Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL DEFAULT Constraint

Ràng buộc SQL DEFAULT

Ràng buộc DEFAULT được sử dụng để cung cấp giá trị mặc định cho một cột.

Giá trị mặc định sẽ được thêm vào tất cả các bản ghi mới NẾU không có giá trị nào khác được chỉ định.


SQL DEFAULT trên TẠO BẢNG

SQL sau đặt giá trị DEFAULT cho cột "Thành phố" khi bảng "Người" được tạo:

SQL / SQL Server / Oracle / MS Access của tôi:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL,
    LastName varchar(255NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int,
    City varchar(255DEFAULT 'Sandnes'
);

Ràng buộc DEFAULT cũng có thể được sử dụng để chèn các giá trị hệ thống, bằng cách sử dụng các hàm như GETDATE ():

CREATE TABLE Orders (
    ID int NOT NULL,
    OrderNumber int NOT NULL,
    OrderDate date DEFAULT GETDATE()
);

SQL DEFAULT trên ALTER TABLE

Để tạo ràng buộc DEFAULT trên cột "Thành phố" khi bảng đã được tạo, hãy sử dụng SQL sau:

MySQL:

ALTER TABLE Persons
ALTER City SET DEFAULT 'Sandnes';

Máy chủ SQL:

ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT df_City
DEFAULT 'Sandnes' FOR City;

Truy cập MS:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City SET DEFAULT 'Sandnes';

Oracle:

ALTER TABLE Persons
MODIFY City DEFAULT 'Sandnes';

DROP a REFAULT Ràng buộc

Để loại bỏ ràng buộc DEFAULT, hãy sử dụng SQL sau:

MySQL:

ALTER TABLE Persons
ALTER City DROP DEFAULT;

SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City DROP DEFAULT;
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master