Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Các câu lệnh recovery dữ liệu Oracle Database

• Check các datafile cần recover:

SELECT FILE#, CHANGE# FROM V$RECOVER_FILE;  

select * from v$datafile where status='RECOVER'; -- chú ý trường STATUS nếu RECOVER thì phải recover file 187


select * from dba_data_files where file_id=187; -- chú ý trường ONLINE_STATUS nếu RECOVER thì phải recover file 187
• Restore và recover toàn bộ  database

 RMAN> STARTUP FORCE MOUNT;
 RMAN> RESTORE DATABASE;
 RMAN> RECOVER DATABASE;
 RMAN> ALTER DATABASE OPEN;

• Restore và recover 1 tablespace

 RMAN> SQL 'ALTER TABLESPACE users OFFLINE';
 RMAN> RESTORE TABLESPACE users;
 RMAN> RECOVER TABLESPACE users;
 RMAN> SQL 'ALTER TABLESPACE users ONLINE';

• Restore and recover a datafile

RMAN> SQL 'ALTER DATABASE DATAFILE 64 OFFLINE';
RMAN> RESTORE DATAFILE 64;    --RECOVER DATAFILE '/oracle/dbs/tbs_10.dbf';  
RMAN> RECOVER DATAFILE 64;
RMAN> SQL 'ALTER DATABASE DATAFILE 64 ONLINE';

• Performing Recovery không đầy đủ

RMAN> RECOVER DATABASE UNTIL CHANGE 10034; -- SCN 10034
RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

• Recovering Block

RMAN> BLOCKRECOVER CORRUPTION LIST;
RMAN> BLOCKRECOVER DATAFILE 7 BLOCK 233, 235 DATAFILE 4 BLOCK 101;
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master