Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

Dữ liệu mẫu thực hành SQL: Bảng DEPARTMENTS, EMPLOYEES, và SKILLS

Mục đích: Dữ liệu mẫu thực hành SQL: Bảng DEPARTMENTS, EMPLOYEES, và SKILLS

TÓM TẮT:
departments /insert 10
   name
   location vc255
   country vc255
   employees /insert 20
      name
      email
      job vc255
      hiredate
      skills /insert 10
          skill vc255 /values C++, Java, APEX, JSON, Javascript, Python, CSS
          proficiency num /check 1, 2, 3, 4, 5 [with 1 being a novice and 5 being a guru]

CHI TIẾT:
-- create tables
create table departments (
department_id number constraint department_pk primary key,
    name                           varchar2(255),
    location                       varchar2(255),
    country                        varchar2(255)
)
;

create table employees (
    department_id                  number
                                   constraint employees_department_id_fk
                                   references departments on delete cascade,
    name                           varchar2(255),
    email                          varchar2(255),
    job                            varchar2(255),
    hiredate                       date
)
;

create table skills (
    employee_id                    number
                                   constraint skills_employee_id_fk
                                   references employees on delete cascade,
    skill                          varchar2(255),
    proficiency                    number constraint skills_proficiency_cc
                                   check (proficiency in (1,2,3,4,5))
)
;


-- triggers
create or replace trigger departments_biu
    before insert or update 
    on departments
    for each row
begin
    null;
end departments_biu;
/

create or replace trigger employees_biu
    before insert or update 
    on employees
    for each row
begin
    null;
end employees_biu;
/

create or replace trigger skills_biu
    before insert or update 
    on skills
    for each row
begin
    null;
end skills_biu;
/


-- indexes
create index employees_i1 on employees (department_id);
create index skills_i1 on skills (employee_id);

-- comments
comment on column skills.proficiency is 'with 1 being a novice and 5 being a guru';
-- load data
 
insert into departments  values (1,
    'Corporate Counsel',
    'Tanquecitos',
    'United States'
);

insert into departments  values (2
    'Customer Support',
    'Sugarloaf',
    'United States'
);

insert into departments  values (3,
    'Electronic Data Interchange',
    'Dale City',
    'United States'
);

insert into departments  values (4,
    'Quality Assurance',
    'Grosvenor',
    'United States'
);

insert into departments  values (5,
    'Transportation',
    'Riverside',
    'United States'
);

insert into departments  values (6,
    'Finance',
    'Ridgeley',
    'United States'
);

insert into departments  values (7,
    'Real World Testing',
    'Ashley Heights',
    'United States'
);

insert into departments  values (8,
    'Human Resources',
    'Monfort Heights',
    'United States'
);

insert into departments  values (9,
    'Master Data Management',
    'Point Marion',
    'United States'
);

insert into departments  values (10,
    'Enteprise Resource Planning',
    'Eldon',
    'United States'
);

commit;
-- load data
 
insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Gricelda Luebbers',
    'gricelda.luebbers@aaab.com',
    'Support Specialist',
    sysdate - 17
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Dean Bollich',
    'dean.bollich@aaac.com',
    'Finance Analyst',
    sysdate - 29
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Milo Manoni',
    'milo.manoni@aaad.com',
    'Sales Representative',
    sysdate - 48
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Laurice Karl',
    'laurice.karl@aaae.com',
    'Systems Designer',
    sysdate - 49
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'August Rupel',
    'august.rupel@aaaf.com',
    'Solustions Specialist',
    sysdate - 1
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Salome Guisti',
    'salome.guisti@aaag.com',
    'President',
    sysdate - 95
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Lovie Ritacco',
    'lovie.ritacco@aaah.com',
    'Sustaining Engineering',
    sysdate - 8
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Chaya Greczkowski',
    'chaya.greczkowski@aaai.com',
    'Sustaining Engineering',
    sysdate - 36
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Twila Coolbeth',
    'twila.coolbeth@aaaj.com',
    'Programmer Analyst',
    sysdate - 41
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Carlotta Achenbach',
    'carlotta.achenbach@aaak.com',
    'Programmer',
    sysdate - 56
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Jeraldine Audet',
    'jeraldine.audet@aaal.com',
    'Data Architect',
    sysdate - 73
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'August Arouri',
    'august.arouri@aaam.com',
    'Cloud Architect',
    sysdate - 92
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Ward Stepney',
    'ward.stepney@aaan.com',
    'Help Desk Specialist',
    sysdate - 50
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Ayana Barkhurst',
    'ayana.barkhurst@aaao.com',
    'System Operations',
    sysdate - 45
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Luana Berends',
    'luana.berends@aaap.com',
    'Webmaster',
    sysdate - 49
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Lecia Alvino',
    'lecia.alvino@aaaq.com',
    'Business Applications',
    sysdate - 29
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Joleen Himmelmann',
    'joleen.himmelmann@aaar.com',
    'Manufacturing and Distribution',
    sysdate - 75
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Monty Kinnamon',
    'monty.kinnamon@aaas.com',
    'Security Specialist',
    sysdate - 53
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Dania Grizzard',
    'dania.grizzard@aaat.com',
    'Executive Engineer',
    sysdate - 83
);

insert into employees (
    department_id,
    name,
    email,
    job,
    hiredate
) values (
    1,
    'Inez Yamnitz',
    'inez.yamnitz@aaau.com',
    'Systems Software Engineer',
    sysdate - 91
);

commit;
-- load data
 
insert into skills (
    employee_id,
    skill,
    proficiency
) values (
    1,
    'C++',
    1
);

insert into skills (
    employee_id,
    skill,
    proficiency
) values (
    1,
    'JAVA',
    2
);

insert into skills (
    employee_id,
    skill,
    proficiency
) values (
    1,
    'APEX',
    3
);

insert into skills (
    employee_id,
    skill,
    proficiency
) values (
    1,
    'JSON',
    4
);

insert into skills (
    employee_id,
    skill,
    proficiency
) values (
    1,
    'JAVASCRIPT',
    5
);

insert into skills (
    employee_id,
    skill,
    proficiency
) values (
    1,
    'PYTHON',
    1
);

insert into skills (
    employee_id,
    skill,
    proficiency
) values (
    1,
    'CSS',
    2
);

insert into skills (
    employee_id,
    skill,
    proficiency
) values (
    1,
    'C++',
    3
);

insert into skills (
    employee_id,
    skill,
    proficiency
) values (
    1,
    'JAVA',
    4
);

insert into skills (
    employee_id,
    skill,
    proficiency
) values (
    1,
    'APEX',
    5
);

commit;


=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database
Các tìm kiếm liên quan đến học oracle
database
Tự học Oracle
Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Oracle Database
Oracle SQL cơ bản
Oracle SQL là gì
Khóa học Oracle Hà Nội
Học chứng chỉ Oracle ở đầu
Khóa học Oracle online
khóa học pl/sql
học dba
học dba ở việt nam
khóa học dba
khóa học dba sql
tài liệu học dba oracle
Khóa học Oracle online
học oracle sql
học oracle ở đâu tphcm
học oracle bắt đầu từ đâu
học oracle ở hà nội
oracle database tutorial
oracle database 12c
oracle database là gì
oracle database 11g
oracle download
oracle database 19c
oracle dba tutorial
oracle tunning
sql tunning
oracle 12c
oracle dataguard
oracle goldengate
oracle weblogic
oracle exadata
hoc solaris
hoc linux
hoc aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master