Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

Khôi phục dữ liệu khi drop table purge/truncate table/partition trong Oracle 12c với giải pháp Table Point-in-time Recovery

MỤC ĐÍCH:
Những trường hợp sau sử dụng Table Point-in-time  Recovery trong 12c:
 • Bảng hoặc partition bị truncate.  Trong trường hợp này Flashback Table không giúp lấy lại dữ liệu của bảng do không có dữ liệu undo 
 • Bảng drop với từ khóa purge hoặc partition bị drop khi đó bảng, partition không nằm trong recycle bin
 • Bảng hoặc partition bị logical corruption và không có undo 
 • Bảng hoặc partition bị logical corruption và cấu trúc của table hoặc partition bị thay đổi
GIẢI PHÁP: 

Sử dụng Table point-int-time recovery, chi tiết như sua:

Backup database trước đó với RMAN:


RMAN> run{
  2 backup database;
  3 backup archivelog all;
  4 }

Drop bảng emp với option purge, khi đó sẽ không còn trong recyle_bin


SQL> drop table emp purge;

Table dropped.
Hoặc: SQL> truncate table emp;

Thực hiện point-in-time recovery dữ liệu 15 phút trước:


RMAN> recover table bing.emp until time 'sysdate - 15/1440' auxiliary destination '/u01/oracle/recover';

Starting recover at 17-MAR-16
using channel ORA_DISK_1
RMAN-05026: WARNING: presuming following set of tablespaces applies to specified Point-in-Time

List of tablespaces expected to have UNDO segments
Tablespace SYSTEM
Tablespace UNDOTBS1

Creating automatic instance, with SID='Yzeg'

initialization parameters used for automatic instance:
db_name=O37114KT
db_unique_name=Yzeg_pitr_O37114KT
compatible=12.1.0.2.0
db_block_size=8192
db_files=200
diagnostic_dest=/u01/oracle/recover
_system_trig_enabled=FALSE
sga_target=1024M
processes=200
db_create_file_dest=/u01/oracle/recover
log_archive_dest_1='location=/u01/oracle/recover'
#No auxiliary parameter file used
Performing import of tables...
  IMPDP> Master table "SYS"."TSPITR_IMP_Yzeg_jowq" successfully loaded/unloaded
  IMPDP> Starting "SYS"."TSPITR_IMP_Yzeg_jowq":
  IMPDP> Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE
  IMPDP> Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA
  IMPDP> . . imported "BING"."EMP"                5.476 KB    1 rows
  IMPDP> Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS
  IMPDP> Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/STATISTICS/MARKER
  IMPDP> Job "SYS"."TSPITR_IMP_Yzeg_jowq" successfully completed at Mon Sep 7 14:13:05 2015 elapsed 0 00:00:11
Import completed
Removing automatic instance
Automatic instance removed
auxiliary instance file /u01/oracle/recover/O37114KT/datafile/o1_mf_temp_bytw2co8_.tmp deleted
auxiliary instance file /u01/oracle/recover/Yzeg_PITR_O37114KT/onlinelog/o1_mf_3_bytw4md4_.log deleted
auxiliary instance file /u01/oracle/recover/Yzeg_PITR_O37114KT/onlinelog/o1_mf_2_bytw4m1t_.log deleted
auxiliary instance file /u01/oracle/recover/Yzeg_PITR_O37114KT/onlinelog/o1_mf_1_bytw4lhq_.log deleted
auxiliary instance file /u01/oracle/recover/Yzeg_PITR_O37114KT/datafile/o1_mf_users_bytw4gos_.dbf deleted
auxiliary instance file /u01/oracle/recover/O37114KT/datafile/o1_mf_sysaux_bytvy598_.dbf deleted
auxiliary instance file /u01/oracle/recover/O37114KT/datafile/o1_mf_undotbs1_bytvy590_.dbf deleted
auxiliary instance file /u01/oracle/recover/O37114KT/datafile/o1_mf_system_bytvy59h_.dbf deleted
auxiliary instance file /u01/oracle/recover/O37114KT/controlfile/o1_mf_bytvxw4w_.ctl deleted
auxiliary instance file tspitr_Yzeg_10996.dmp deleted
Finished recover at 17-MAR-16

Kiểm tra lại dữ liệu bảng emp:


SQL> select * from emp;

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM   DEPTNO
---------- ---------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
   7369 SMITH   CLERK      7902 17-DEC-80    800          20
   7499 ALLEN   SALESMAN    7698 20-FEB-81    1600    300     30
   7521 WARD    SALESMAN    7698 22-FEB-81    1250    500     30
   7566 JONES   MANAGER     7839 02-APR-81    2975          20
   7654 MARTIN   SALESMAN    7698 28-SEP-81    1250    1400     30
   7698 BLAKE   MANAGER     7839 01-MAY-81    2850          30
   7782 CLARK   MANAGER     7839 09-JUN-81    2450          10
   7788 SCOTT   ANALYST     7566 09-DEC-82    3000          20
   7839 KING    PRESIDENT      17-NOV-81    5000          10
   7844 TURNER   SALESMAN    7698 08-SEP-81    1500     0     30
   7876 ADAMS   CLERK      7788 12-JAN-83    1100          20

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM   DEPTNO
---------- ---------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
   7900 JAMES   CLERK      7698 03-DEC-81    950          30
   7902 FORD    ANALYST     7566 03-DEC-81    3000          20
   7934 MILLER   CLERK      7782 23-JAN-82    1300          10
   7939 DUKE    CEO         17-NOV-81    5000          10
   7949 PRINCE   CFO         17-NOV-81    5000          10
   7959 QUEEN   CIO         17-NOV-81    5000          10
   7869 JACK    PRESIDENT      17-NOV-81    5000          10

18 rows selected.

SQL>
Hy vọng hữu ích cho bạn.

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
oracle 12c point-in-time recovery học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master