Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL UNIQUE Constraint

Ràng buộc UNIQUE trong SQL

Ràng buộc UNIQUE đảm bảo rằng tất cả các giá trị trong một cột là khác nhau.

Cả ràng buộc UNIQUE và PRIMARY KEY đều đảm bảo tính duy nhất cho một cột hoặc tập hợp các cột.

Ràng buộc CHÍNH CHÍNH tự động có một ràng buộc DUY NHẤT.

Tuy nhiên, bạn có thể có nhiều ràng buộc DUY NHẤT cho mỗi bảng, nhưng chỉ có một ràng buộc CHÍNH CHÍNH cho mỗi bảng.


Ràng buộc DUY NHẤT của SQL trên TẠO BẢNG

SQL sau tạo ràng buộc DUY NHẤT trên cột "ID" khi bảng "Người" được tạo:

SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL UNIQUE,
    LastName varchar(255NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int
);

MySQL:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL,
    LastName varchar(255NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int,
    UNIQUE (ID)
);

Để đặt tên cho một ràng buộc UNIQUE và để xác định một ràng buộc UNIQUE trên nhiều cột, hãy sử dụng cú pháp SQL sau:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL,
    LastName varchar(255NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int,
    CONSTRAINT UC_Person UNIQUE (ID,LastName)
);

Ràng buộc UNIQUE SQL trên ALTER TABLE

Để tạo ràng buộc DUY NHẤT trên cột "ID" khi bảng đã được tạo, hãy sử dụng SQL sau:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ADD UNIQUE (ID);

Để đặt tên cho một ràng buộc UNIQUE và để xác định một ràng buộc UNIQUE trên nhiều cột, hãy sử dụng cú pháp SQL sau:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT UC_Person UNIQUE (ID,LastName);

XÓA Ràng buộc DUY NHẤT

Để loại bỏ một ràng buộc UNIQUE, hãy sử dụng SQL sau:

MySQL:

ALTER TABLE Persons
DROP INDEX UC_Person;

SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
DROP CONSTRAINT UC_Person;
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master