Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Các câu lệnh recovery dữ liệu Oracle Database

• Check các datafile cần recover:

SELECT FILE#, CHANGE# FROM V$RECOVER_FILE;  

select * from v$datafile where status='RECOVER'; -- chú ý trường STATUS nếu RECOVER thì phải recover file 187


select * from dba_data_files where file_id=187; -- chú ý trường ONLINE_STATUS nếu RECOVER thì phải recover file 187
• Restore và recover toàn bộ  database

 RMAN> STARTUP FORCE MOUNT;
 RMAN> RESTORE DATABASE;
 RMAN> RECOVER DATABASE;
 RMAN> ALTER DATABASE OPEN;

• Restore và recover 1 tablespace

 RMAN> SQL 'ALTER TABLESPACE users OFFLINE';
 RMAN> RESTORE TABLESPACE users;
 RMAN> RECOVER TABLESPACE users;
 RMAN> SQL 'ALTER TABLESPACE users ONLINE';

• Restore and recover a datafile

RMAN> SQL 'ALTER DATABASE DATAFILE 64 OFFLINE';
RMAN> RESTORE DATAFILE 64;    --RECOVER DATAFILE '/oracle/dbs/tbs_10.dbf';  
RMAN> RECOVER DATAFILE 64;
RMAN> SQL 'ALTER DATABASE DATAFILE 64 ONLINE';

• Performing Recovery không đầy đủ
-- Đến SCN 10034
RMAN> RECOVER DATABASE UNTIL CHANGE 10034; -- SCN 10034
RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

-- Đến Sequence 30
SQL> startup nomount;
RMAN> run{
restore controlfile from  '/home/oracle/backup/level0/auto_dbaviet_ctlc-1611489315-20230925-04';
alter database mount;
restore database;
recover database;
}

unable to find archived log
archived log thread=1 sequence=30
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: failure of recover command at 04/22/2024 22:16:33
RMAN-06054: media recovery requesting unknown archived log for thread 1 with sequence 30 and starting SCN of 6892722


--Check sequence co the recovery
SQL> select sequence#,first_change#, to_char(first_time,'HH24:MI:SS') from v$log;

  SEQUENCE# FIRST_CHANGE# TO_CHAR(
---------- ------------- --------
        25       6397002 21:01:20
        28       6779066 21:18:29 --> lay 28
        27       6779058 21:18:28
        26       6775870 21:09:54
 
RMAN>
run {
set until sequence=28; 
restore database;
recover database;
alter database open resetlogs;
}
 

• Recovering Block

RMAN> BLOCKRECOVER CORRUPTION LIST;
RMAN> BLOCKRECOVER DATAFILE 7 BLOCK 233, 235 DATAFILE 4 BLOCK 101;

CÂU LỆNH KHÁC:

RMAN> RESTORE DATABASE;

RMAN> RESTORE DATABASE VALIDATE;

RMAN> RESTORE DATABASE PREVIEW;

RMAN> RESTORE DATABASE PREVIEW SUMMARY;

RMAN> RESTORE DATABASE SKIP TABLESPACE temp, history;

RMAN> RESTORE DATABASE UNTIL SCN 154876;

 

RMAN> RESTORE TABLESPACE users;

RMAN> RESTORE TABLESPACE dwh1, dwh2;

RMAN> RESTORE TABLESPACE tbs1 PREVIEW;

RMAN> RESTORE TABLESPACE users VALIDATE;

 

RMAN> RESTORE DATAFILE 45;

RMAN> RESTORE DATAFILE 23 PREVIEW;

RMAN> RESTORE DATAFILE 12 VALIDATE;

 

RMAN> RESTORE CONTROLFILE;

RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP;

RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM TAG 'monday_cf_backup';

RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM '/u01/control01.ctl';

RMAN> RESTORE CONTROLFILE VALIDATE;

RMAN> RESTORE CONTROLFILE TO '/tmp/autobkp.dbf' FROM AUTOBACKUP MAXSEQ 20 MAXDAYS 150;

 

RMAN> RESTORE SPFILE;

RMAN> RESTORE SPFILE FROM AUTOBACKUP;

RMAN> RESTORE ARCHIVELOG ALL VALIDATE;

RMAN> RESTORE ARCHIVELOG ALL PREVIEW;

RMAN> RESTORE ARCHIVELOG ALL PREVIEW RECALL;

RMAN> RESTORE ARCHIVELOG ALL DEVICE TYPE sbt PREVIEW;

RMAN> RESTORE ARCHIVELOG LOW LOGSEQ 78311 HIGH LOGSEQ 78340 THREAD 1 ALL;

RMAN> RESTORE ARCHIVELOG FROM LOGSEQ=21531 UNTIL LOGSEQ=21590;

RMAN> RESTORE STANDBY CONTROLFILE FROM TAG 'forstandby';

RMAN> RESTORE CLONE CONTROLFILE TO '+DATA/pcrd/data2/control02.ctl' FROM '+DATA/pcrd/data1/control01.ctl';

Restore the control file, (to all locations specified in the parameter file) then restore the database, using that control file:

STARTUP NOMOUNT;

RUN

{

ALLOCATE CHANNEL c1 DEVICE TYPE sbt;

RESTORE CONTROLFILE;

ALTER DATABASE MOUNT;

RESTORE DATABASE;

}


RMAN> RECOVER DATABASE;

RMAN> RECOVER DATABASE NOREDO;

RMAN> RECOVER DATABASE SKIP TABLESPACE temp;

RMAN> RECOVER DATABASE SKIP FOREVER TABLESPACE exam;

RMAN> RECOVER DATABASE UNTIL SCN 154876;

 

RMAN> RECOVER TABLESPACE users;

RMAN> RECOVER TABLESPACE dwh DELETE ARCHIVELOG MAXSIZE 2M;

RMAN> RECOVER DATAFILE 33;

RMAN> RECOVER DATAFILE 3 BLOCK 116 DATAFILE 4 BLOCK 10;

RMAN> RECOVER DATAFILE 2 BLOCK 204 DATAFILE 9 BLOCK 109 FROM TAG=sundaynight;

RMAN> RECOVER DATAFILECOPY '/disk1/img.df' UNTIL TIME 'SYSDATE-7';

RMAN> RECOVER COPY OF DATABASE WITH TAG 'incr';

RMAN> RECOVER COPY OF DATABASE WITH TAG 'upd' UNTIL TIME 'SYSDATE - 7';

RMAN> RECOVER CORRUPTION LIST;

 

Khôi phục và phục hồi toàn bộ  database

RMAN> STARTUP FORCE MOUNT;

RMAN> RESTORE DATABASE;

RMAN> RECOVER DATABASE;

RMAN> ALTER DATABASE OPEN;

 

Khôi phục và phục hồi 1  tablespace

RMAN> SQL 'ALTER TABLESPACE users OFFLINE';

RMAN> RESTORE TABLESPACE users;

RMAN> RECOVER TABLESPACE users;

RMAN> SQL 'ALTER TABLESPACE users ONLINE';

 

Khôi phục và phục hồi 1 datafile

RMAN> SQL 'ALTER DATABASE DATAFILE 64 OFFLINE';

RMAN> RESTORE DATAFILE 64;

RMAN> RECOVER DATAFILE 64;

RMAN> SQL 'ALTER DATABASE DATAFILE 64 ONLINE';

 

Các bước thực hiện recovery:

1. Mount hay open Oracle database. Mount database khi thực hiện phục hồi toàn bộ database, hay open database khi thực hiện online tablespace/datafile recovery.

2. Thực hiện phục hồi không đầy đủ (incomplete recovery), sử dụng lệnh SET UNTIL để xác định thời gian, SCN, hay log sequence number mà quá trình phục hồi kết thúc. Có thể thay bằng mệnh đề UNTIL trong lệnh RESTORE và RECOVER.

3. Khôi phục những datafile cần thiết với lệnh RESTORE

4. Phục hồi các datafile với lệnh RECOVER

5. Đặt database trong chế độ hoạt động  bình thường. Ví dụ, open hay đặt tablespaces/datafiles vào chế độ online.


THAM KHẢO THÊM

Các câu lênh recovery dữ liệu Oracle Database

Tổng hợp câu lệnh RMAN trong Oracle Database


RECOVERY PFILE/SPFILE

RECOVERY CONTROL FILE


RECOVERY ONLINE REDO LOGRECOVERY BLOCK

RECOVERY DATAFILE


RECOVERY TABLESPACE


RECOVERY DATABASE

Thủ tục khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle từ bản backup full sang máy chủ mới (test)

Quy trình khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle sang host mới

Quy trình khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle 11g sau thảm họa

Quy trình khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle 11g sang host mới

THỦ TỤC RESTORE ORACLE DATABASE SANG PHÂN VÙNG MỚI

Khôi phục dữ liệu khi drop table purge/truncate table/partition trong Oracle 12c với giải pháp Table Point-in-time Recovery=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master