Thứ Hai, 8 tháng 11, 2021

[VIP] Tìm và kill các session tác động vào 1 bảng Core, nhiều truy cập trong Oracle Database

Mục đích: Để DDL 1 bảng core là việc làm rất khó do truy cập rất lớn, để thực hiện được chúng ta cần kill mọi tác động vào bảng này:

-- Bước 1: Check các session, nếu > 0 thì chạy bước 2:
select /*+ parallel(8) */ sid||',' from gv$access where upper(object) like upper('CORE1') 

--and inst_id=1;

-- Ví dụ kết quả ra:
3763,
3581,
14687,
3955,
12805,
1335,
4717

-- Bước 2: Chạy lấy ra câu lệnh kill -9
SELECT /*lock table*/  'kill -9 ' || spid a, a.INST_ID,A.SQL_ID,A.SID, A.SERIAL#, a.USERNAME, a.STATUS,A.SCHEMANAME,a.OSUSER,A.MACHINE,A.PROGRAM,A.TYPE,A.LOGON_TIME,BACKGROUND
FROM gv$session a, gv$process b 
WHERE b.addr = a.paddr   
AND a.inst_id=b.inst_id 
--and b.inst_id=3
AND (b.inst_id, a.sid) in
(SELECT /*+ parallel(8)*/ s.inst_id,s.sid
FROM gv$locked_object v, dba_objects d,
gv$lock l, gv$session s
WHERE v.object_id = d.object_id
AND (v.object_id = l.id1)
AND v.session_id = s.sid
and object_name=upper('CORE1'))
--and type='USER'
--ORDER BY username, session_id;

-- Bước 3: Nếu câu trên treo thì có thể dùng câu sau
SELECT s.inst_id,s.sid, s.serial#,s.sql_id,username U_NAME, owner OBJ_OWNER,
object_name, object_type, s.osuser, s.machine,
DECODE(l.block,
  0, 'Not Blocking',
  1, 'Blocking',
  2, 'Global') STATUS,
  DECODE(v.locked_mode,
    0, 'None',
    1, 'Null',
    2, 'Row-S (SS)',
    3, 'Row-X (SX)',
    4, 'Share',
    5, 'S/Row-X (SSX)',
    6, 'Exclusive', TO_CHAR(lmode)
  ) MODE_HELD,
  decode(l.TYPE,
'MR', 'Media Recovery',
'RT', 'Redo Thread',
'UN', 'User Name',
'TX', 'Transaction',
'TM', 'DML',
'UL', 'PL/SQL User Lock',
'DX', 'Distributed Xaction',
'CF', 'Control File',
'IS', 'Instance State',
'FS', 'File Set',
'IR', 'Instance Recovery',
'ST', 'Disk Space Transaction',
'TS', 'Temp Segment',
'IV', 'Library Cache Invalidation',
'LS', 'Log Start or Switch',
'RW', 'Row Wait',
'SQ', 'Sequence Number',
'TE', 'Extend Table',
'TT', 'Temp Table',l.type) lock_type
FROM gv$locked_object v, dba_objects d,
gv$lock l, gv$session s
WHERE v.object_id = d.object_id
AND (v.object_id = l.id1)
AND v.session_id = s.sid
and object_name like upper('%CORE1')
--and username like upper('binhtv')
ORDER BY username, session_id;

-- Bước 4: Lấy ra câu kill -9 từ SID
SELECT /*5.SID*/  'kill -9 ' || spid a, a.INST_ID,A.SQL_ID,A.SID, A.SERIAL#, a.USERNAME, a.STATUS,A.SCHEMANAME,a.OSUSER,A.MACHINE,A.PROGRAM,A.TYPE,A.LOGON_TIME,a.prev_exec_start,BACKGROUND
FROM gv$session a, gv$process b 
WHERE b.addr = a.paddr   
AND a.inst_id=b.inst_id 
--and b.inst_id=2
AND a.sid in (
3763,
3581,
14687,
3955,
12805,
1335,
4717
)
and type='USER'
order by inst_id;

-- Bước 5: Thực hiện DDL
Ví dụ:

alter table app_owner.core1 nologging noparallel;

alter table app_owner.core1 add column (test varchar2(1000)); 

Xoay quanh các câu lệnh đó thôi, các bạn thực hành nhiều sẽ quen nhé.

Hy vọng hữu ích cho bạn.
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master