Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Lựa chọn cơ sở dữ liệu nào?

SQL là gì?

SQL viết tắt của từ Structured Query Language (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc). Ngôn ngữ SQL được dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu, từ truy vấn lấy thông tin, đến cập nhật (thêm mới, cập nhật thông tin mới, xóa ...).

Với SQL bạn có thể:
 • chèn, cập nhật, xóa các dòng dữ liệu
 • tạo ra cơ sở dữ liệu mới
 • lấy thông tin CSDL ...
Ngôn ngữ SQL là một tiêu chuẩn ANSI (American National Standards Institute), có một số sự khác nhau nhỏ cho từng phiên bản của ngôn ngữ này.
Hầu hết các hệ quản trị CSDL quan hệ hiện nay đều hỗ trợ các lệnh chính của SQL

Chương trình cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL

Các cơ sở dữ liệu được quản lý, vận hành bởi các chương trình về cơ sở dữ liệu (hệ quản trị CSDL), có rất nhiều loại chương trình mà bạn lựa chọn cho phù hợp với mục đích ứng dụng của bạn, có thể kể ra như:
 • Oracle RDBMS thiết kế cho doanh nghiệp, dữ liệu phức tạp và lớn
 • Microsoft SQL Server hệ quản trị rất tốt, nhanh của Microsoft
 • IBM DB2
 • Teradata
 • MySQL phù hợp với các ứng dụng vừa và nhỏ, có phiên bản miễn phí
 • PostgreSQL
 • Microsoft Access hệ CSDL đi cùng bộ MS Office
 • MariaDB giống MySQL, nguồn mở, miễn phí
 • SQLite dữ liệu nhỏ, mọi thứ đã có sẵn trong file CDSL (kèm SQL database engine)
cac csdl
Mức độ phổ biến của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Như vậy bạn cần chọn ứng dụng website (destop ...) của mình dùng CSDL nào. Hiện nay với website phổ biến là MySQLMicrosoft SQL ServerMariaDB ... Chọn cái nào thì cần đảm bảo hệ thống của bạn đã cài đặt hệ quản trị đó, ví dụ muốn làm việc với MySQL thì cần cài đặt MySQL server ...
Khi đã chọn được hệ quản trị CSDL, để tương tác với nó bạn sẽ dùng các lệnh SQL. Thi hành lệnh SQL bạn có thể nhập và chạy lệnh SQL từ trình quản lý CSDL mà hệ quản trị đó cung cấp, hoặc tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình bạn viết code để chạy các lệnh SQL

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master