Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

Hướng dẫn tạo file system UFS trong Solaris

Mục đích: Hướng dẫn tạo file system UFS trong Solaris

ADDING NEW DISK:

-first show all attached targets

# cfgadm -al

root@solaris10 # cfgadm -al

Ap_Id                          Type     Receptacle   Occupant Condition

c0                             scsi-bus connected    configured   unknown

c0::dsk/c0t0d0                 CD-ROM   connected    configured   unknown

c1                             scsi-bus connected    configured   unknown

c1::dsk/c1t0d0                 disk         connected configured   unknown

c1::sg/c0t0l0                  unknown  connected    configured   unknowna

c1::sg/c0t1l0                  unknown  connected    configured   unknown

c2                             scsi-bus connected    configured   unknown

c2::rmt/0                      tape         connected configured   unknown

c2::sg/c0t5l0                  unknown  connected    configured   unknown

c3                             fc       connected    unconfigured unknown

c4                             fc       connected    unconfigured unknown

usb0/1                         unknown      empty    unconfigured ok

usb0/2                         unknown      empty    unconfigured ok

usb0/3                         unknown      empty    unconfigured ok

usb1/1.1                       unknown      empty    unconfigured ok

usb1/1.2                       unknown      empty    unconfigured ok

usb1/1.3                       unknown      empty    unconfigured ok

Existing disk is c1t0d0, now attach new disk, then check with “cfgadm -al” command:

root@solaris10 # cfgadm -al

Ap_Id                          Type     Receptacle   Occupant Condition

c0                             scsi-bus connected    configured   unknown

c0::dsk/c0t0d0                 CD-ROM   connected    configured   unknown

c1                             scsi-bus connected    configured   unknown

c1::dsk/c1t0d0                 disk         connected configured   unknown

c1::dsk/c1t1d0                 disk         connected unconfigured   unknown

c1::sg/c0t0l0                  unknown  connected    configured   unknown

c1::sg/c0t1l0                  unknown  connected    configured   unknown

c2                             scsi-bus connected    configured   unknown

c2::rmt/0                      tape         connected configured   unknown

c2::sg/c0t5l0                  unknown  connected    configured   unknown

c3                             fc       connected    unconfigured unknown

c4                             fc       connected    unconfigured unknown

usb0/1                         unknown      empty    unconfigured ok

usb0/2                         unknown      empty    unconfigured ok

usb0/3                         unknown      empty    unconfigured ok

My new disk is C1t1d0 and the status is “unconfigured”.

Now, run “cfgadm -c configure”

# cfgadm -c configure c1::dsk/c1t1d0

{run cfgadm -al to check the status again:

# cfgadm -al

{run “format”, then you will see the new disk..

Howto add an SATA disk to Solaris 10

# devfsadm -vC

# format

bash-3.00# format

Searching for disks...done

AVAILABLE DISK SELECTIONS:

 0. c0d0 <DEFAULT cyl 1981 alt 2 hd 255 sec 63>

 /pci@0,0/pci-ide@1,1/ide@0/cmdk@0,0

 1. c0d1 <DEFAULT cyl 1020 alt 2 hd 128 sec 32>

 /pci@0,0/pci-ide@1,1/ide@0/cmdk@1,0

Specify disk (enter its number): 1

format> fdisk

format> label

format> verify

format> par

partition> p

Current partition table (original):

Total disk cylinders available: 1020 + 2 (reserved cylinders)

Part      Tag Flag     Cylinders        Size        Blocks

 0 unassigned    wm       0               0     (0/0/0)          0

 1 unassigned    wm       0               0     (0/0/0)          0

 2     backup wu   0 - 1019    1.99GB    (1020/0/0) 4177920

 3 unassigned    wm       0               0     (0/0/0)          0

 4 unassigned    wm       0               0     (0/0/0)          0

 5 unassigned    wm       0               0     (0/0/0)          0

 6 unassigned    wm       0               0     (0/0/0)          0

 7 unassigned    wm       0               0     (0/0/0)          0

 8       boot wu   0 - 0        2.00MB (1/0/0)   4096

 9 alternates    wm   1 -    2    4.00MB    (2/0/0)   8192

partition> 0

Part      Tag Flag     Cylinders        Size        Blocks

0 unassigned wm       0               0         (0/0/0)      0

Enter partition id tag[unassigned]:

Enter partition permission flags[wm]:

Enter new starting cyl[0]:

Enter partition size[0b, 0c, 0e, 0.00mb, 0.00gb]: 1gb

format> save

Saving new disk and partition definitions

Enter file name[“./format.dat”]:

format> q

{enter the mount points in /etc/vfstab:

 

{newfs the new partitions:

bash-3.00# newfs /dev/dsk/c7t60060E801036ABE0057DAEEE000001F8d0s1

 

bash-3.00# vi /etc/vfstab

#device     device      mount       FS  fsck    mount   mount

#to mount   to fsck     point       type pass    at boot options

#

fd  -       /dev/fd fd  -   no      -

/proc   -       /proc   proc -       no  -

 

#/dev/dsk/c1t0d0s1  -       -   swap -       no  -

#/dev/md/dsk/d100   /dev/md/rdsk/d100   /       ufs 1   no      -

#/dev/dsk/c1t0d0s6  /dev/rdsk/c1t0d0s6  /globaldevices  ufs     2   yes -

#/dev/dsk/c1t0d0s3  /dev/rdsk/c1t0d0s3  /u01    ufs 2   yes     -

 

 

/dev/md/dsk/d110       -     -   swap -       no  -

/dev/md/dsk/d100    /dev/md/rdsk/d100   /       ufs 1   no      -

#/dev/md/dsk/d160    /dev/md/rdsk/d160   /globaldevices  ufs     2   yes -

/dev/md/dsk/d130    /dev/md/rdsk/d130   /u01    ufs 2   yes     -

 

 

/devices    -       /devices    devfs   -       no  -

sharefs -   /etc/dfs/sharetab   sharefs -   no      -

ctfs -       /system/contract    ctfs -       no  -

objfs   -       /system/object  objfs   -       no  -

swap -       /tmp tmpfs   -       yes -

 

/dev/md/dsk/d160    /dev/md/rdsk/d160   /global/.devices/node@1 ufs 2       no  global

 

#####################################   QFS     FC  ##########################

#mobicardu02 -       /u02 samfs   -       no  shared

#mobicardu03 -       /u03 samfs   -       no  shared

#mobicardu04 -       /u04 samfs   -       no  shared

#mobicardu05 -       /u05 samfs   -       no  shared

 

 

#####################################   QFS     SATA ##########################

mobicards02 -       /s02 samfs   -       no  shared

 

/dev/dsk/c7t60060E801663D800000163D800000401d0s0        /dev/rdsk/c7t60060E801663D800000163D800000401d0s0   /s03    ufs 2   yes     -

/dev/dsk/c7t60060E801663D800000163D800000402d0s0        /dev/rdsk/c7t60060E801663D800000163D800000402d0s0   /s04    ufs 2   yes     -

/dev/dsk/c7t60060E801036ABE0057DAEEE000001F8d0s1        /dev/rdsk/c7t60060E801036ABE0057DAEEE000001F8d0s1   /s05    ufs 2   yes     -

/dev/dsk/c7t60060E801026C5B00511448B0000005Bd0s6        /dev/rdsk/c7t60060E801026C5B00511448B0000005Bd0s6   /goldengate ufs     2   yes -

~

 

{mount the new partitions:

#mount /s05

 

# df -h


=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master