Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Quy trình kiểm tra server Sun Oracle

Kiểm tra các warning messages:
        #grep -i warning /var/adm/messages* 
Kiểm tra các error messages
        #grep -i error /var/adm/messages* 
Kiểm tra trạng thái RAID (Nếu hệ thống có cấu hình RAID):
- Kiểm tra trạng thái các state database
- Kiểm tra trạng thái các logical device
        # metadb
        # metastat
Kiểm tra trạng thái RAID (Nếu hệ thống có cấu hình RAID) với những hệ thống sử dụng Veritas Volume manager:
        #vxdisk list
Kiểm tra hardware RAID trên server sparc sử dụng LSI
        #sas2ircu 0 display all
        #sas2ircu 0 status
        #sas2ircu 1 display all
        #sas2ircu 1 status
Kiểm tra trạng thái hardware, môi trường
        #prtdiag –v 
Xem thông tin các messege
        #dmesg 
Kiểm tra lỗi đọc ghỉ của HDD
        #iostat –En 
Kiểm tra dung lượng các phân vùng HDD
        #df –h 
 Hiển thị thông tin hệ thống như host name, version OS,…
        #showrev
Kiểm tra trạng thái zfs và trạng thái HDD của các hệ thống có sử dụng hệ thống file zfs.
        # zfs list
        # zpool status
Thu thập logfile của hệ thống qua explorer:
        #/opt/SUNWexplo/bin/explorer 
Tải hệ thống
Lấy thông tin để đánh giá tải của hệ thống:
        # sar -r 5 
        # sar -au 5
        # vmstat 
        # prstat -a
        # prstat -Z
Sun cluster, QFS
Kiểm tra trạng thái online/offline của các resource, resource group.
    #scstat 
Kiểm tra trạng thái mount của các phân vùng dữ liệu do QFS quản lý
    #df –h 
 Kiểm tra đảm bảo tiến trình của QFS hoạt động bình thường
    #ps –ef|grep sam-fsd 
SAM-HA
show status của SAM-HA
    #scstat -g
show status của tape drive
    # samcmd t
Show status of archiving process
    # samcmd a 
Show status of current tape volumes using 
    #samcmd v
Display disk info of volumes SATA
    # df –k | grep /sata 
Getting log file of archiver process
    /sam-shared/logs/archiver.log 
Getting log file of release process
    /sam-shared/logs/releaser.log 
shadow image
Kiểm tra các tiến trình backup qua Activity Monitor
 Job ID: Có biếu tượng người màu xanh hoặc vàng
State: Done 
Stauts: 0
Login vào giao diện quản trị:
#/usr/openv/netbackup/bin/jnbSA
Kiểm tra logfile trước và sau khi thực hiện backup shadow image.
Xem nội dung logfile. Tiến trình backup thực hiện bình thường nếu không có từ ERROR hoặc Warning trong file này.
#cd /opt/openv/netbackup/bin
#grep SCRIPTNAME bpstart_notify.[Tên policy thực hiện backup ]
#cd /usr/openv/logs/shadow-image
#more db1_start.sh.09Jan17
Xác định tên file ghi log sau khi netbackup server thực hiện copy dữ liệu vùng sata lện server, umount vùng dữ liệu sata khỏi server
# cd /opt/openv/netbackup/bin
# grep SCRIPTNAME bpend_notify.[Tên policy thực hiện backup]
Xem nội dung logfile. Tiến trình backup thực hiện bình thường nếu không có từ ERROR hoặc Warning trong file này.
# cd /usr/openv/logs/shadow-image
# more db1_end.sh.05Feb10
Kiểm tra hoạt động của các policy (job backup, job restore)
Kiểm tra thông qua trình đồ họa Veritas Netbackup (Administratation GUI) Activity Monitor hoặc sử dụng câu lệnh #/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpdbjobs –report
Kiểm tra trạng thái up/down của các đầu đọc tape (tape drive)
#/usr/openv/volmgr/bin/tpconfig –d
#/usr/openv/volmgr/bin/tpconfig –dl
#/usr/openv/volmgr/bin/tpconfig -l
Tùy chọn, tiến hành up/down đầu đọc nếu cần thiết. Ví dụ nếu vì mất điện, shutdown đột ngột đầu đọc chuyển sang trạng thái down thì tiết hành up drive.
#/usr/openv/volmgr/vmoprcmd -down <drive index>
#/usr/openv/volmgr/vmoprcmd -up <drive index>
Unfreeze media: các băng tape bị đóng băng cần tiến hành unfreeze để hệ thống có thể sử dụng để ghi dữ liệu lên những băng tape đó.
- List the frozen media
#/usr/openv/netbackup/bin/goodies/available_media | grep -I FROZEN 
- Unfreeze the media
#bpmedia -unfreeze -ev <media id> -h <media server>

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master