Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Tổng quan hệ thống chứng chỉ Oracle

Oracle cung cấp 200 chứng chỉ ở các lĩnh vực ứng dụng, đám mây, cơ sở dữ liệu, hệ thống vận hành, quản lý doanh nghiệp, ảo hóa…Hệ thống chứng chỉ Oracle được chia làm 10 lĩnh vực: 
 • Oracle Applications
 • Oracle Cloud
 • Oracle Database
 • Oracle Enterprise Management
 • Oracle Foundation
 • Oracle Industries
 • Oracle Java and Middleware
 • Oracle Operating Systems
 • Oracle Systems
 • Oracle Virtualization


Mỗi lĩnh vực được chia làm 5 cấp độ:
 • Associate
 • Professional
 • Specialist
 • Expert
 • Master

Hãy cùng tham khảo về hệ thống các chứng chỉ của Oracle có thể sẽ giúp ích cho sự nghiệp của bạn sau đây:

Chứng chỉ Oracle Application 
Oracle Application gồm hơn 60 chứng chỉ về 20 sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm như Agile, E-Business Suite, Hyperion, JD Edwards EnterpriseOne và PeopleSoft. Phần lớn là Certified Implementation Specialist cho một ứng dụng cụ thể với các chứng chỉ Certified Expert. Các chứng chỉ về Application dành cho các chuyên gia về bán và triển khai các giải pháp Oracle cụ thể.

Chứng chỉ Oracle Cloud 
Chứng chỉ Oracle mới nhất là Cloud gồm Java Cloud và các chứng chỉ Oracle Cloud trong đó có Oracle Database Cloud. Các chứng chỉ này dành cho các cá nhân triển khai ứng dụng, quản trị hoặc phân phối giải pháp khách hàng trong cloud

Chứng chỉ Oracle Database 
Các chứng chỉ Oracle Database dành cho các  cá nhân phát triển hoặc làm việc về cơ sở dữ liệu Oracle. Có 3 lĩnh vực chính là: Database Application Development, MySQL và Oracle Database, được chia làm các cấp độ: Associate, Professional, Expert và Master. 

Lưu ý: Phiên bản hiện nay của  Oracle Database là 12c. Oracle  cung cấp chứng chỉ Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certified Master (OCM), Oracle Certified Expert (OCE) và Specialist cho Oracle Database 12c. 

Chứng chỉ OCA đánh giá kỹ năng quản lý vận hành cơ sở dữ liệu của 1 Quản trị viên (DBA). Thí sinh phải vượt qua một trong các bài this au cùng với bài thi Oracle Database 12c: Installation and Administration (1Z0-062):
 • Oracle Database 12c: SQL Fundamentals (1Z0-061)
 • Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I (1Z0-051)
 • Oracle Database SQL Expert (1Z0-047)

Chứng chỉ OCP yêu cầu các kỹ năng nâng cao hơn, bắt buộc thí sinh phải hoàn thành khóa đào tạo ủy quyền, hoàn thành bản đăng ký khóa học và vượt qua kỳ thi Oracle Database 12c: Advanced Administration (1Z0-063).


Chứng chỉ OCM Database 12c Maximum Availability yêu cầu chứng chỉ OCM Database 12c Administrator và vượt qua 2 kỳ thi:
 • Oracle Database 12c: RAC and Grid Infrastructure Administration (1Z0-068)
 • Oracle Database 12c: Data Guard Administration (1Z0-066)

Chứng chỉ OCE Database 12c gồm các chứng chỉ Maximum Availability, Data Guard Administrator, RAC and Grid Infrastructure Administrator, và Performance Management and Tuning. Yêu cầu bắt buộc thí sinh phải sở hữu trước chứng chỉ OCP Database 12c Administrator, sau đó tham dự kỳ thi Data Guard Administrator, RAC and Grid Infrastructure Administrator hoặc Performance Management and Tuning. Thi đỗ RAC and Grid Infrastructure Administration và Data Guard Administration sẽ đạt chứng chỉ Maximum Availability.

Chứng chỉ Oracle Enterprise Management 
Chứng chỉ Enterprise Management gồm Oracle Application Testing Suite và Oracle Enterprise Manager.
 • Chứng chỉ Oracle Enterprise Manager Application Quality Management 11g Certified Implementation Specialist dành cho các chuyên gia sử dụng các công cụ  Application Quality Management của Oracle.Yêu cầu 1 bài thi (1Z0-529).
 • Chứng chỉ Oracle Enterprise Manager 12c Certified Implementation Specialist (IZ0-457) về các chức năng quản lý (cho ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hệ thống, lưu trữ.. trong nhiều môi trường); khả năng kiến trúc cài đặt, triển khai, báo cáo….

Chứng chỉ Oracle Foundation
Oracle Foundation gồm  chứng chỉ Oracle IT Architecture Release 3 Certified Architecture Specialist và Project Lifecycle Management Certified Implementation Specialist, mỗi chứng chỉ yêu cầu 1 bài thi tương ứng. 
 • Chứng chỉ Architecture chứng nhận khả năng cấp cao của các kiến trúc sư IT về việc lên kế hoạch, thiết kế, phát triển ..các giải pháp và chọn giải pháo phù hợp với sản phẩm
 • Chứng chỉ Project Lifecycle Management Implementation Specialist dành cho các quản lý dự án Oracle

Chứng chỉ Oracle Industries
Oracle Industries gồm hơn 25 chứng chỉ tập trung vào phần mềm Oracle dành cho truyền thông, dịch vụ sức khỏe, bảo hiểm, bán lẻ thuế và công nghiệp ứng dụng. 

Chứng chỉ Oracle Java and Middleware 
Chứng chỉ Java and Middleware gồm nhiều lĩnh vực như  Business Intelligence, Cloud Application, Data Integration, Identity Management, Java, Middleware Development Tools... Java and Middleware chia làm các cấp độ của chương trình Oracle như Associate, Professional và gồm Java Developer, Java Programmer, System Administrator, Architect và Implementation Specialist.
Phổ biến nhất là chứng chỉ Java SE (Standard Edition), Java EE (Enterprise Edition) và Java ME (Micro Edition). 

Chứng chỉ Oracle Operating Systems
Chứng chỉ Oracle Operating Systems gồm Linux và Solaris dành cho các quản trị viên và các chuyên gia triển khai 
 • Chứng chỉ Linux 6 gồm OSA và OSP Linux 6 System Administrator cũng như 2 chứng chỉ Oracle Linux Certified Implementation Specialist.
 • Chứng chỉ Solaris 11 gồm chứng chỉ OCA và OCP System Administrator cũng như chứng chỉ Oracle Solaris 11 Installation and Configuration Certified Implementation Specialist. 

Chứng chỉ Oracle Systems 
Chứng chỉ Oracle Systems gồm Engineered Systems (Exdata, Exalogic, Exalytics), Servers (Fujitsu, SPARC) và Storage (Pillar Axiom, StorageTek, Sun Flash, Sun Storage) dành cho các cá nhân bán và triển khai giải pháp cụ thể.

Chứng chỉ Oracle Virtualization 
Chứng chỉ Virtualization gồm Oracle Virtual Desktop Infrastructure và Oracle Virtual Machine (VM) đều là các chứng chỉ ở cấp chuyên gia: Certified Implementation Specialists dành cho các chuyên gia bán và triển khai giải pháp Oracle VM. 
 • Oracle Virtual Desktop Infrastructure 3 Certified Implementation Specialist Certification (bài thi 1Z0-559) tập trung vào các sản phẩm Oracle Virtual Desktop Infrastructure và Sun Ray.
 • Oracle VM 3.0 for x86 Certified Implementation Specialist Certification dành cho các cá nhân cài đặt thành phần OVM 3.0 Server và OVM 3.0 Manager, khám phá OVM Servers, cấu hình mạng…


@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ 

#học oracle #học oracle ở đâu, #khóa học oracle online, #khóa học oracle 12c, #oca oracle, #tài liệu luyện thi oca, #video học oracle, #thi chứng chỉ oracle tại việt nam, #lộ trình học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master