Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL COUNT(), AVG() và SUM()

Các hàm SQL COUNT (), AVG () và SUM ()

Hàm COUNT () trả về số hàng phù hợp với tiêu chí được chỉ định.

Hàm AVG () trả về giá trị trung bình của một cột số.

Hàm SUM () trả về tổng tổng của một cột số.

Cú pháp COUNT ()

SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Cú pháp AVG ()

SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Cú pháp SUM ()

SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Cơ sở dữ liệu Demo

Dưới đây là lựa chọn từ bảng "Sản phẩm" trong cơ sở dữ liệu mẫu Northwind:

ProductIDProductNameSupplierIDCategoryIDUnitPrice
1Chais1110 boxes x 20 bags18
2Chang1124 - 12 oz bottles19
3Aniseed Syrup1212 - 550 ml bottles10
4Chef Anton's Cajun Seasoning2248 - 6 oz jars22
5Chef Anton's Gumbo Mix2236 boxes21.35

COUNT () Ví dụ

Câu lệnh SQL sau tìm số lượng sản phẩm:

Thí dụ

SELECT COUNT(ProductID)
FROM Products;

Result:

Number of Records: 1
COUNT(ProductID)
77

Lưu ý: Giá trị NULL không được tính.


Ví dụ AVG ()

Câu lệnh SQL sau tìm giá trung bình của tất cả các sản phẩm:

Thí dụ

SELECT AVG(Price)
FROM Products;

Result:

Number of Records: 1
AVG(Price)
28.866363636363637

Lưu ý: Giá trị NULL bị bỏ qua.


Cơ sở dữ liệu Demo

Dưới đây là lựa chọn từ bảng "OrderDetails" trong cơ sở dữ liệu mẫu Northwind:

OrderDetailIDOrderIDProductIDQuantity
1102481112
2102484210
310248725
410249149
5102495140

Ví dụ SUM ()

Câu lệnh SQL sau tìm tổng của các trường "Số lượng" trong bảng "Chi tiết Đơn hàng":

Thí dụ

SELECT SUM(Quantity)
FROM OrderDetails;

Result:

Number of Records: 1
SUM(Quantity)
12743
Lưu ý: Giá trị NULL bị bỏ qua.
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master