Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Giám sát Oracle GoldenGate

--1.CHECK

--Log: /u01/app/oracle/goldengate/ggserr.log
1. Check all processes
GGSCI (db1) 8> info all
GGSCI (db1) 8> status all

2. View thông tin manager

GGSCI (app-prepaid1) 4> info manager

3. View thông tin extract

- View thông tin đọc trail file:

GGSCI (db1) 40> info hr_rep1  
 
REPLICAT   HR_REP1   Last Started 2013-01-08 08:08   Status RUNNING
Checkpoint Lag       07:43:40 (updated 00:00:09 ago)
Log Read Checkpoint  File /u05/oracle/goldengate/dirdat/hr_rmt1/rt001601
                     2013-01-08 00:25:32.562485  RBA 19334029

- View quá trình xử lý trail file:

GGSCI (app-prepaid1) 3> info replicat rep1, detail

- info extract HR_PUMP6, SHOWCH

- Lấy thông tin xử lý trail file: Processing data hay At EOF để xác định lỗi từ đâu

GGSCI () 2> send CUSPUMP3, status
Sending STATUS request to EXTRACT CUSPUMP3 ...
EXTRACT CUSPUMP3 (PID 10701)
  Current status: Recovery complete: Processing data
  Current read position:
  Sequence #: 13458
  RBA: 99269918
  Timestamp: 2012-12-03 08:23:44.000000
  Extract Trail: /dbfs_direct/shared_files/goldengate/dirdat/cusext3/lt
  Current write position:
  Sequence #: 13394
  RBA: 85181329
  Timestamp: 2012-12-03 08:44:27.105848
  Extract Trail: /u05/oracle/goldengate/dirdat/cusrmt3/rt

- Log Report:

GGSCI> view report EXTG_MF  (file tương ứng trong dirrpt)

- View các tham số của group

GG> view params EXT1   

- Thống kê giao dịch theo thời gian, ngày,…:

GGSCI (devu007) 33> stats extract ext1

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master