Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture


GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture giúp học viên có được những kiến thức tổng thể về kiến trúc multitenant. Học viên sẽ được luyện tập cắm và tháo databases trong multi-tenant container databases, cách thức tạo người dùng chung cũng như cục bộ và kỹ năng quản trị bảo mật database nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh doanh.


THỜI LƯỢNG: 2 ngày (~16 giờ)
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
 • Cấu hình quản lý nguồn tài nguyên để chia sẻ các nguồn tài nguyên trong một multitenant container database giữa containers và trong một pluggable database
 • Thực hiện kiểm toán thống nhất trong một multitenant container database và pluggable databases 
 • Sử dụng Oracle Data Pump, SQL*Loader trong pluggable databases
 • Giám sát multitenant container database và pluggable databases
 • Mô tả một kiến trúc multitenant
 • Tạo một multitenant container database
 • Tạo một pluggable database bằng cách sử dụng nhiều phương thức khác nhau
 • Cắm một non-CDB vào một multitenant container database
 • Quản lý multitenant container databases và pluggable databases
 • Quản trị multitenant container database và cấu trúc lưu trữ pluggable database
 • Tạo và quản trị các tài khoản người dùng chung và cục bộ
 • Quản lý vai trò và đặc quyền chung và cục bộ
 • Cấu hình multitenant container databases và các hoạt động phụ hồi và sao lưu pluggable databases
 • Quản lý multitenant container database và hiệu suất hoạt động của pluggable databases
 • Có được kiến thức về Oracle Database Cloud Service
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Quản trị kỹ thuật
 • Quản trị Data Warehouse
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu
ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
 • Kinh nghiệm thực tiễn về SQL và cách sử dụng các gói PL/SQL
 • Kinh nghiệm thực tiễn về các công cụ như SQL*Plus hay Enterprise Manager Cloud Control
 • Kiến thức về quản lý và cấu hình non-CDB
 • Oracle Database 12c R2: Backup and Recovery Workshop Ed 3
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Oracle Database 12c R2: Backup and Recovery Workshop Ed 3
 • Oracle Database 12c: Data Guard Administration
CHỨNG NHẬN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
1. Introduction
 • Course Objectives
 • Course Schedule
 • Tools
2. Container and Pluggable Database Architecture
 • Challenges and Benefits
 • Multitenant Architecture
 • Provisioning PDBs
 • Terminology
3. CDB and PDB Creation
 • Using Tools
 • Configuring and Creating a CDB
 • Creating PDBs
 • Dropping PDBs
 • Migrating PDBs
4. Managing a CDB and PDBs
 • Connection
 • Managing a CDB and PDBs
 • Managing PDBs Open Mode and Settings
 • Configuring CDB and PDBs Initialization Parameters
5. Managing Storage in a CDB and PDBs
 • Managing Permanent Tablespaces in CDB and PDBs
 • Managing Temporary Tablespaces in CDB and PDBs
6. Managing Security in a CDB and PDBs
 • Managing Common and Local Users
 • Managing Common and Local Privileges
 • Managing Common and Local Roles
 • Understanding Shared and Non-Shared Objects
 • Managing Common and Local Profiles
7. Managing Availability
 • Managing Backups
 • Managing Recovery Operations
 • Managing Flashback Database
 • Duplicating PDBs
 • Special Situations and Views
8. Managing Performance
 • Managing Performance
 • Managing Resource Allocation
 • Maximizing Consolidated Database Replay
9. Miscellaneous
 • Exporting and Importing Data
 • Loading Data
 • Auditing Operations
 • Scheduling Jobs
 • Using Other Products
10. Oracle Database Cloud Service: Overview
 • Database as a Service Architecture, Features and Tooling
 • Software Editions: Included Database Options and Management Packs
 • Accessing the Oracle Database Cloud Service Console & Automated Database Provisioning
 • Managing the Compute Node Associated With a Database Deployment
 • Managing Network Access to Database as a Service & Scaling a Database Deployment
 • Patching Database as a Service & Using the Oracle Database Cloud Service Console to Manage Patches
 • Migrating from On-premises to Oracle Cloud Database
 • Gather Information for Migration

@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master