Thứ Hai, 12 tháng 9, 2022

Cách viết câu lệnh SQL tối ưu

SQL Performance

SQL là một ngôn ngữ không còn xa lạ với mọi lập trình viên và đối với với lập trình viên backend việc làm chủ được SQL là một điều rất quan trọng. Trong quá trình làm việc của mình với SQL mình đã tham khảo rất nhiều nguồn để tối ưu câu truy vấn hiểu được hoạt động của SQL. Các bài nói về tối ưu với SQL trên mạng là rất nhiều nhưng mình chưa tìm thấy có một bài nào tổng hợp các kỹ thuật nên dùng để tối ưu với SQL. Bài viết này mình sẽ chia sẻ những kỹ thuật mình đang sử dụng để tối ưu hệ thống của mình với SQL cụ thể hơn là Mysql vì nhiều kiến thức mình chưa thử ở các loại SQL khác.

Bài này sẽ dựa trên kinh nghiệm cá nhân nên mong được sự đóng góp của mọi người. Mình cập nhật bài viết này liên tục để update những kỹ thuật mới nhất mình sử dụng.

Nội dung bài sẽ gồm các phần chính sau :

 1. What is index?
 2. Create Index for optimising query
 3. Join
 4. Chopping up a query
 5. partition
 6. Type of column
 7. Bulk insert/update
 8. Paging
 9. Query Strategery

Index là một khái niệm rất quan trọng trong SQL, mọi người nghe thấy nó và sử dụng nó hằng ngày nhưng không hẳn mọi người đều có thể hiểu được cách một Database xây dựng index. Do đó khi một câu query của mọi người bị chậm thì rất khó có thể tạo ra index tối ưu.

Theo mình tìm hiểu thì các SQL database thường sẽ tổ chức index dưới 2 dạng:

 • B-tree : Dựa theo kiến trúc của cây cân bằng. Hỗ trợ đa dạng query hơn.
 • Hash : Dựa theo cấu trúc dữ liệu Hash-Table. Dạng này sẽ hỗ trợ dạng = rất tốt nhưng lại không hỗ trợ dạng range query (>,<,>=,<=)

Và có thêm một dạng index nữa cho full text search là inverted index tại bài này mình xin phép không nói đến dạng này ạ.

Hash ít được dùng hiện nay và mình cũng chưa từng sử dụng nó trong project thực tế nên bài này mình chỉ nói đến dạng B-tree.

Các hình ảnh dưới đây mình lấy từ SQL Performance explained. Mọi người mua sách ủng hộ tác giả nhé. Quyển sách rất hay dạy chúng ta mọi thứ liên quan đến index.

Để hiểu được index chúng ta cần phải biết được cấu trúc dữ liệu của một index. Giả sử ta tạo một index trên column 2 dạng số. Database sẽ tạo ra một dạng cấu trúc dữ liệu B-tree dựa theo các dữ liệu có trong column 2 và các dữ liệu này sẽ được sắp xếp như hình bên dưới.

b-tree-architechture.PNG

Trong hình bên trên chúng ta sẽ chú ý đến các Leaf Nodes các Node này sẽ cung cấp cho chúng ta địa chỉ để đọc dữ liệu từ bảng được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Tất nhiên sẽ có các Leaf Nodes không được các Branch Node trỏ tới nên các Leaf Node nãy sẽ được liên kết với nhau bằng danh sách liên kết đôi để đảm bảo được việc duyệt dữ liệu trong cây index.

Leaf_node.PNG

Tiếp đến chúng ta sẽ xem xét đến cách duyệt dữ liệu trên index để biết được tại sao nó lại nhanh hơn với việc scan table rất nhiều.

Giả sử chúng ta tìm dữ liệu bản ghi có giá trị là 57Database sẽ bắt đầu duyệt từ gốc của cây index qua các Branch Node khác nhau cho đến khi đến đầu của Leaf Nodes. Tiếp tục duyệt theo qua các Leaf Node để tìm được giá trị 57.

Vì cây index đã được sắp xếp nên việc duyệt này sẽ rất nhanh và phụ thuộc vào độ sâu của cây và số lượng dữ liệu có trong 1 Node (vài KB và không đổi).

B_Tree_Travel.PNG

Với các thuật toán phát triển cây index thì cây index sẽ được gọi là đứa trẻ còi cọc so với độ phát triền của các Leaf Nodes vì vậy duyệt cây index cho chúng ta tốc độ nhanh hơn scan table.

Theo ví dụ bên trên thì một Branch Node sẽ chứa 4 giá trị vậy ta sẽ tính được độ sâu của cây theo công thức sau : Log4(số lượng phần tử của Branch Node).

Database sẽ tối ưu việc chọn số lượng phần tử sẽ tham gia cây index sao cho cây có độ sâu thấp nhất.

Ta có bảng dữ liệu sau để thấy rõ hơn độ lớn của cây sẽ phát triển chậm như thế nào nếu mỗi Branch Node có 4 phần tử.

index_depth.PNG

Chúng ta đã hiểu index là gì và tại sao khi sử dụng index lại cho chúng ta kết quả tốt hơn. Việc tiếp theo là áp dụng vào các trường hợp thực tế.

Có một lưu ý là trường bạn dùng để đánh index thì nên ít giá trị Null vì giá trị này gây khó cho database trong quá trình tạo cây index

 SELECT first_name, last_name
 FROM employees
 WHERE employee_id = 123

Với câu query này chúng ta chỉ cần tạo index theo trường employee_id để đạt được tốc độ tối ưu cho câu query.

 SELECT first_name, last_name
 FROM employees
 WHERE employee_id = 123 and subsidiary_id = 30

Giả sử employee_id không còn là unique nữa (trường hợp hợp nhất 2 công ty chẳng hạn) thì việc đánh index trên một trường employee_id sẽ không phải cách tối ưu nhất dành cho câu query trên.

Tại đây chúng ta cần đánh index trên 2 trường employee_id và subsidiary_id.

Việc đánh query trên >=2 trường khác nhau được gọi là concatenated index. Việc đánh index khiến database sắp xếp dữ liệu theo theo trường đứng đầu trước sau đó sẽ sắp xếp theo trường thứ 2.

Vậy nên việc chọn thứ tự các trường trong index dạng này là rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng của index.

concat-index.PNG

Lời khuyên của mình cũng như sách mình đọc và nghiên cứu thì hãy chọn trường có selective nhất đứng đầu tiên. Vì các trường đó có tính chọn lọc cao (selective) thì khi tạo cây index sẽ có độ sâu thấp hơn. Điều này đúng cho các loại database có khái niệm concatenated index.

 SELECT first_name, last_name
 FROM employees
 WHERE employee_id between 123 and 500 
  and subsidiary_id = 30

Tương tự như câu query2 tại đây việc employee_id là unique thì chúng ta cần phải đánh index trên cả 2 trường.Và ưu tiên điều kiện bằng = trước như thế sẽ tối ưu được câu query

 SELECT first_name, last_name
 FROM employees
 WHERE employee_id between 123 and 500
 SELECT first_name, last_name
 FROM employees
 WHERE employee_id between 123 and 500 
  and subsidiary_id = 30

Chúng ta có 2 query thì chúng ta chỉ cần tạo 1 index cho 2 trường employee_id và subsidiary_id với employee_id đứng đầu. Mặc dù cách đánh index như query3 mới là tối ưu nhất nhưng cũng nên tạo ít index hơn.

Vì dữ liệu sẽ được sắp xếp theo employee_id nên chúng ta sẽ dùng được index này cho 2 câu query.

Đến đây mọi người tự suy luận tiếp về đánh index cho lớn hơn 2 trường nhé chỉ cần nhớ là index là cây sắp xếp và duyệt index giống duyệt cây là có thể suy luận ra thôi.

SELECT first_name, last_name, date_of_birth
 FROM employees
 WHERE UPPER(last_name) = "DEMTV"

Việc sử dụng các function trong câu query thì phải đánh index cả function chứ không đánh trên trường được.

Tại đây chúng ta tạo index như sau CREATE INDEX emp_up_name ON employees (UPPER(last_name));

SELECT first_name, last_name, date_of_birth
 FROM employees
 WHERE UPPER(last_name) < ?
 AND date_of_birth < ?

Nếu câu query dạng này thì không thể đánh 1 index để thỏa mãn 2 range query được.

Vì vậy tại đây mình sẽ chọn đánh index trường nào có khả năng sau khi lọc bằng index xong ít phải lọc trong database nhất có thể. Hoặc có thể đánh 2 index cho cả 2 trường để database thực hiện merge dữ liệu và được gọi là Index Merge.

Câu hỏi nếu cùng câu query sử dụng 1 index có thể giúp bạn quét hết trường hợp và việc tạo 2 index để database gộp lại thì chọn cái nào? Tất nhiên là chọn 1 index.

Index cho câu query thực hiện nhanh hơn điều này quá quen rồi nhưng bạn có thể tạo index cho query thực hiện chậm hơn hay không?

Câu trả lời là có nhé. Việc Tạo index không cẩn thận không hề giúp câu select của bạn nhanh hơn ngược lại khiến nó chậm hơn và hiển nhiên index sẽ khiến cho insertupdate cũng chậm hơn dẫn đến thiệt cả 2 đường.

select *
from users 
where sex='M' and name='demtv'

Tại đây nếu bạn không nắm chắc về index có thể bạn sẽ tạo index trên trường sex.

Với câu query này và trong bảng users lớn và chỉ chứa 90% là sex='M' điều này sẽ khiến query này nếu dùng index sẽ chậm hơn với việc scan toàn bộ bảng.

Lý do khiến câu query trên chậm mặc dù đã sử dụng index là vì khi database sử dụng index trên thì nó sẽ nhận được các địa chỉ ngẫu nhiên không nằm cạnh nhau trong bảng. Tiếp đó nó sẽ phải lân lượt đi vào từng địa chỉ này để lọc ra dữ liệu.

Điều này sẽ là chậm hơn rất nhiều việc scan bảng từ đầu đến cuối vì việc scan sẽ chỉ là đọc các bản ghi liên tiếp nhau.

Tất nhiên thực tế sẽ không ai đánh index kiểu thế cả nhưng mọi người cần phải chú ý trường hợp sau khi lọc qua index rồi mà vẫn phải duyệt quá nhiều dữ liệu trong bảng. Tuân theo nguyên tắc chọn trường selective đánh index là một cách tránh được trường hợp này.

Việc đánh index cũng giúp ích rất nhiều đến các câu query order by hay group by vì làm trên tập sắp xếp lúc nào chẳng tiết kiệm hơn.

Một trong các phép quan trọng hay được sử dụng nữa là phép tính Join và nắm được một số nguyên tắc cơ bản để giúp join nhanh hơn là điều cần thiết.

Có 2 thuật toán chính được các database sử dụng khi thực hiện join 2 bảng dữ liệu đó là:

 • Hash Join (Mysql version 8 trở lên mới hỗ trợ thuật toán join này)
 • Nested Loop Join

Đây là thuật toán phổ biến nhất và được áp dụng trong rất nhiều loại database khác nhau vậy nên ta sẽ tìm cách tối ưu phép tính join này trước. Nghe tên thì chắc các bạn cũng đoán ra được là nó sẽ thực hiện 2 vòng lặp để kiểm tra giữ liệu của 2 bảng.

Ta có query sau:

SELECT e0_.employee_id AS employee_id0
    -- MORE COLUMNS
FROM employees e0_
    JOIN sales s1_
          ON e0_.subsidiary_id = s1_.subsidiary_id
            AND e0_.employee_id = s1_.employee_id
WHERE UPPER(e0_.last_name) LIKE 'WIND%';

Và chúng ta tạo 2 index :

CREATE INDEX emp_up_name ON employees (UPPER(last_name));
CREATE INDEX sales_emp ON sales (subsidiary_id, employee_id);

Chúng ta sẽ có query plan sau :

Nested-Join.PNG

Ở đây ta thấy Database đã sử dụng cả 2 index để thực hiện phép join sẽ nhanh hơn.

 • emp_up_name để access và filter trường last_name
 • sales_emp để thực hiện phép tìm kiếm tất cả những bản ghi tìm thấy sau khi UPPER(e0_.last_name) LIKE 'WIND%'; trong bảng sales

Như thế kết luận rằng đánh index trên trường dùng để join sẽ khiến cho câu join query sẽ nhanh hơn.

Vậy chúng ta đánh 3 index liệu rằng có giúp câu query nhanh hơn không?

CREATE INDEX emp_up_name ON employees (UPPER(last_name));
CREATE INDEX sales_emp ON sales (subsidiary_id, employee_id);
CREATE INDEX emp_up_emp ON sales (subsidiary_id, employee_id);

Câu trả lời là hoàn toàn không? Việc database sử dụng thuật toán Nested Loop Join thì chúng ta chỉ cần đánh index cho bảng nằm bên phải mà thôi.

Ví dụ Khi thực hiện join bảng A,B bằng trường c thì ta chỉ cần đánh index trên trường c của bảng B mà thôi. Nhưng thực tế database không nhất thiết sẽ dữ lại thứ tự join cho bạn vì khi thay đổi thứ tứ join thì vẫn giữ được kết quả cuối nhưng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến performance của Database.

Có một quy tắc chung là Database sẽ luôn sắp xếp sao cho nó ít phải lookup bên bảng còn lại càng ít càng tốt. Theo query bên trên dù ta đảo ngược lại vị trí của bảng employees và bảng sales thì database vẫn sẽ đảo lại thứ tứ để đưa ra phương án join tốt nhất.

Lời Khuyên là nếu bạn không chắc chắn biết được bảng nào sẽ là bảng bên phải thì hãy nên sẽ dũng explain query. Và đừng join nhiều bảng quá không bộ optimize của Database sẽ hơi vất vả chọn thứ tự cho bạn đấy.

Thực tế hiện nay chúng ta thường xuyên sử dụng ORM để thao tác với Database vậy nên chúng ta nên biết được ORM sẽ thực hiện phương pháp Nested Loop Join này như thế nào.

Nếu không cẩn thận thì khi sử dụng ORM rất có khả năng bạn sẽ gặp phải 1 vấn đề là N+1 select problem. Thay vì gửi 1 câu lệnh Join lên database để nhận lại kết quả thì ORM bạn đang dùng sẽ gửi N+1 câu query khác nhau để lấy dữ liệu về.

Ví dụ như câu query trên rất có thể loại ORM của bạn sẽ thực hiện các phép tính sau:

select employees0_.subsidiary_id as subsidiary1_0_
 -- MORE COLUMNS
 from employees employees0_
 where upper(employees0_.last_name) like ?

 select sales0_.subsidiary_id as subsidiary4_0_1_
 -- MORE COLUMNS
 from sales sales0_
 where sales0_.subsidiary_id=?
 and sales0_.employee_id=?

 select sales0_.subsidiary_id as subsidiary4_0_1_
 -- MORE COLUMNS
 from sales sales0_
 where sales0_.subsidiary_id=?
 and sales0_.employee_id=?

Đầy tiên sẽ query lấy ra các bản ghi employee trước sau đó với từng bản ghi employee sẽ thực hiện 1 câu select nữa để lấy kết quả. Thực sự đây đúng là điều mà database thực sự sẽ làm khi bản gửi một câu join query đầy đủ với thuật toán Nested Loop Join nhưng nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian giao tiếp giữa server và client.

Vậy nên các bạn nên tránh sảy ra trường hợp này nếu bạn thật sự muốn join 2 bảng. Hãy show sql của ORM bạn đang sử dụng ra để kiểm tra và search trên mạng cách khác phục nhé.

Đây là một thuật toán giúp ta tiết kiệm thời gian join hơn rất nhiều so với Nested Loop Join vì nó sẽ sử dụng cấu trúc dữ liệu Hash Table để lưu dữ liệu của 1 bảng lại. Nhưng không có gì là hoàn hảo cả vì sử dụng hash table nên nó sẽ rất tốn bộ nhớ.

Ta có query sau :

SELECT *
 FROM sales s
 JOIN employees e ON (s.subsidiary_id = e.subsidiary_id
 AND s.employee_id = e.employee_id )
 WHERE s.sale_date > trunc(sysdate) - INTERVAL '6' MONTH

Ta sẽ có query plan cho query này:

Hash-Join_Filter.PNG

Database sẽ load hết dữ liệu 1 bảng vào hash-table trước như ở đây ta thấy nó sẽ load bảng employees vì nó có kích thước nhỏ hơn. Với dạng Join này chúng ta chỉ cần đánh index tại where vì khi thực hiện join nó đã sử dụng hash-table nên việc index cho trường cần join là không cần thiết.

Ta tạo index sau và sẽ có một query plan :

Hash_join.PNG

Vậy việc biết được database bạn đang sử dụng đang sử dụng join algorithms nào là điều rất cần thiết để biết được cách nâng cao hiệu năng của phép join.

Theo như tài liệu của Mysql thì phiên bản 8.0.18 mới hỗ trợ loại join này và nó cũng sẽ cung cấp cho bạn một số config như : join_buffer_size, open_files_limit. Bạn nên tham khảo tại Link Mysql-Doc. Tại đây sẽ mô tả cho bạn biết khi nào sẽ dùng hash join và cách tối ưu phép tính toán này.

Join Decomposition là kỹ thuật dùng để tách một câu join của bạn thành nhiều câu query khác nhau và sẽ thực hiện join trên Application của bạn để tối ưu hóa được các loại cache bạn đã lưu cũng như mở rộng database.

Cụ thể ta xét query sau :

SELECT * FROM tag
JOIN tag_post ON tag_post.tag_id=tag.id
JOIN post ON tag_post.post_id=post.id
WHERE tag.tag='mysql';

Nếu sử dụng kỹ thuật Join Decomposition thì sẽ biến thành 3 câu query như sau:

SELECT * FROM tag WHERE tag='mysql';
SELECT * FROM tag_post WHERE tag_id=1234;
SELECT * FROM post WHERE post.id in (123,456,567,9098,8904);

Bạn nhìn thấy sự lãng phí nhưng nếu bạn đã cache được bảng tag và bảng tag_post trong memory của Application thì nó chỉ cần thực hiện đúng query cuối mà thôi. Điều này tận dụng tối đa cache của bạn cũng như khiến Application nhanh hơn.

Một ưu điểm nữa là ba bảng tagtag_postpost có thể lưu ở các server khác nhau điều đó khiến mở rộng database là dễ.

Trên thực thế phương pháp này được sử dụng rất nhiều trong các high-performance applications và chúng ta cũng hoàn toàn áp dụng được nó vì thực tế trừ màn hình dành cho admin các phép join đều khá đơn giản.

Với Mysql version 5.7 thì bạn làm ơn đừng sử dụng câu query dạng này :

 SELECT * FROM sakila.film
 WHERE film_id IN(
 SELECT film_id FROM sakila.film_actor WHERE actor_id = 1);

Vì nếu bạn mong muốn Mysql 5.7 se thực hiện sub query trong lệnh IN trước thì nó làm ngược lại đó. Hãy nhìn cách nó làm

mysql_in_5.7.PNG

Nó sẽ quét hết bảng film trước sau đó với thực hiện so sánh với sub query. Nếu dùng Mysql 5.7 thì bạn nên thay đổi nếu có query dạng này sang dạng join. Đến phiên bản Mysql 8 thì điều này đã được cải tiến nó sẽ thực hiện câu sub query trước.

mysql-8-in.PNG

Kỹ thuật này mình dùng nhiều trong quá trình xóa dữ liệu với các bảng không có partition theo range.

Nghĩa là thay vì xóa 1 năm dữ liệu thì mình sẽ viết code để xóa từng tuần 1 điều này khiến query của mình thực hiện nhanh hơn và khiến database phải lock dữ liệu ít hơn dẫn đến database không bị cao tải. Trước khi biết đến điều này mình đã phải chờ hàng tiếng đồng hồ để database thực hiện phép delete và nhiều khi mình phải Kill câu query ngu ngốc đó đi. Hy vọng các bạn không trải qua những thứ đau thương như mình.

Một ví dụ điển hình nữa là khi alter một bảng lớn trong sql. Các bạn chắc trải qua cảm giác câu lệnh alter của mình sẽ chạy mất hàng tiếng đồng hồ có khi là hơn thế nữa. Nguyên nhân của việc này là Mysql sẽ tạo ra một bảng mới và copy tất cả dữ liệu của bảng cũ sang bảng mới và trong suốt quá trình này bảng cũ sẽ bị locked. Nếu bảng cần alter có size quá lớn thì đây là vấn đề.

Áp dụng Chopping Up a Query ta sẽ làm như sau. Tạo một bảng mới sau đó copy từng chút một từ bảng mới sang bảng cũ (khoảng tầm 1000 row). Nhưng trong quá trình copy này sẽ có luồng thay đổi giá trị của bảng cũ như : delete,update,... Bạn cần tạo thêm các trigger để khi có update vào bảng  thì sẽ update vào bảng mới luôn hoặc update ra một bảng lưu thay đổi nữa cuối cùng sẽ thực hiện update giá trị của bảng thay đổi vào bảng mới.

Có một cách nữa để không phải dùng trigger mình để Link github cho các bạn tham khảo : github.com/github/gh-ost

Cùng với việc tạo index thì việc tạo partition cũng giúp câu query của bạn có tốc độ nhanh hơn.

Partition trong sql sẽ phân chia bảng của bạn ra thành nhiều bảng nhỏ hơn. Do đó khi câu query của bạn phù hợp với partition nào thì database chỉ cần đọc partition đó lên thôi điều này sẽ giúp câu query nhanh hơn nhiều.

Partition rất được chú trọng trong các distributed database nhất là với các loại noSql nó được nhắc đến rất nhiều. Vì khi chia partition một cách hợp lý thì partition sẽ có thể được lưu ở các server khác nhau khiến cho tăng được hiệu năng query vì câu query của bạn sẽ được tính toán trên nhiều máy thay vì 1 máy.

Trong Sql thì mình dùng chủ yếu dạng range partition chia dữ liệu của mình theo thời gian để thực hiện query nhanh hơn và khi cần thì xóa 1 partition sẽ nhanh hơn rất nhiều việc xóa bằng lệnh delete.

Có 2 dạng partition :

 • Hash
 • Range

Một bảng trong Sql của bạn có nhiều partition thì thực tế nó sẽ là một bảng Logic chứa nhiều bảng Vật lý bên dưới. Nghĩa là khi bạn tạo index trên bảng có partition thì nó sẽ là index của nhiều bảng khác nhau.

Vậy nên khi query dữ liệu mà nằm trên nhiều partition thì mặc dù bạn đã index trên trường dùng để partition nhưng nó sẽ là query trên nhiều bảng khác nhau và dùng nhiều cây index khác nhau điều đó khiến câu query sẽ không tận dụng được tối đa index cũng như partition.

Vậy với partition dạng range thì đừng chia range quá nhỏ (mỗi ngày một partition) và số lượng partition có thể có cũng có giới hạn ví dụ Myslq sẽ có tối đa 8192 cho một bảng dữ liệu.

Khi thiết kế database thì chỉ nên chọn kiểu dữ liệu vừa đủ cho cột bạn đang sử dụng. Kiểu dữ liệu càng nhỏ sẽ giúp CPU tính toán càng nhanh cũng như chiếm dung lượng nhỏ khi lưu.

Một sai lầm phổ biến mình thấy các bạn hay mắc đó là dùng string để lưu kiểu số. Và dùng các kiểu số quá lớn để lưu số nhỏ.

Câu hỏi là bạn muốn insert 1 triệu dữ liệu vào database thì cách nào sẽ là cách tối ưu nhất. Nhiều bạn sẽ trả lời ngay là sử dụng batch insert của các framework của các bạn hay sử dụng. Điều đó đúng nhưng chúng ta nên biết câu lệnh sql sẽ là gì và các bạn khi sử dụng các orm framework cũng nên cẩn thận vì nó cũng có rất nhiều cú lừa.

Câu lệnh insert dữ liệu một cách nhanh nhất vào database là dạng :

INSERT INTO tbl_name (a,b,c) VALUES(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9);

Một số ORM sẽ sử dụng dạng Batch như sau để insert vào database :