Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

Cách xử lý vấn đề %CPU cao trong MySQL

Nhiều bạn hỏi về MySQL hay cao tải CPU, từ đó làm chậm nghiệp vụ.

Check PID chiếm CPU cao

 pidstat -t -p <mysqld_pid> 1: (check mysql_pid bằng câu lệnh ps -ef |grep mysqld)

shell> pidstat -t -p 31258 1
03:31:06 PM   UID      TGID       TID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command
[...]
03:31:07 PM 10014         -     32039    5.00    1.00    0.00    6.00    22  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -     32040    5.00    1.00    0.00    6.00    23  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -     32042    6.00    1.00    0.00    7.00     8  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -     32047    5.00    1.00    0.00    6.00     6  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -     32048    5.00    1.00    0.00    6.00    15  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -     32049    5.00    1.00    0.00    6.00    14  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -     32052    5.00    1.00    0.00    6.00    14  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -     32053   94.00    0.00    0.00   94.00     9  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -     32055    4.00    1.00    0.00    5.00    10  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -      4275    5.00    1.00    0.00    6.00    10  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -      4276    5.00    1.00    0.00    6.00     7  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -      4277    6.00    1.00    0.00    7.00    15  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -      4278    5.00    1.00    0.00    6.00    18  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -      4279    5.00    1.00    0.00    6.00    10  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -      4280    5.00    1.00    0.00    6.00    12  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -      4281    5.00    1.00    0.00    6.00    11  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -      4282    4.00    1.00    0.00    5.00     2  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -     35261    0.00    0.00    0.00    0.00     4  |__mysqld
03:31:07 PM 10014         -     36153    0.00    0.00    0.00    0.00     5  |__mysqld

Kiểm tra ch tiết PID 32053:

mysql > select * from performance_schema.threads where THREAD_OS_ID = 32053 \G
*************************** 1. row ***************************
          THREAD_ID: 686
               NAME: thread/sql/one_connection
               TYPE: FOREGROUND
     PROCESSLIST_ID: 590
   PROCESSLIST_USER: msandbox
   PROCESSLIST_HOST: localhost
     PROCESSLIST_DB: NULL
PROCESSLIST_COMMAND: Query
   PROCESSLIST_TIME: 0
  PROCESSLIST_STATE: Sending data
   PROCESSLIST_INFO: select * from test.joinit where b = 'a a eveniet ut.'
   PARENT_THREAD_ID: NULL
               ROLE: NULL
       INSTRUMENTED: YES
            HISTORY: YES
    CONNECTION_TYPE: SSL/TLS
       THREAD_OS_ID: 32053
1 row in set (0.00 sec)

Lấy Plan câu lệnh:

mysql > explain select * from test.joinit where b = 'a a eveniet ut.' \G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: joinit
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 7170836
     filtered: 10.00
        Extra: Using where
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

Giải pháp: Tạo index

Shell
1
2
3
mysql > alter table test.joinit add index (b) ;
Query OK, 0 rows affected (15.18 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

Kiểm tra lại:

shell> pidstat -t -p 31258 1
03:37:53 PM   UID      TGID       TID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command
[...]
03:37:54 PM 10014         -     32039   25.00    6.00    0.00   31.00     0  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -     32040   25.00    5.00    0.00   30.00    21  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -     32042   25.00    6.00    0.00   31.00    20  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -     32047   25.00    4.00    0.00   29.00    23  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -     32048   25.00    7.00    0.00   32.00    22  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -     32049   23.00    6.00    0.00   29.00     4  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -     32052   23.00    7.00    0.00   30.00    14  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -     32053   10.00    2.00    0.00   12.00    11  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -     32055   24.00    6.00    0.00   30.00     1  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -      4275   25.00    6.00    0.00   31.00     7  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -      4276   25.00    6.00    0.00   31.00     1  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -      4277   24.00    5.00    0.00   29.00    14  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -      4278   24.00    6.00    0.00   30.00     9  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -      4279   25.00    5.00    0.00   30.00     6  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -      4280   26.00    5.00    0.00   31.00    14  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -      4281   24.00    6.00    0.00   30.00    10  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -      4282   25.00    6.00    0.00   31.00    10  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -     35261    0.00    0.00    0.00    0.00     4  |__mysqld
03:37:54 PM 10014         -     36153    0.00    0.00    0.00    0.00     5  |__mysqld

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master