Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

DUMP thi chứng chỉ OCA, OCP 12c, 19c


Sau 2 bước đầu bạn có chứng chỉ OCA

Bước 3 - Vượt qua môn thi Admin 2 (mã 1z0-063)

  Bước 4: 

  Để nhận được chứng chỉ OCP bạn phải có Student ID và 1 môn học chính hãng:

  Tuy nhiên về mặt lý thuyết bạn đỗ 3 môn SQL, Admin 1, Admin 2 là coi như bạn đã có OCP rồi, nhà tuyển dụng phần lớn chấp nhận cho bạn.
   

  Tặng các bạn DUMP ôn thi OCA/OCP 12c (down nhanh kẻo bị thu hồi)
  Link đọc online:  * Admin 2 (1Z0-063): Ôn 2 dump sau:


  - Upgrade OCP 11g lên 12c (1z0-060):

  - Ngoài ra mua thêm dump mới nhất từ các trang dump collection nổi tiếng (giá khoảng 50-60$) để lấy khoảng 100-150 câu hỏi mới nhất, ví dụ: https://www.prepaway.com/1z0-063-exam.html

  Link tham khảo thông tin chứng chỉ từ hãng Oracle:  CÁCH THI CHỨNG CHỈ OCP 19C


   


  Tặng các bạn DUMP ôn thi OCA/OCP 19c (down nhanh kẻo bị thu hồi)

  (ôn hết OCA 12c rồi ôn tiếp OCP 19c, đủ 800 là OK)

  (ôn hết OCP 11g,12c rồi ôn tiếp OCP 19c, đủ 900 là OK)

  Link tham khảo thông tin chứng chỉ từ hãng Oracle:


  Hy vọng hữu ích cho bạn.

  @ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam"
  dump oca, dump oca, dump oracle oca ocp,  #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

  ĐỌC NHIỀU

  Trần Văn Bình - Oracle Database Master