Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Bí quyết move partition bảng Core tối thiểu thời gian downtime trong Oralce Database

Mục đích: Với bảng core khi move partition mà không rebuild luôn index partition làm cho các câu lệnh Insert, update, delete sẽ bị lỗi, câu lệnh select thì sẽ bị quét full do đó với bảng Core các bạn cần chú ý khi move 1 partition thì phải rebuild index luôn và check luôn unusable nhé.

1. Script sinh câu lệnh:
select 'alter table '||table_owner||'.'||table_name||' move partition '||partition_name|| ' tablespace ' || substr(partition_name,1,8) ||'_RW nologging parallel 4;', partition_name, tablespace_name 
from dba_tab_partitions
where table_owner='BINH_OWNER' and table_name = 'TAB1' and partition_name like 'DATA2014%'
union
select 'alter index '||index_owner||'.'||index_name||' rebuild partition '||partition_name
|| ' tablespace INDX' || substr(partition_name,5,4) || '_RW nologging parallel 4 online;', partition_name, tablespace_name 
from dba_ind_partitions
where index_name in
    (select index_name from dba_indexes where
    table_owner='BINH_OWNER' and table_name = 'TAB1')
    and partition_name like 'DATA2014%'
union
select 'alter index '||owner||'.'||index_name||' noparallel;', null, null from dba_indexes where
table_owner='BINH_OWNER' and table_name = 'TAB1'
order by 2, 1 desc, 3;

2. Copy vào TOAD hoặc SQL Navigator để chạy .
 
3. Check lại:
select * from dba_ind_partitions where status='UNUSABLE';

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master