Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

SQL Navigator - Công cụ cho dân Developer hiệu quả

Mô hình kết nối của công cụ phía người dùng:

1. Cài đặt2.    Ai sử dụng phù hợp nhất?
·         Developer (tất nhiên DBA vẫn dùng được)
Kết quả hình ảnh cho sql navigator

3.    Ưu điểm vượt trội:
·         Auto code complete: câu lệnh, trường, object của schema --> dùng Ctrl + Space

·        Khi mở source của 1 package, 1 thủ tục, 1 function chỉ cần sửa sau đó nhấn Ctrl + S (giống Word) là SQL Navigator sẽ tự build lại, RẤT ĐƠN GIẢN VÀ TIỆN LỢI (nếu bị treo thì vào TOAD kill tiến trình đang gọi là save được).

4. Phím tắt hay dùng
·         F8: Chạy đoạn code hiện dòng hiện tại (phải bôi đen || dấu ; cuối dòng)
·         F12: Hiển thị các object
·         F9:

+ Default: chạy từ dòng hiện tại đến hết, hiển thị KQ dòng hiện tại

+ Bôi đen dòng đó: chạy dòng hiện tại

·         Ctrl + Space: sổ gợi ý code

·         Ctr + Enter: hiển thi code function

Còn rất nhiều tính năng nữa, các bạn tự khám phá nhé.

 @ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master