Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SQL CREATE INDEX

Câu lệnh SQL CREATE INDEX

Câu lệnh CREATE INDEX được sử dụng để tạo chỉ mục trong bảng.

Các chỉ mục được sử dụng để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nhanh hơn so với cách khác. Người dùng không thể nhìn thấy các chỉ mục, chúng chỉ được sử dụng để tăng tốc độ tìm kiếm / truy vấn.

Lưu ý: Cập nhật bảng có chỉ mục mất nhiều thời gian hơn cập nhật bảng không có chỉ mục (vì chỉ mục cũng cần cập nhật). Vì vậy, chỉ tạo các chỉ mục trên các cột sẽ được tìm kiếm thường xuyên.

Cú pháp CREATE INDEX

Tạo chỉ mục trên bảng. Các giá trị trùng lặp được phép:

CREATE INDEX index_name
ON table_name (column1column2, ...);

Cú pháp TẠO INDEX DUY NHẤT

Tạo một chỉ mục duy nhất trên một bảng. Các giá trị trùng lặp không được phép:

CREATE UNIQUE INDEX index_name
ON table_name (column1column2, ...);

Lưu ý: Cú pháp tạo chỉ mục khác nhau giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau. Do đó: Hãy kiểm tra cú pháp để tạo chỉ mục trong cơ sở dữ liệu của bạn.


Ví dụ về CREATE INDEX

Câu lệnh SQL bên dưới tạo một chỉ mục có tên "idx_lastname" trên cột "LastName" trong bảng "Người":

CREATE INDEX idx_lastname
ON Persons (LastName);

Nếu bạn muốn tạo một chỉ mục trên một tổ hợp các cột, bạn có thể liệt kê tên cột trong dấu ngoặc đơn, được phân tách bằng dấu phẩy:

CREATE INDEX idx_pname
ON Persons (LastName, FirstName);

Tuyên bố DROP INDEX

Câu lệnh DROP INDEX được sử dụng để xóa một chỉ mục trong bảng.

Truy cập MS:

DROP INDEX index_name ON table_name;

Máy chủ SQL:

DROP INDEX table_name.index_name;

DB2 / Oracle:

DROP INDEX index_name;

MySQL:

ALTER TABLE table_name
DROP INDEX index_name;
==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master