1

GGSCI> stop ext1

(nếu không được thì GGSCI> kill extract ext1)

GGSCI> info ext1, detail

GGSCI> alter extract ext1 etrollover

--GGSCI> alter ext1 begin 2021-02-19 23:55:00

--GGSCI> alter ext1 begin now

GGSCI> alter ext1 extseqno 248295 extrba0

GGSCI> Start ext1 

GGSCI> Info ext1

--+ file moi tao la 248295 

[oracle@dbaviet03 ext1]$ ls -lt

total 46243

-rw-rw-rw- 1 oracle oinstall   29631 Feb 19 23:46 lt248296

-rw-rw-rw- 1 oracle oinstall    1066 Feb 19 23:34 lt248295

-rw-rw-rw- 1 oracle oinstall 7321619 Feb 19 23:23 lt248294

-rw-rw-rw- 1 oracle oinstall 9999895 Feb 19 19:53 lt248293

-rw-rw-rw- 1 oracle oinstall 9999732 Feb 19 19:53 lt248292

-rw-rw-rw- 1 oracle oinstall 9999787 Feb 19 19:53 lt248291

-rw-rw-rw- 1 oracle oinstall 9998739 Feb 19 19:53 lt248290

-- Pump pump1

GGSCI> stop pump1

(nếu không được thì GGSCI> kill extract pump1)

GGSCI> alter pump1, extseqno 248295 extrba0

GGSCI> start pump1

--DEST (Replicat): Nếu cần thì thực hiện 

GGSCI> stop rep1

(nếu không được thì GGSCI> kill extract rep1)

GGSCI> alter rep1, extseqno 088955 extrba0

GGSCI> start rep1

--+ File trail bên dest:

[oracle@dbavietDEST dirdat]$ ls -lt

total 14336

-rw-r-----. 1 oracle oinstall   31607 Feb 19 23:52 t1088957

-rw-r-----. 1 oracle oinstall    1531 Feb 19 23:39 t1088956

-rw-r-----. 1 oracle oinstall    1473 Feb 19 23:37 t1088955

-rw-r--r--. 1 oracle oinstall 7318678 Feb 19 23:21 t1088954

-rw-r--r--. 1 oracle oinstall 7318678 Feb 19 22:28 lt248294

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master