Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

DUMP thi chứng chỉ OCA, OCP

Pass one SQL Exam:
  • Oracle Database 12c: SQL Fundamentals 1Z0-061 (Hết hạn)
  • Introduction to Oracle: SQL and PL/SQL 1Z0-001 (Hết hạn)
  • Introduction to Oracle9i: SQL 1Z0-007 (Hết hạn)
  • Oracle Database SQL Expert 1Z0-047 (Hết hạn)
  • Oracle Database: SQL Fundamentals I 1Z0-051 (Hết hạn)
Note: Thi trước khi hết hạn nhé anh em, chần chừ thi xong nó hết hạn mà lại chưa xong Step 2 sẽ mất hiệu lực của lần thi SQL này.Sau 2 bước đầu bạn có chứng chỉ OCA

Bước 3 - Vượt qua môn thi Admin 2

Để nhận được chứng chỉ OCP bạn phải có Student ID và 1 môn học chính hãng:

 
Tặng các bạn DUMP ôn thi:


Link đọc online:* Admin 2 (1Z0-063): Ôn 2 dump sau:


- Upgrade OCP 11g lên 12c (1z0-060):


- Ngoài ra thêm dump mới nhất từ các trang dump collection, ví dụ: https://www.dumpscollection.net/pdf/1Z0-063/oracle.exambible.1z0-063.rapidshare.2019-nov-30.by.lynn.169q.vce.pdf.html

Link tham khảo thông tin chứng chỉ từ hãng Oracle:


https://education.oracle.com/x/trackp_249

@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master