Thứ Tư, 7 tháng 9, 2022

Xóa dữ liệu Audit thủ công hoặc với DBMS_AUDIT_MGMT

Xóa (Purge) bản ghi Audit records dùng package DBMS_AUDIT_MGMT

Kiểm tra AUDIT có bật hay không:

SQL> show parameter audit_trail

NAME     TYPE  VALUE
------------- ------- --------
audit_trail  string DB

Kiểm tra số row của bảng audit: 

select count(*) TOTAL from sys.aud$;

Kiểm tra size của AUD$:

select owner,segment_name,segment_type,tablespace_name,bytes/1024/1024 "MB Size" from dba_segments where segment_name='AUD$';

 
OWNER SEGMENT_NAME SEGMENT_TYPE TABLESPACE_NAME MB Size
----- ------------ ------------ --------------- -------
SYS  AUD$     TABLE    SYSTEM     550

Xóa toàn bộ dữ liệu bảng AUDIT thủ công:

--Xóa toàn bộ
TRUNCATE table sys.AUD$;

--Xóa giữ 30 ngày
--disable logging của aud$ để không tạo ra nhiều archived log:
alter table AUD$ nologging;
delete from aud$ where TIMESTAMP# <= sysdate-30;

Xóa dữ liệu Audit dùng gói DBMS_AUDIT_MGMT

1. Kiểm tra cấu hình

COLUMN parameter_name FORMAT A30
COLUMN parameter_value FORMAT A20
COLUMN audit_trail FORMAT A20
SELECT * FROM dba_audit_mgmt_config_params;

 
PARAMETER_NAME         PARAMETER_VALUE   AUDIT_TRAIL
------------------------------ -------------------- --------------------
AUDIT FILE MAX SIZE      10000        OS AUDIT TRAIL
AUDIT FILE MAX SIZE      10000        XML AUDIT TRAIL
AUDIT FILE MAX SIZE      10000        UNIFIED AUDIT TRAIL
AUDIT FILE MAX AGE       5          OS AUDIT TRAIL
AUDIT FILE MAX AGE       5          XML AUDIT TRAIL
AUDIT FILE MAX AGE       5          UNIFIED AUDIT TRAIL
DB AUDIT TABLESPACE      TS_AUDIT       STANDARD AUDIT TRAIL
DB AUDIT TABLESPACE      SYSAUX        FGA AUDIT TRAIL
DB AUDIT TABLESPACE      SYSAUX        UNIFIED AUDIT TRAIL
DB AUDIT CLEAN BATCH SIZE   10000        STANDARD AUDIT TRAIL
DB AUDIT CLEAN BATCH SIZE   10000        FGA AUDIT TRAIL
OS FILE CLEAN BATCH SIZE    1000         OS AUDIT TRAIL
OS FILE CLEAN BATCH SIZE    1000         XML AUDIT TRAIL
AUDIT WRITE MODE        QUEUED WRITE MODE  UNIFIED AUDIT TRAIL

2. Xóa khởi tạo Audit Record

--- Xóa khởi tạo
BEGIN
DBMS_AUDIT_MGMT.INIT_CLEANUP( audit_trail_type => dbms_audit_mgmt.AUDIT_TRAIL_AUD_STD, default_cleanup_interval => 12);
end;
/
Note: If you haven’t moved the AUD$ table out of SYSTEM tablespace, then it the below script will move the AUD$ to SYSAUX tablespace by default.

-- Kiểm tra bước đầu tiên đảm bảo YES
SET SERVEROUTPUT ON
BEGIN
IF DBMS_AUDIT_MGMT.is_cleanup_initialized(DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD) THEN
DBMS_OUTPUT.put_line('YES');
ELSE
DBMS_OUTPUT.put_line('NO');
END IF;
END;
/

-- Thiết lập thời gian lưu dữ liệu audit (ví dụ 30 ngày):
BEGIN
DBMS_AUDIT_MGMT.set_last_archive_timestamp(
audit_trail_type => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD,
last_archive_time => SYSTIMESTAMP-30);
END;
/

--Kiểm tra lại
SELECT * FROM dba_audit_mgmt_last_arch_ts;

Để xóa dữ liệu bảng AUD$ dùng DBMS:

BEGIN
DBMS_AUDIT_MGMT.clean_audit_trail(
audit_trail_type => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD,
use_last_arch_timestamp => TRUE);
END;
/

Để enable hoặc disable Audit Database:

--Enable
ALTER SYSTEM SET audit_trail=db SCOPE=SPFILE;
--Disable
ALTER SYSTEM SET audit_trail=NONE SCOPE=SPFILE;

Lập lịch cho Job xóa dữ liệu Audit dùng DBMS SCHEDULER:

-- Tạo scheduler job để purge hàng ngày
BEGIN
DBMS_SCHEDULER.create_job (
job_name => 'JOB_PURGE_AUDIT_RECORDS',
job_type => 'PLSQL_BLOCK',
job_action => 'BEGIN DBMS_AUDIT_MGMT.SET_LAST_ARCHIVE_TIMESTAMP(DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD, TRUNC(SYSTIMESTAMP)-30); END;',
start_date => SYSTIMESTAMP,
repeat_interval => 'freq=daily; byhour=0; byminute=0; bysecond=0;',
end_date => NULL,
enabled => TRUE,
comments => 'Update last_archive_timestamp');
END;
/

-- Kiểm tra lại scheduler job
select LAST_START_DATE,LAST_RUN_DURATION,NEXT_RUN_DATE from dba_scheduler_jobs where job_name= ’JOB_PURGE_AUDIT_RECORDS’;

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master