Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

PL / SQL - Hằng số và Chữ viết (Literals)

Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về các hằng và các ký tự trong PL/SQL. Một hằng giữ một giá trị đã từng được khai báo, không thay đổi trong chương trình. Một khai báo hằng chỉ định tên, kiểu dữ liệu và giá trị của nó và phân bổ dung lượng cho nó. Khai báo cũng có thể áp đặt ràng buộc NOT NULL .

Khai báo một hằng số

Một hằng được khai báo bằng từ khóa CONSTANT . Nó yêu cầu một giá trị ban đầu và không cho phép thay đổi giá trị đó. Ví dụ -

PI CONSTANT NUMBER := 3.141592654; 

DECLARE 

   -- constant declaration 

   pi constant number := 3.141592654; 

   -- other declarations 

   radius number(5,2);  

   dia number(5,2);  

   circumference number(7, 2); 

   area number (10, 2); 

BEGIN  

   -- processing 

   radius := 9.5;  

   dia := radius * 2;  

   circumference := 2.0 * pi * radius; 

   area := pi * radius * radius; 

   -- output 

   dbms_output.put_line('Radius: ' || radius); 

   dbms_output.put_line('Diameter: ' || dia); 

   dbms_output.put_line('Circumference: ' || circumference); 

   dbms_output.put_line('Area: ' || area); 

END; 

/

Khi đoạn mã trên được thực thi tại dấu nhắc SQL, nó tạo ra kết quả sau:

Radius: 9.5 

Diameter: 19 

Circumference: 59.69 

Area: 283.53  


Pl/SQL procedure successfully completed. 


Chữ viết PL/SQL

Một chữ là một giá trị số, ký tự, chuỗi hoặc Boolean rõ ràng không được đại diện bởi một số nhận dạng. Ví dụ: TRUE, 786, NULL, 'tutorialspoint' là tất cả các ký tự của kiểu Boolean, số hoặc chuỗi. PL/SQL, các chữ có phân biệt chữ hoa chữ thường. PL/SQL hỗ trợ các loại chữ sau:

  • Chữ số

  • Chữ Ký tự

  • Chữ chuỗi

  • Chữ viết của BOOLEAN

  • Chữ viết ngày và giờ

Bảng sau đây cung cấp các ví dụ từ tất cả các loại giá trị theo nghĩa đen này.

S.Không

Loại & Ví dụ theo nghĩa đen

1

Chữ số

050 78 -14 0 +32767

6,66667 0,0 -12,0 3,14159 +7800,00

6E5 1,0E-8 3,14159e0 -1E38 -9,5e-3

2

Chữ Ký tự

'A' '%' '9' '' 'z' '('

3

Chữ chuỗi

'Hello, world!'

'Điểm hướng dẫn'

'19 -NOV-12 '

4

Chữ viết của BOOLEAN

TRUE, FALSE và NULL.

5

Chữ viết ngày và giờ

DATE '1978-12-25'; TIMESTAMP '2012-10-29 12:01:01';

Để nhúng các dấu ngoặc kép trong một chuỗi ký tự, hãy đặt hai dấu ngoặc kép bên cạnh nhau như được hiển thị trong chương trình sau:

DECLARE 

   message  varchar2(30):= 'That''s tranvanbinh.vn!'; 

BEGIN 

   dbms_output.put_line(message); 

END; 

/ 

Khi đoạn mã trên được thực thi tại dấu nhắc SQL, nó tạo ra kết quả sau:

That's tutorialspoint.com!  


PL/SQL procedure successfully completed.


=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master