Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Cài đặt Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c Phiên bản cài đặt 5 trên Oracle Linux 5.11 và 6.6

Bài viết này mô tả việc cài đặt Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c Phiên bản 5 trên Oracle Linux 5.11 và 6.6. (x86_64).

 1. Phần mềm
 2. Cài đặt hệ điều hành
 3. Cài đặt cơ sở dữ liệu (Chỉ dành cho phần mềm)
 4. Tạo cơ sở dữ liệu lưu trữ bằng cách sử dụng mẫu
 5. Cài đặt Cloud Control 12c
 6. Khởi động / Tắt máy
 7. Máy chủ có khóa công khai Diffie-Hellman yếu, phù du
Chi tiết, mời các bạn đọc:

1. Phần mềm

Tải xuống phần mềm sau:

2. Cài đặt hệ điều hành

Cài đặt Oracle Linux (OL) giống như cách bạn cài đặt Cơ sở dữ liệu Oracle thông thường. Bạn có thể xem các ví dụ về loại cài đặt dưới đây. Hãy nhớ kiểm tra bài viết cài đặt cơ sở dữ liệu (được liệt kê dưới đây) để lựa chọn nhóm gói cụ thể.
 • Cài đặt Oracle Linux 5.x
 • Cài đặt Oracle Linux 6.x
Trong quá trình cài đặt này, tôi đã sử dụng một máy ảo với RAM 8G và dung lượng đĩa 100G. Kích thước trao đổi được đặt ở mức 8G, tường lửa đã bị vô hiệu hóa và SELinux được đặt thành cho phép.

3. Cài đặt cơ sở dữ liệu (Chỉ phần mềm)

Đối với cài đặt này, tôi đang sử dụng 12.1.0.2 cho cơ sở dữ liệu kho lưu trữ, vì vậy hãy sử dụng các hướng dẫn cài đặt từ một trong các bài viết sau.
 • Cài đặt cơ sở dữ liệu Oracle 12c Phiên bản 1 (12.1) trên Oracle Linux 5
 • Cài đặt cơ sở dữ liệu Oracle 12c Phiên bản 1 (12.1) trên Oracle Linux 6
Tài liệu cài đặt cho biết các gói sau là cần thiết cho cài đặt điều khiển đám mây. Nếu bạn đã thực hiện cài đặt cơ sở dữ liệu như được mô tả trong một trong các bài viết trên, hầu hết các điều kiện tiên quyết này sẽ được đáp ứng.
# OL5 and OL6
yum install make -y
yum install binutils -y
yum install gcc -y
yum install libaio -y
yum install glibc-common -y
yum install libstdc++ -y
yum install libXtst -y
yum install sysstat -y
yum install glibc-devel -y

# OL6 Only
yum install glibc-devel.i686 -y

# OL5 Only
yum install glibc-devel.i386 -y
yum install setarch -y
yum install rng-utils -y
yum install xorg-x11-utils -y
Việc cài đặt phần mềm cơ sở dữ liệu hiện đã hoàn tất.

4. Tạo cơ sở dữ liệu lưu trữ bằng cách sử dụng mẫu

Giải nén mẫu kho lưu trữ dưới ORACLE_HOME.
$ cd $ORACLE_HOME/assistants/dbca/templates
$ unzip /tmp/12.1.0.2.0_Database_Template_for_EM12_1_0_5_0_Linux_x64.zip
Bắt đầu Database Configuration Assistant (DBCA) và tạo cơ sở dữ liệu mới bằng cách sử dụng mẫu.
$ dbca
Chọn tùy chọn "Create Database" và nhấp vào nút "Next".
DBCA - Chào mừng
Chọn tùy chọn "Advanced Mode" và nhấp vào nút "Next".
DBCA - Chế độ tạo
Chọn mẫu cho kích thước phù hợp của cài đặt EM bạn cần. Trong trường hợp này, tôi đã sử dụng tùy chọn Small. Nhấp vào nút "Next".
DBCA - Mẫu cơ sở dữ liệu
Nhập tên cơ sở dữ liệu toàn cầu (Global Database Name) và SID, sau đó nhấp vào nút "Next".
DBCA - Nhận dạng cơ sở dữ liệu
Đảm bảo bỏ chọn cả hai tùy chọn ""Configure Enterprise Manager (EM) Database Express" và ""Register with Enterprise Manager (EM) Cloud Control", sau đó nhấp vào nút "Next".
DBCA - Tùy chọn quản lý
Nhập thông tin xác thực cơ sở dữ liệu, sau đó nhấp vào nút "Next".
DBCA - Thông tin cơ sở dữ liệu
Nhập chi tiết người nghe và nhấp vào nút "Next".
DBCA - Cấu hình mạng
Chọn vị trí ưa thích cho các tệp cơ sở dữ liệu, sau đó nhấp vào nút "Next".
DBCA - Vị trí lưu trữ
Chấp nhận cài đặt mặc định và nhấp vào nút "Next".
DBCA - Tùy chọn cơ sở dữ liệu
Sửa đổi cài đặt bộ nhớ theo ý muốn, nhấp vào tab "Bộ ký tự" và chọn tùy chọn "AL32UTF8" (sai phần này sau này rất khổ, nên RẤT CHÚ Ý) và nhấp vào nút "Next". Trong trường hợp này, tôi chấp nhận mặc định bộ nhớ.
DBCA - Thông số khởi tạo
Nhấp vào nút "Next" để tạo cơ sở dữ liệu.
DBCA - Tùy chọn sáng tạo
Nếu bạn hài lòng với thông tin tóm tắt, nhấp vào nút "Finish".
DBCA - Tóm tắt
Đợi trong khi cơ sở dữ liệu được tạo.
DBCA - Trang tiến độ
Khi quá trình tạo cơ sở dữ liệu hoàn tất, nhấp vào nút "Close".
DBCA - Kết thúc

5. Cài đặt Cloud Control 12c

Tạo các thư mục sau để giữ máy chủ quản lý và agent.
$ mkdir -p /u01/app/oracle/oms12cr5
$ mkdir -p /u01/app/oracle/agent12c
Giải nén phương tiện lưu Cloud Control, bắt đầu cài đặt bằng cách chạy tập lệnh "runInstaller".
$ mkdir em12cr5
$ unzip -d em12cr5 em12105_linux64_disk1.zip
$ unzip -d em12cr5 em12105_linux64_disk2.zip
$ unzip -d em12cr5 em12105_linux64_disk3.zip
$ cd em12cr5

$ ./runInstaller
Nếu bạn muốn nhận thông tin hỗ trợ, hãy nhập các chi tiết cần thiết hoặc bỏ chọn hộp kiểm cập nhật bảo mật và nhấp vào nút "Next". Nhấp vào nút "Yes" trong hộp thoại cảnh báo tiếp theo.
Chi tiết hỗ trợ Oracle của tôi
Nếu bạn muốn kiểm tra cập nhật, hãy nhập các chi tiết cần thiết hoặc chọn tùy chọn "Skip" và nhấp vào nút "Next".
Nâng cấp phần mềm
Nếu bạn đã thực hiện các điều kiện tiên quyết như được mô tả, việc cài đặt sẽ vượt qua tất cả các kiểm tra tiên quyết. Nhấp vào nút "Next".
Kiểm tra điều kiện tiên quyết
Chọn tùy chọn "Create a new Enterprise Manager System" và "Simple", sau đó nhấp vào nút "Next".
Cài đặt các loại
Nhập vị trí trung gian và agent, sau đó nhấp vào nút "Next".
Chi tiết cài đặt
Nhập mật khẩu quản trị viên và chi tiết kho lưu trữ cơ sở dữ liệu, sau đó nhấp vào nút "Next".
Chi tiết cấu hình
Nếu bạn hài lòng với thông tin đánh giá, nhấp vào nút "Install".
Ôn tập
Chờ trong khi cài đặt và cấu hình diễn ra. Lưu ý bước "Repository Out Of Box Configuration". Nếu chúng ta không sử dụng mẫu cơ sở dữ liệu, nó sẽ đọc "Repository Configuration" và nội dung của kho sẽ được tạo từ đầu.
Chi tiết tiến độ cài đặt
Khi được nhắc, hãy chạy tập lệnh gốc, sau đó nhấp vào nút "OK".
Root Script
Ghi chú các URL, sau đó nhấp vào nút "Close" để thoát trình cài đặt. Một bản sao của thông tin này có sẵn trong tệp "/u01/app/oracle/oms12cr5/oms/install/setupinfo.txt".
Hoàn thành
Màn hình đăng nhập khả dụng từ một trình duyệt sử dụng URL được cung cấp trong màn hình trước đó ("https: //ol6-emcc.localdomain: 7802/em"). Đăng nhập bằng tên người dùng "sysman" và mật khẩu bạn đã chỉ định trong khi cài đặt.
Đăng nhập
Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy màn hình "Accessibility Preference". Nhấp vào nút "Save and Continue" và bạn sẽ thấy màn hình "License Agreement". Nhấp vào nút "TI Accept" và bạn sẽ thấy màn hình chọn trang chủ. Ở bên phải màn hình, nó liệt kê các tác vụ thiết lập sau khi cài đặt mà bạn cần thực hiện. Tôi có những tài liệu này trong một bài viết riêng . Chọn trang chủ mong muốn (Tôi chọn Summary).
Trang chủ chọn
Bạn được trình bày với màn hình đã chọn làm trang chủ của giao diện điều khiển.
Bảng điều khiển
Tôi không thấy nó, nhưng một số người đã báo cáo lỗi sau khi cài đặt.
ORA-14400: inserted partition key does not map to any partition
Nếu bạn thấy điều này, hãy chạy như sau với tư cách là SYSMANngười dùng, sau đó tiếp tục cài đặt.
exec gc_interval_partition_mgr.partition_maintenance;
exec mgmt_audit_admin.add_audit_partition;

Khởi động / Tắt máy

Cloud Control được đặt thành tự động bắt đầu bằng dịch vụ "gcstartup". Tệp "/etc/oragchomelist" chứa các mục sẽ được hệ thống khởi động.
/u01/app/oracle/oms12cr5/oms

/u01/app/oracle/agent12c/core/12.1.0.5.0:/u01/app/oracle/agent12c/agent_inst
Khi cài đặt đơn giản, tự động khởi động mặc định sẽ gây ra sự cố vì Cloud Control sẽ cố khởi động trước khi cơ sở dữ liệu bắt đầu. Dịch vụ có thể bị vô hiệu hóa bằng cách nhận xét (sử dụng #) tất cả nội dung của tệp "/etc/oragchomelist" để ngăn tự động khởi động và sử dụng các tập lệnh start/stop được mô tả bên dưới.
Nếu start/stop cần phải được tự động hóa, bạn có thể thực hiện theo cách thông thường bằng cách sử dụng dịch vụ Linux gọi các tập lệnh start/stop bao gồm quản lý cơ sở dữ liệu.
Sử dụng các lệnh sau để bật tất cả các thành phần được cài đặt bởi bài viết này.
#!/bin/bash
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1
export OMS_HOME=/u01/app/oracle/oms12cr5/oms
export AGENT_HOME=/u01/app/oracle/agent12c/agent_inst

# Start everything
$ORACLE_HOME/bin/dbstart $ORACLE_HOME

$OMS_HOME/bin/emctl start oms

$AGENT_HOME/bin/emctl start agent
Sử dụng các lệnh sau để tắt tất cả các thành phần được cài đặt bởi bài viết này.
#!/bin/bash
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1
export OMS_HOME=/u01/app/oracle/oms12cr5/oms
export AGENT_HOME=/u01/app/oracle/agent12c/agent_inst

# Stop everything
$OMS_HOME/bin/emctl stop oms -all

$AGENT_HOME/bin/emctl stop agent

$ORACLE_HOME/bin/dbshut $ORACLE_HOME


@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ
#học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master