Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Quản lý UFS trong Solaris

 1. Check

-- Check phân vùng đã được mount

# cat /etc/vfstab

/dev/dsk/c7t60060E801663D800000163D800000401d0s0        /dev/rdsk/c7t60060E801663D800000163D800000401d0s0   /s03 ufs     2   yes

-

 1. MOUNT/UMOUNT/FSCK/DELETE: Giống ZFS

 

mkfile nnn[k|b|m] filename

 

/usr/sbin/swap -a /path/filename


$ /usr/sbin/swap -l

Swap UFS

 

 1. TT Mount phân vùng mới, Check dung lượng SAN

Scan phân vùng mới

luxadm -e port

luxadm -e forcelip /devices/pci@2,600000/SUNW,emlxs@0/fp@0,0:devctl

(luxadm -e forcelip name_of_hba)

 

devfsadm -Cv

echo |format

Format phân vùng mới, thực hiện trên 1 node

root@sol1 # format -e  --> Chọn đĩa

 

/dev/rdsk/c6t60060E801663D800000163D800000034d0s2

selecting /dev/rdsk/c6t60060E801663D800000163D800000034d0s2: Billu07

 

format> la

[0] SMI Label

[1] EFI Label

Specify Label type[0]: 1 --> y

format> pa

partition> pr

Current partition table (default):

Total disk sectors available: 3865454302 + 16384 (reserved sectors)

 

Part  Tag    Flag First Sector      Size      Last Sector

  0        usr wm            34     1.80TB       3865454302

  1 unassigned wm             0        0            0

  2 unassigned wm             0        0            0

  3 unassigned wm             0        0            0

  4 unassigned wm             0        0            0

  5 unassigned wm             0        0            0

  6 unassigned wm             0        0            0

  7 unassigned wm             0        0            0

  8   reserved wm    3865454303     8.00MB       3865470686 

 

Disk>vol

(Go ten va go Y)

------

format  -e -->

1. Chọn đĩa (gõ số) -

2.Label it now? Gõ yes

3. Gõ type

4.Chọn 0.Auto configure

5.Gõ yes (để format)

---

Kiểm tra lại: P  -> P (dùng s6) --> quit

Volname --> Go BKPFC1 --> yes --> disk

Cấu hình hệ thống UFS cho phân vùng trên máy chủ

  • Thêm phân vùng mới vào file /etc/vfstab

 • /dev/dsk/c1t1d0s6 /dev/dsk/c1t1d0s6 /u02 ufs 1 no -

  • Tạo file system mới:

# newfs /dev/rdsk/c1t1d0s6

Mount phân vùng trên máy chủ

# mkdir /u02

# mount /u02

Check

 • Lệnh format

         4.4t60060E80056F530000006F5300000560d0 <HITACHI-OPEN-V  -SUN-6008-805.21GB>
  /scsi_vhci/ssd@g60060e80056f530000006f5300000560

   

 • Kiểm tra đủ hai đường kết nối
  # luxadm display /dev/rdsk/c4t60060E80056F530000006F5300000560d0s2  

  DEVICE PROPERTIES for disk: /dev/rdsk/c4t60060E80056F530000006F5300000560d0s2

    Vendor:               HITACHI

    Product ID:           OPEN-V  -SUN

    Revision:             6008

    Serial Num:       50 06F530560

    Unformatted capacity: 824536.500 MBytes

    Write Cache:      Enabled

    Read Cache:           Enabled

      Minimum prefetch:   0x0

      Maximum prefetch:   0x0

    Device Type:      Disk device

    Path(s):

   

    /dev/rdsk/c4t60060E80056F530000006F5300000560d0s2

    /devices/scsi_vhci/ssd@g60060e80056f530000006f5300000560:c,raw

     Controller           /devices/pci@9,600000/SUNW,emlxs@1,1/fp@0,0

      Device Address              50060e80056f5372,0

      Host controller port WWN 10000000c96dd761

      Class                       primary

      State                       ONLINE

     Controller           /devices/pci@9,600000/SUNW,emlxs@1/fp@0,0

      Device Address              50060e80056f5362,0

      Host controller port WWN 10000000c96dd762

      Class                       primary

      State                       ONLINE


KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master