Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Bí quyết thiết lập các tham số CSDL Oracle cần thiết nhất theo khuyến cáo của Oracle hãng


Sau đây là một số yêu cầu và hướng dẫn thiết lập các thành phần cho một Oracle database phục vụ khi tiếp nhận cơ sở dữ liệu mới:

STT
Nội dung
Yêu cầu
Cách kiểm tra/thiết lập
1
Thiết   lập vùng swap cho máy chủ DB
·   Với máy chủ có RAM ≤ 32GB: đặt dung lượng swap bằng với dung lượng RAM.
·    Với máy chủ có RAM>32GB: đặt dung lượng swap tương đương 75%-80% dung lượng RAM.
Tuỳ vào từng loại hệ điều hành, dùng lệnh của hệ điều hành để kiểm tra RAM, swap:
·    Linux: swapon –s
·    olaris: swap -s
2
Thiết   lập cấu hình cho DB
Redo khai báo ít nhất 3 redo log group cho mỗi instance DB, mỗi group gồm ít nhất 2 member nằm trên 2 vùng khác nhau, đảm bảo mirror cho nhau.
·    Kiểm tra:
SELECT thread#, group#, members
FROM v$log
ORDER BY thread#, group#;
·    Thiết lập:
alter database add logfile group n ('/.../redon_a.log','/.../redon_b.log') size ...M;


DB chạy ở chế độ archive log mode.
·         Kiểm tra:
archive log list;
·         Thiết lập:
startup mount;
alter database archivelog;


UNDO, TEMP, tablespace ứng dụng có các datafile nằm dàn trải trên ít nhất 2 mount point khác nhau.
·         Kiểm tra:
SELECT file_name  FROM dba_data_files
WHERE tablespace_name LIKE 'UNDO%';
SELECT file_name  FROM dba_temp_files;
·         Thiết lập:
alter tablespace UNDOTBS add datafile '/.../undon.dbf' size ...M;
alter tablespace TEMP add tempfile '/.../temp0n.dbf' size ...M;


SGA khai báo phù hợp, dung lượng SGA + PGA tương đương  80% dung lượng RAM vật lý:
·         Đối với Oracle 11g, thống nhất sử dụng các tham số sga_max_size và sga_target như Oracle 10g.
·         Tham số pga_aggregate_target đặt tương đương 10-20% tổng SGA+PGA nói trên.
·         Kiểm tra:
sqlplus "/as sysdba"
show parameter sga_;
show parameter pga_;
show parameter memory;
·         Đảm bảo các tham số memory_max_target=0 và memory_target=0.
·         Thiết lập:
alter system set <param>=...G scope=spfile sid='*';


DB_FILES khai báo từ 1000 – 3000.
·         Kiểm tra:
sqlplus "/as sysdba"
show parameter db_files;
·         Thiết lập:
alter system set db_files=2000 scope=spfile sid='*';


Đặt tham số resource_limit = true để các chính sách user profile đặt trong DB có hiệu lực.
·         Kiểm tra:
sqlplus "/as sysdba"
show parameter resource_limit ;
·         Thiết lập:
alter system set resource_limit=true scope=spfile sid='*';


Đặt các tham số sessions, processes (500-3000) phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của từng DB.
·         Kiểm tra:
sqlplus "/as sysdba"
show parameter session;
·         Thiết lập:
alter system set sessions=<n> scope=spfile sid='*';


DB chạy chế độ shared (shared_server từ 50 – 400), các ứng dụng kết nối vào chạy theo chế độ shared.
·         Kiểm tra:
sqlplus "/as sysdba"
show parameter shared_server;
·         Thiết lập:
alter system set shared_server=<n> scope=spfile sid='*';


Đối với DB sử dụng ASM:
·         Có ít nhất 3 disk group khác nhau chứa archive log, data và redo riêng biệt.
·         Mỗi disk group có ít nhất 2 LUN (trừ archive log, redo log).
·         Kiểm tra:
sqlplus "/as sysdba"
select name from v$asm_diskgroup;
·         Thiết lập: tạo thêm các diskgroup nếu chưa thoả mãn yêu cầu.
CREATE DISKGROUP <name> external redundancy DISK '<device_name>';

---------------------------
* Dữ liệu trong thời đại 4.0 là "TRÁI TIM" của doanh nghiệp. Quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administration - DBA) là ngành có lương cao nhất trong ngành IT và đầy tiềm năng trong thời đại 4.0. Oracle là cơ sở dữ liệu hàng đầu trên thế giới và được rất nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới và Việt Nam sử dụng.

* Bạn có mong muốn từng bước trở thành chuyên gia DBA không? Nếu câu trả lời là CÓ thì hãy nhanh chóng đăng ký sở hữu trọn đời khóa học online "Quản trị cơ sở dữ liệu cơ bản" của tôi tại Unica (bạn có thể xem trên điện thoại, máy tính bảng, PC vào bất kỳ lúc nào chỉ cần có mạng Internet). Hiện tại tôi đang khuyến mại cho 100 bạn đăng ký đầu tiên giảm giá từ 2400K còn 799K, CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% nếu học xong không có kết quả:

* Môn 1: Quản trị Oracle 12 cơ bản, giảm giá 70% HÔM NAY cho 100 bạn đầu tiên từ 2tr4 còn 799K theo link:  https://bit.ly/3d2ofqZ (khoá này học ở Oracle hãng là 1.500$), chuyển khoản còn 699K

* Môn 2: Quản trị Linux trong 21h, cũng giảm giá 70% HÔM NAY  cho 100 bạn đầu tiên từ 2tr4 còn 799K theo link: https://bit.ly/3e7gwJw, chuyển khoản còn 699K

* Combo1: Cho 2 khóa  hc (Quản trị Oracle 12 cơ bản + Quản trị Linux trong 21h)  giá 1.200K chuyển khoản

--> Thông tin TÀI KHOẢN:

- Trần Văn Bình, STK 1920767736012, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Thăng Long


- Nội dung: Tên + (Môn 1 hoặc Môn 2 hoặc Combo) + Số tiền, sau đó chụp màn hình chuyển khoản gửi về email tranbinh48ca@gmail.com (ví dụ nội dung: TranVanBinh Combo1 1200K, TranVanBinh Mon1 799K, TranVanBinh Mon2 799K, 

---------------------------
* KT NI VI TRN VĂN BÌNH:
📧 Mail: tranbinh48ca@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
🅿️ Website: http://www.tranvanbinh.vn
🎬 Youtube: http://bit.ly/2YIZKtc
👨‍👩‍👧‍👦 Group FB: https://www.facebook.com/groups/413698089218929
👨‍ Messenger: https://m.me/101036604657441
⚡️ Skype: tranbinh48ca


Đăng ký kênh ca Trn Văn Bình 🎬 Youtube: http://bit.ly/2YIZKtc đ cp nht nhng video mi nht
---------------------------

@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ 

#BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #oracle_sql

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master