Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Quản lý QFS: Add/thu hồi đĩa vào cluster

I. Add drive disk vào cluster 
Scan disk mới trên các node:
devfsadm -C
Kiểm tra trước khi thực hiện add drive disk:
# cldevice list -v
Thực hiện lệnh sau để update global device trên cả 2 node:
# cldevice populate
Kiểm tra sau khi thực hiện add drive disk:
# cldevice list -v
II Thực hiện add thêm quorum device vào cluster
  Khởi động tiện ích cài đặt cluster:
# clsetup
Chọn số trong menu setup tương ứng với việc add quorum
Chọn disk tương ứng với global device muốn add
Hoàn thành thủ tục theo hướng dẫn của tiện ích cài đặt cluster
Kiểm tra lại các quorum sau khi add device:
# clquorum list -v
III Thực hiện remove quorum deive khỏi cluster
Khởi động tiện ích cài đặt cluster:
# clsetup
Chọn số trong menu setup tương ứng với việc remove quorum
Chọn disk tương ứng với global device muốn remove
Hoàn thành thủ tục theo hướng dẫn của tiện ích cài đặt cluster
Kiểm tra lại các quorum sau khi remove device:
# clquorum list -v
IV Remove drive disk đã không dùng khỏi cluster
  Thực hiện remove device trên tất cả 2 node:
luxadm -e offline   /dev/rdsk/c7t60060E8004A53B000000A53B00000060d0s2
luxadm -e offline   /dev/rdsk/c7t60060E8004A53B000000A53B00000181d0s2
luxadm -e offline   /dev/rdsk/c7t60060E8004A53B000000A53B00000300d0s2
luxadm -e offline   /dev/rdsk/c7t60060E8004A53B000000A53B00000301d0s2
luxadm -e offline   /dev/rdsk/c7t60060E8004A53B000000A53B00000324d0s2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
luxadm remove_device -F /dev/rdsk/c7t60060E8004A53B000000A53B00000060d0s2
luxadm remove_device -F /dev/rdsk/c7t60060E8004A53B000000A53B00000181d0s2
luxadm remove_device -F /dev/rdsk/c7t60060E8004A53B000000A53B00000300d0s2
luxadm remove_device -F /dev/rdsk/c7t60060E8004A53B000000A53B00000301d0s2
luxadm remove_device -F /dev/rdsk/c7t60060E8004A53B000000A53B00000324d0s2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên 1 node thực hiện remove các disk không còn dùng khỏi cluster:
# devfsadm -C
# cldevice clear
Kiểm tra sau khi thực hiện remove drive disk
# cldevice list -v

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master