Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

GIẢI PHÁP: NÉN DỮ LIỆU LÀM GIẢM DUNG LƯỢNG VÀ TĂNG TỐC ĐỘ TRUY XUẤT DỮ LIỆU trong Oracle Database

1. Kiểm tra dung lượng của từng partition trước khi compress:
 
select segment_name,partition_name,bytes/1024/1024 "MB"
from dba_Segments where segment_type = 'TABLE PARTITION' 
and owner like 'user1'
--and lower(SEGMENT_name) like 'segment_name1%'
and bytes/1024/1024 >2
order by MB desc

2. Kiểm tra tốc độ truy xuất dữ liệu partition DATA20100708.

SQL> select count(*) from table1 partition(DATA20100708);
COUNT ()
1910651
Elapsed: 00:08:54.05

3. Thực hiện nén cho partition DATA20100708

SQL> ALTER TABLE table1 move PARTITION DATA2O1007O8 COMPRESS;
Table altered.
Elapsed: 00:08:24.67

4. Kiểm tra dung lượng dữ liệu sau khi nén:

328 MB -> 112 MB, giảm 3 lần

5. Kiểm tra tốc độ quét dữ liệu sau khi nén: 

Từ 8 phút 54 -> 1 phút 08 giây ~ 8 lần

SQL> se1ect count() from table1 partition(DATA20100708);
COUNT(4)
1910651
Elapsed: 00:01:08.93

6. Rebuild lại index sau khi nén
 
alter index table1_I1  rebuild partition DATA20100708 nologging;

7. Tổng dữ liệu trước khi nén:

select sum(MB) from
(
select segment_name, tablespace_name,segment_type, sum(bytes)/1024/1024 "MB" 
from dba_Segments where --segment_type = 'TABLE PARTITION' 
--and 
owner like 'user1'
group by segment_name, tablespace_name,segment_type
order by MB desc
);

3006935.75 MB ~ 3TB

8. Tổng dữ liệu sau khi nén:  1TB

Giam it nhất 3 lan

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội 
#GIẢI PHÁP: NÉN DỮ LIỆU LÀM GIẢM DUNG LƯỢNG VÀ TĂNG TỐC ĐỘ TRUY XUẤT DỮ LIỆU trong Oracle Database, OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master