Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle với 9 bước hiệu quả

Hướng dẫn các thao tác vận hành và tác động vào DB cho các DBA với từng bước cụ thể, dựa vào các hướng dẫn để giám sát và vận hành các DB hàng ngày:
1. Hướng dẫn khai báo datafile:
+   Khai báo thêm các datafile cho DB theo qui trình đảm bảo hoạt động của DB, tránh nhầm lẫn khi thao tác với DB.
+   Sử dụng I/O của các mount point một cách hiệu quả nhất.
2. Hướng dẫn khai báo partition cho DB:
+   Thêm partition cho các bảng chia partition trong DB theo qui trình đảm bảo hoạt động của DB, tránh nhầm lẫn khi thao tác với DB.
+   Kiểm tra các bảng có partition.
3. Hướng dẫn kiểm tra lỗi lock bảng và tồn session:
+   Xử lý lỗi liên quan tới việc lock bảng và tồn session.
+   Đảm bảo lỗi phải được xử lý nhanh nhất.
+   Lưu lại log toàn bộ quá trình xử lý.
+   Thống nhất cách xử lý giữa các DBA.
4. Hướng dẫn kiểm tra cơ sở dữ liệu:
+   Kiểm tra log của DB, nhằm kiểm tra hoạt động của DB có gì bất thường không.
+   Kiểm tra log backup của DB, mục đích xem bản backup DB có thành công hay không.
5. Hướng dẫn rebuild index:
+   Đảm bảo DB và ứng dụng hoạt động ổn định.
+   Rebuild lại các index bị lỗi trong quá trình hoạt động.
6. Hướng dẫn tác động vào profile của user:
+   Kiểm tra các user bị giới hạn số lần login fail và bỏ giới hạn này.
+   Kiểm tra các user chưa có quyền unlimited tablespace và bổ sung thêm.
+   Đảm bảo các ứng dụng hoạt động bình thường sau khi tiếp nhận, các user ứng dụng không bị ảnh hưởng sau khi tác động.
7. Hướng dẫn quản trị oracle ASM:
+   Hướng dẫn các DBA cách quản lý, giám sát và vận hành oracle ASM.
8. Hướng dẫn vận hành oracle dataguard:
+   Cung cấp các bước vận hành giám sát trên 2 DB có cấu hình dự phòng bằng oracle dataguard.
9. Hướng dẫn vận hành oracle goldengate:
+   Hướng dẫn cấu hình oracle goldengate giữa 2 DB.
+   Giám sát, vận hành các tiến trình oracle goldengate.

---------------------------
@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ 

 #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master