Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

TỔNG HỢP KIẾN THỨC FREE GIÚP BẠN NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH DBA THỰC THỤ

Để giúp cho anh/em mới vào nghề DBA có điều kiện phát triển nhanh hơn, mình tổng hợp lại 1 phần các kiến thức đã chia sẻ trong thời gian vừa qua để anh/em tự học, tự thực hành, gồm 4 phần sau:
1. SQL cơ bản
2. Sách Quản trị CSDL Oracle Cơ bản: 21 chương
3. Video Quản trị CSDL Oracle: 21 bài + thực hành (tương đương Admin 1, thi OCA)
4. Video Quản trị Linux trong 21 giờ
1. SQL cơ bản: 10 bài, có cập nhật thường xuyên
Chi tiết các bài:

2.Sách Quản trị CSDL Oracle Cơ bản: 21 chương

CHI TIẾT:
9. BÀI 9: QUẢN TRỊ TABLESPACES VÀ DATA FILES https://www.tranvanbinh.vn/2020/06/hoc-oracle-db-tu-z-bai-9-quan-tri.html
16. BÀI 16: NẠP VÀ TỔ CHỨC LƯU TRỮ DỮ LIỆU https://www.tranvanbinh.vn/2020/02/tutorial-dba-co-ban-chuong-16-nap-va-to.html
21. BÀI 21. TÍNH NĂNG HỖ TRỢ NGÔN NGỮ QUỐC GIA https://www.tranvanbinh.vn/2020/06/hoc-oracle-db-tu-z-bai-21-tinh-nang-ho.html
3. Video Quản trị CSDL Oracle: 21 bài + thực hành (Admin 1)
LINK FULL:
CHI TIẾT:
1.Giới thiệu về khóa học.
2.Kiến trúc CSDL Oracle.
3.Các công cụ quản lý CSDL.
4.Quản lý Instance CSDL.
5.Cấu hình mạng cho CSDL.
6.Quản trị User.
7.Quản trị storage.
8.Quản trị space.
9.Quản trị Undo.
10.Quản trị giao dịch đồng thời.
11.Triển khai audit CSDL.
12.Nguyên lý backup and recovery.
13.Cấu hình backup and recovery.
14.Thực hiện backup CSDL.
15.Thực hiện recovery CSDL.
16.Chuyển dữ liệu.
17.Bảo trì CSDL
18.Nguyên lý quản lý hiệu năng CSDL.
19.Quản lý hiệu năng CSDL: Tunning SQL.
20.Sử dụng Resource Manager.
21.Sử dụng Scheduler.
Hy vọng sẽ hữu ích với anh/em.
4. Video Quản trị Linux trong 21 giờ
FULL LINK:
CHI TIẾT
Giới thiệu về khóa học:
1.Giới thiệu về Linux.
2.Cài đặt Linux.
2.1.Hướng dẫn sử dụng VMWare.
2.2.Hướng dẫn sử dụng VMWare - Tạo máy ảo.
2.3.Cài đặt Linux - Thực hành.
3.Chế độ dòng lệnh.
4.Cài đặt phần mềm.
4.1.Cài đặt phần mềm - Thực hành..
5.Quản lý user, group.
5.1.Quản lý user, group - Thực hành.
6.Bật, tắt Linux.
6.1.Bật, tắt Linux - Thực hành.
7.Quản lý thiết bị phần cứng.
7.1.Quản lý thiết bị phần cứng - Thực hành.
8.Quản lý Disk và storage.
9.Quản lý file.
9.1.Quản lý file - Thực hành.
10.Hệ thống file.
11.Quản lý dịch vụ.
11.1.Quản lý dịch vụ - Thực hành.
12.Quản lý tiến trình.
12.Quản lý tiến trình - Thực hành.
13.Quản lý tài nguyên.
14.Bảo mật.
14.1.Bảo mật - Thực hành.
15.Quản lý mạng.
15.1.Quản lý mạng - Thực hành.
16.FTP, NTP, WebServer .
16.1.FTP, NTP, WebServer - Thực hành.
Hy vọng sẽ hữu ích với bạn, bạn hãy share đến những người bạn của mình đang cần nhé, cảm ơn bạn.
*******************
Nếu bạn muốn được coaching trực tiếp và đi NHANH hơn nữa thì hãy nhanh chóng đăng ký Khóa học "Oracle DBA A-Z Enterprise" để nhanh chóng trở thành DBA chuyên nghiệp. Khoá học này các bạn sẽ nhận được đầy đủ kiến thức, công cụ, quy trình về Oracle Database, RAC, Tunning, SQL, PL/SQL, OS,… để có thể vận hành được MỌI CƠ SỞ DỮ LIỆU lớn, nhỏ, online 24/7. Các bạn ở Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh hay nước ngoài đều đăng ký học được hết.
* Khai giảng vào 1 và 15 hàng tháng (học từ 20h-23h00, thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 )
* Inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
hoặc
*******************
Hãy share tới những người bạn, những group đang cần những thông tin này để lan toả giá trị từ tôi nhé. Hãy gieo hạt để có thể nhận phước lành bạn nhé.
Hy vọng hữu ích với bạn?🤟
@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master