Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

Nhân bản Oracle Home từ Database Server sang Database Server khác

 Mục đích: Nhân bản ORACLE_HOME Database Server sang Database Server khác để đỡ mất công cài lại Oracle Software.

1. Kiểm tra oracle_home inventory [ SOURCE DB]

$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lsinventory
Oracle Interim Patch Installer version 12.1.0.1.10
Copyright (c) 2017, Oracle Corporation. All rights reserved.


Oracle Home : /oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_CRMTST/dbhome_1
Central Inventory : /oracle/app/oraInventory
from : /oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_CRMTST/dbhome_1/oraInst.loc
OPatch version : 12.1.0.1.10
OUI version : 12.1.0.2.0
Log file location : /oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_CRMTST/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2017-02-08_13-03-50PM_1.log

Lsinventory Output file location : /oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_CRMTST/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2017-02-08_13-03-50PM.txt
--------------------------------------------------------------------------------
Local Machine Information::
Hostname: dbatest
ARU platform id: 23
ARU platform description:: Solaris Operating System (SPARC 64-bit)


Installed Top-level Products (1):

Oracle Database 12c 12.1.0.2.0
There are 1 products installed in this Oracle Home.


Interim patches (2) :

Patch 22139226 : applied on Sun Feb 28 16:22:03 AST 2016
Unique Patch ID: 19731538
Patch description: "Database PSU 12.1.0.2.160119, Oracle JavaVM Component (Jan2016)"
Created on 8 Jan 2016, 04:08:32 hrs PST8PDT
Bugs fixed:
19699946, 19176885, 19623450, 22139226, 19909862, 21811517, 19223010
21068507, 19895326, 19877336, 22118835, 22118851, 21566993, 19153980
20408829, 21047766, 19231857, 19895362, 19855285, 20415564, 21555660
19245191, 21047803, 20408866, 21566944

Patch 21948354 : applied on Sun Feb 28 16:19:33 AST 2016
Unique Patch ID: 19591711
Patch description: "Database Patch Set Update : 12.1.0.2.160119 (21948354)"
Created on 23 Dec 2015, 01:11:03 hrs PST8PDT
Sub-patch 21359755; "Database Patch Set Update : 12.1.0.2.5 (21359755)"
Sub-patch 20831110; "Database Patch Set Update : 12.1.0.2.4 (20831110)"
Sub-patch 20299023; "Database Patch Set Update : 12.1.0.2.3 (20299023)"
Sub-patch 19769480; "Database Patch Set Update : 12.1.0.2.2 (19769480)"
Bugs fixed:
19189525, 19075256, 19141838, 19865345, 19791273, 19280225, 18845653
20951038, 19243521, 19248799, 21756699, 18988834, 19238590, 21281532
20245930, 18921743, 18799063, 19134173, 19571367, 20476175, 20925795
19018206, 20509482, 20387265, 20588502, 19149990, 18849537, 18886413
17551063, 19183343, 19703301, 19001390, 18202441, 19189317, 19644859
19358317, 19390567, 19279273, 19706965, 19068970, 19619732, 20348653
18607546, 18940497, 19670108, 19649152, 18948177, 19315691, 19676905
18964978, 19035573, 20165574, 19176326, 20413820, 20558005, 19176223
19532017, 20134339, 19074147, 18411216, 20361671, 20425790, 18966843
20294666, 19307662, 19371175, 19195895, 19154375, 19468991, 19174521
19520602, 19382851, 21875360, 19326908, 19658708, 20093776, 20618595
21787056, 17835294, 19791377, 19068610, 20048359, 20746251, 19143550
19185876, 19627012, 20281121, 19577410, 22092979, 19001359, 19518079
18610915, 19490948, 18674024, 18306996, 19309466, 19081128, 19915271
20122715, 21188532, 20284155, 18791688, 20890311, 21442094, 18973548
19303936, 19597439, 20235511, 18964939, 19430401, 19044962, 19409212
19879746, 20657441, 19684504, 19024808, 18799993, 20877664, 19028800
19065556, 19723336, 19077215, 19604659, 21421886, 19524384, 19048007
18288842, 19689979, 20446883, 18952989, 16870214, 19928926, 21526048
19180770, 19197175, 19902195, 20318889, 19730508, 19012119, 19067244
20074391, 19512341, 19841800, 14643995, 20331945, 19587324, 19547370
19065677, 19637186, 21225209, 20397490, 18967382, 19174430, 18674047
19054077, 19536415, 19708632, 19289642, 20869721, 19335438, 17365043
18856999, 19869255, 20471920, 19468347, 21620471, 16359751, 18990693
17890099, 19439759, 19769480, 19272708, 19978542, 20101006, 21300341
20402832, 19329654, 19873610, 21668627, 21517440, 19304354, 19052488
20794034, 19291380, 18681056, 19896336, 19076343, 19561643, 18618122
20440930, 18456643, 19699191, 18909599, 19487147, 18250893, 19016730
18743542, 20347562, 16619249, 18354830, 19687159, 19174942, 20424899
19989009, 20688221, 20441797, 19157754, 19032777, 19058490, 19399918
18885870, 19434529, 19018447, 18417036, 20919320, 19022470, 19284031
20474192, 20173897, 22062026, 19385656, 19501299, 17274537, 20899461
19440586, 16887946, 19606174, 18436647, 17655240, 19023822, 19178851
19124589, 19805359, 19597583, 19155797, 19393542, 19050649

2. Kiểm tra cỡ ORACLE_HOME ở SOURCE DB

cd $ORACLE_HOME
du -h . | tail -1
14G .

3. Tapk thư mục ORACLE_HOME trên TARGET HOST

mkdir -p /oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_clone/dbhome_1

4. Backp ORACLE_HOME ở SOURCE HOST

cd $ORACLE_HOME

tar -cvf /export/home/oracle/HOME_BKUP/home12_bkp.tar .

5. Scp file tar sang target host

cd /oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_clone/dbhome_1
scp oracle@192.168.2.3:/export/home/oracle/HOME_BKUP/home12_bkp.tar .

6 . Untar file tar

cd /oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_clone/dbhome_1

tar -xvf home12_bkp.tar

7 . Chạy clone script  trên TARGET HOST

cd $ORACLE_HOME/oui/bin
./runInstaller -clone -silent -ignorePreReq ORACLE_HOME="/oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_clone/dbhome_1"
ORACLE_HOME_NAME="dbhome_12gR2"
ORACLE_BASE="/oracle/app/oracle"
OSDBA_GROUP=dba OSOPER_GROUP=dba

output:

# ./runInstaller -clone -silent -ignorePreReq ORACLE_HOME="/oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_clone/dbhome_1" ORACLE_HOME_NAME="dbhome_12gR2" ORACLE_BASE="/oracle/app/oracle" OSDBA_GROUP=dba OSOPER_GROUP=dba
Starting Oracle Universal Installer...

Checking swap space: must be greater than 500 MB. Actual 256819 MB Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2017-02-08_02-08-27PM. Please wait ...[STDBY@test/oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_clone/dbhome_1/oui/bin# Oracle Universal Installer, Version 12.1.0.2.0 Production
Copyright (C) 1999, 2014, Oracle. All rights reserved.

You can find the log of this install session at:
/oracle/app/oraInventory/logs/cloneActions2017-02-08_02-08-27PM.log
.................................................................................................... 100% Done.Installation in progress (Wednesday, February 8, 2017 2:08:38 PM AST)
............................................................................... 79% Done.
Install successful

Linking in progress (Wednesday, February 8, 2017 2:08:45 PM AST)
. 80% Done.
Link successful

Setup in progress (Wednesday, February 8, 2017 2:09:28 PM AST)
.......... 100% Done.
Setup successful

Saving inventory (Wednesday, February 8, 2017 2:09:29 PM AST)
Saving inventory complete
Configuration complete

End of install phases.(Wednesday, February 8, 2017 2:09:56 PM AST)
WARNING:
The following configuration scripts need to be executed as the "root" user.
/oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_clone/dbhome_1/root.sh
To execute the configuration scripts:
1. Open a terminal window
2. Log in as "root"
3. Run the scripts

The cloning of dbhome_12gR2 was successful.
Please check '/oracle/app/oraInventory/logs/cloneActions2017-02-08_02-08-27PM.log' for more details.


7. Chạy script root.sh bằng user root trên  TARGET HOST

root# /oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_clone/dbhome_1/root.sh
Check /oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_clone/dbhome_1/install/root_sec61-1_2017-02-08_14-10-25.log for the output of root script

8.Tạo ADR REPO:

$ORACLE_HOME/bin/diagsetup basedir=/oracle/app/oracle oraclehome=/oracle/app/oracle/product/12.1.0.2_clone/dbhome_1

Hy vọng hữu ích cho bạn.
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master