Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

QUY TRÌNH VẬN HÀNH MỌI CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE RAC 11g, 12c/18c/19c/21c

Mọi người down về dùng nhé, tôi nghĩ ai làm DBA đều cần hoặc làm dự án cho các đối tác đều cần cả. Hãy share đến những người bạn cần quan tâm nhé.
MỤC LỤC

1. Mục đích 5 2. Phạm vi áp dụng 5 3. Tài liệu liên quan Error! Bookmark not defined. 4. Danh sách máy chủ quản trị 5 5. Các thao tác vận hành hàng ngày 6 5.1.Theo dõi trạng thái hệ thống 6 5.1.1.Theo dõi trạng thái các resource 6 5.1.2.Kiểm tra trạng thái Listener 7 5.1.3.Kiểm tra trạng thái ASM8 5.1.4.Kiểm tra hoạt động Database 9 5.1.5.Kiểm tra trạng thái Instance của Database 9 5.1.6.Kiểm tra log cluster 10 5.1.7.Kiểm tra log Database 10 5.1.8.Kiểm tra dung lượng ASM Group 11 5.1.9.Kiểm tra dung lượng Tablespace 11 5.1.10.Kiểm tra Invalid Object 12 5.1.11.Kiểm tra index unused 12 5.1.12.Kiểm tra các table thiếu statistic 13 5.2.Các thao tác vận hành hệ thống cơ bản 13 5.2.1.Startup/Shutdown Clusterware Oracle RAC 13 5.2.2.Startup/Shutdown Oracle database 14 5.2.3.Startup/Shutdown ASM 16 5.2.4.Start/Stop Oracle Listener 17 5.2.5.Start/Stop Oracle Resource 19 6.Quy trình vận hành nâng cao 19 6.1.Mount/Dismount DISKGROUP ASM 19 6.2.Create/Drop DISKGROUP ASM 20 6.3.Add/Drop ASM disk 21 6.3.1.Thực hiện add disk trên OS 21 6.3.2.Add disk vào ASM group 24 6.3.3.Drop disk trong diskgroup 24 6.4.Backup/Restore 26 6.4.1.Backup cấu hình cluster 26 6.4.2.Restore cấu hình cluster 26 6.4.3.Backup Database 28 6.4.4.Restore Database 30 6.5.Quản trị người dùng trên database 31 6.5.1.Create User/Role 31 6.5.2.Đổi password 32 6.5.3.Unlock account 32 6.5.4.Lock account 3 6.6.Quản trị Oracle parameter 33 6.7.Quản trị Control file 33 6.8.Quản trị redo log 34 6.9.Quản lý tablespace và Datafile 35 6.9.1.Tạo mới tablespace 35 6.9.2.Tạo temporary tablespace 36 6.9.3.Thêm Datafile cho tablespace 36 6.9.4.Thêm datafile cho temp tablespace 36 6.9.5.Drop tablespace 37 6.9.6.Drop temp tablespace 37 6.9.7.Drop datafile 37 6.9.8.Drop 1 tempfile 38 6.10.Kiểm tra phiên làm việc (session) lock 38 6.11.Kill phiên làm việc (session) treo 38 6.12.Xóa Archived log 39 6.13.Rebuild Index 39 6.14.Compile object 39 6.15.Gather statistics 40 6.16.Điều chỉnh cấp phát RAM/Process cho database 41 6.17.Quản trị vận hành multitenants database 41 6.17.1.Create Pluggable database 43 6.17.2.Drop Pluggable database 48 7.Các thao tác kiểm tra đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường (checklist) 51 8.Hướng dẫn khắc phục một số lỗi cơ bản 53 8.1.Lỗi không ghi được Archived log 53 8.2.Lỗi không ghi được dữ liệu do đầy tablespace 53 8.3.Lỗi không còn Process để xử lý 54 8.4.Lỗi không mở thêm được Cursor 54 8.5.Xử lý lỗi Block corrupt 54

File full, liên hệ zalo 0902912888
----------------------------------
Hãy nhanh chóng đăng ký Khóa học "Oracle DBA A-Z Enterprise" khai để nhanh chóng trở thành DBA chuyên nghiệp. Khoá học này các bạn sẽ nhận được đầy đủ kiến thức, công cụ, quy trình về Oracle Database, RAC, Tunning, SQL, PL/SQL, OS,… để có thể vận hành được MỌI CƠ SỞ DỮ LIỆU lớn, nhỏ, online 24/7. Các bạn ở Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh hay nước ngoài đều đăng ký học được hết,
* Khai giảng vào 15 hàng tháng (học thứ 2, 4, 6 từ 20h-23h00, inbox để biết thông tin)
* Inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline 090.29.12888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_fp
hoặc
https://bit.ly/oaz_w
* Học phí: Inbox Zalo 090.29.12.888 (đăng ký sớm)
---------------------------
Hy vọng hữu ích với bạn, hãy share đến những người bạn họ cần quy trình này họ sẽ rất biết ơn bạn vì điều đó.

@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master