Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

30 lệnh quan trọng trong Linux kèm ví dụ

Kiến thức cơ bản và các lệnh Linux thường dùng đóng một vai trò quan trọng khi bạn đang làm việc với tư cách là DBA, Lập trình viên, DevOPS, Quản trị viên, sysadmin, Kỹ sư Cloud, v.v. Công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn khi bạn đã biết các lệnh nâng cao của Linux và bạn đang sử dụng nó hàng ngày.

Để tạo thư mục trong Linux

[root@dbaviet~]# mkdir <tên_thư_mục>

Bạn cũng có thể cung cấp tên đường dẫn để tạo cấu trúc thư mục (tham số -p). Điều này sẽ tạo các thư mục bên trong thư mục.
[root@dbaviet~]# mkdir -p app/oracle/19c/dbhome_1

Để kiểm tra thư mục hiện đang làm việc

Lệnh pwd được sử dụng để kiểm tra thư mục hiện đang làm việc.
-- Path working dir
[root@dbaviet~]# pwd
/scratch/dbaviet/app/oracle/19c/dbhome_1

Để thay đổi quyền sở hữu thư mục

[root@dbaviet ~]# chown -R owner:group directory_path or name
[root@dbaviet ~]# chown -R oracle:dba /u01/orahow

Để thay đổi quyền đối với tệp

[root@dbaviet ~]# chmod 777 filename
777 - read,write,execute cho owner, group và others [root@dbaviet ~]# chmod 755 test
[root@dbaviet ~]# ls -lrt test
-rwxr-xr-x 1 root root 3 Apr 11 13:42 test

Để xoa bỏ hoàn toàn các thư mục và file của nó.

[root@dbaviet ~]# rm -rf directory_name
[root@dbaviet
~]# rm -f file_name --Xoá file

Để xem nội dung của một tệp

[root@dbaviet ~]# cat file_name
[root@dbaviet ~]# cat directory_path/file_name
Xem n dòng cuối dùng và các dòng mới [root@dbaviet ~]# tail -10f filename
-- Xem nội dung 1 file và hiển thị theo từng trang
[root@dbaviet
~]# more filename

Để sao chép tệp và thư mục trong Linux

[root@dbaviet ~]# cp file file_backup
[root@dbaviet ~]# cp -rp source destination
[root@dbaviet ~]#cp -rp E-BIZ E-BIZ_BACKUP
-- Chạy backup, sinh ra file nohut.out [root@dbaviet
~]#nohup cp -rp E-BIZ E-BIZ_BACKUP &

Để tìm và loại bỏ các file cũ hơn x ngày

[root@dbaviet ~]# find /path/to/files* -mtime +30 -exec rm {} \;
+30 nghĩa là cũ hơn 30 ngày, bạn có thể sửa đổi cho phù hợp.

Để nén hoặc lưu trữ các thư mục bằng tar

Lệnh dưới đây sẽ lưu trữ và tạo các tệp E-BIZ.tar của thư mục E-BIZ.
[root@dbaviet ~]# tar -cvf E-BIZ.tar E-BIZ 
Lệnh dưới đây sẽ tạo E-BIZ.tar bên trong thư mục /export/backup và chạy background: [root@dbaviet ~]# nohup tar -cvf /export/backup/E-BIZ.tar E-BIZ &

Để kiểm tra Người dùng dang được Kết nối trong Linux

[root@dbaviet ~]# w

Để chuyển đổi người dùng trong Linux

[root@dbaviet ~]# su - username
[root@dbaviet ~]# su - oracle
[root@dbaviet
~]# su - root

Để thêm người dùng và nhóm trong Linux

Để thêm Nhóm: Đăng nhập với tư cách người dùng root.
[root@dbaviet ~]# groupadd -g <groupID> <group_name>
groupID- bất kỳ giá trị số nào và phải là duy nhất và không âm [root@dbaviet ~]# groupadd -g 1001 oinstall
Để thêm người dùng: [root@dbaviet ~]# useradd <username> -b <user_directory> -g <group>
các tùy chọn được sử dụng: -s: trình shell -d: thư mục người dùng -c comment Ví dụ: [root@dbaviet ~]# useradd oracle -b /app -g oinstall
[root@dbaviet
~]# useradd -s /bin/bash -m -d /export/home/oracle -c "developer" oracle

Để xem các tiến trình đang chạy và Sử dụng Tài nguyên trong Linux

[root@dbaviet ~]# top

Để tìm một tiến trình đang chạy trong Linux

[root@dbaviet ~]# ps -ef|grep -i process_name
[root@dbaviet ~]# ps -ef|grep -i pmon
oracle 54421 1 0 Feb13 ? 00:07:54 ora_pmon_LS23HK root 82163 81266 0 12:57 pts/0 00:00:00 grep -i pmon

Để hủy (kill) một tiến trình trong Linux

[root@dbaviet ~]# kill -9 PID
[root@dbaviet
~]# kill -9 PID1, PID2, PID3

Để kiểm tra tổng dung lượng đĩa đã sử dụng và trống (free) trong Linux

[root@dbaviet ~]# df -h
[root@dbaviet ~]# df -h .
Kích thước hệ thống tập tin Đã sử dụng Tính sẵn có% Được gắn trên /dev/xvdb 473G 322G 127G 72% /scratch

Để kiểm tra kích thước của các file, thư mục hiện tại:  

[root@dbaviet ~]# du -sh *

Để kiểm tra việc sử dụng bộ nhớ trong Linux

bash-4.1$ free -g

Lệnh giải phóng bộ nhớ đệm:

Với tư cách là người dùng root:
[root@dbaviet ~]# echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
[root@dbaviet
~]# free -g

Để kiểm tra I / O, hãy đợi trên Linux

[root@dbaviet ~]# vmstat 2
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu----- r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st 0 0 1101864 25233460 102524 3206732 0 0 3 88 0 0 1 1 98 0 0 0 0 1101864 25241840 102532 3206764 0 0 0 112 1259 2331 0 0 100 0 0 0 0 1101864 25241888 102532 3206764 0 0 0 16 1180 2270 0 0 100 0 0 0 0 1101864 25242020 102540 3206756 0 0 0 50 1211 2292 0 0 100 0 0 0 0 1101864 25242044 102544 3206764 0 0 0 58 1180 2271 0 0 100 0 0
wa- kiểm tra wait trung bình cột cuối cùng thứ 2. Nếu giá trị wa lớn hơn 20 thì hệ thống đang gặp sự cố liên quan đến I/O. Kiểm tra tiến trình và yêu cầu quản trị storage hoặc quản trị viên linux kiểm tra mọi vấn đề liên quan đến đĩa. r - số tiến trình chờ thời gian chạy.

Để khởi động lại Linux từ xa

[root@dbaviet ~]# shutdown -r now

Để kiểm tra Cổng mở (LISTEN) trong Linux

[root@dbaviet ~]# netstat -tulpn | grep LISTEN
[root@dbaviet ~]# netstat -plnt | grep -i ':22'
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 5100/sshd tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN 5100/sshd

Để hiển thị thông tin Người dùng và Nhóm cho Người dùng hiện tại hoặc người dùng cụ thể

[root@dbaviet ~]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel),179(sfcb)

Để Mount NFS trong Linux

[root@dbaviet ~]# mount -t nfs source_hostname:path dest_directory
[root@dbaviet ~]# mkdir /DB_Backup
[root@dbaviet ~]# mount -t nfs hostname:/export/DB_Backup /DB_Backup
Để tự động mount sau khi khởi động lại OS, hãy chỉnh sửa và thêm mục nhập vào fstab vi /etc/fstab hostname:/export/DB_Backup /DB_Backup nfs defaults 0 0
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database
Các tìm kiếm liên quan đến học oracle
database
Tự học Oracle
Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Oracle Database
Oracle SQL cơ bản
Oracle SQL là gì
Khóa học Oracle Hà Nội
Học chứng chỉ Oracle ở đầu
Khóa học Oracle online
khóa học pl/sql
học dba
học dba ở việt nam
khóa học dba
khóa học dba sql
tài liệu học dba oracle
Khóa học Oracle online
học oracle sql
học oracle ở đâu tphcm
học oracle bắt đầu từ đâu
học oracle ở hà nội
oracle database tutorial
oracle database 12c
oracle database là gì
oracle database 11g
oracle download
oracle database 19c
oracle dba tutorial
oracle tunning
sql tunning
oracle 12c
oracle dataguard
oracle goldengate
oracle weblogic
oracle exadata
hoc solaris
hoc linux
hoc aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master