Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 1.Hướng dẫn khai báo datafile

1. Tổng hợp thông tin cho việc khai báo

-         Kiểm tra dung lượng free của các mount point hiện tại.
-         Kiểm tra vị trí và sequence các datafile (của tablespace) được khai báo gần nhất.
-         Datafile được khai báo sẽ tương ứng với 02 loại tablespace:
            + Tablespace chung, lưu trữ lâu dài (forever)
            + Tablespace riêng, lưu trữ theo tháng (monthly)

2. Thực hiện khai báo datafile

-      Khi khai báo datafile cho 01 tablespace ta sẽ add đồng thời  datafile (với N là số nguyên dương), tức là mỗi lần sẽ có một số chẵn datafile được khai báo thêm.
-         Datafile sẽ được khai báo lần lượt trên 02 mount point /uA, /uB cụ thể như sau:
           + Datafile có sequence lẻ sẽ được khai báo trên /uA.
           + Datafile có sequence chẵn sẽ được khai báo trên /uB.
-         Dung lượng của mỗi datafile sẽ tùy thuộc tốc độ tăng trưởng của tablespace tương ứng.
-         Câu lệnh dùng để khai báo datafile:
create tablespace "<TABLESPACE_NAME>" logging datafile '/<PATH_DATAFILE>/<TABLESPACE _NAME_XX>.dbf' size <y> extent management local segment space management auto;
<TABLESPACE_NAME>          : Tên tablespace cần add thêm datafile
<PATH_DATAFILE>                 : Đường dẫn chứa datafile
<TABLESPACE _NAME_XX>  : Tên datafile cần add thêm, có định dạng:
tablespace_name + sequence
<Y>                                            : Dung lượng datafile cần add thêm
Ví dụ:
create tablespace "DATA201902" logging datafile '/u03/oradata/oraaz/DATA201002_01.dbf' size 4g  extent management local segment space management auto;

alter tablespace "DATA201902" add datafile '/u04/oradata/oraaz/DATA201002_02.dbf' size 4g  autoextent off;
Chú ý: Dùng câu lệnh trên cho việc khai báo datafile để tăng hiệu năng đọc ghi của DB.

*****
Hãy nhanh tay đăng ký khóa học "Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 12c cơ bản" trên Unica giành cho những bạn mới học cơ sở dữ liệu Oracle hoặc cần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trên Unica (giá gốc 900K, giá khi đăng ký HÔM NAY là 299K):

Bước 1: Truy cập Unica.vn, bấm ĐĂNG KÝ nếu chưa có tài khoản
Bước 2: Đăng nhập tài khoản học viên trên Unica.vn

Bước 4: Bấm KÍCH HOẠT NGAYđể thanh toán và bắt đầu vào học.
*****

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master