Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

Cấu hình IPMP trên Solaris 11


IPMP conponents :

1. mpathd daemon – Deamon này có nhiệm vụ phát hiện lỗi xảy ra trên interface và sửa lỗi. Nó sử dụng file config /etc/default/mpathd để xác định khi nào một interface lỗi.
# cat /etc/default/mpathd
#
#pragma ident  "@(#)mpathd.dfl 1.2   00/07/17 SMI"
#
# Time taken by mpathd to detect a NIC failure in ms. The minimum time
# that can be specified is 100 ms.
#
FAILURE_DETECTION_TIME=10000
#
# Failback is enabled by default. To disable failback turn off this option
#
FAILBACK=yes
#
# By default only interfaces configured as part of multipathing groups
# are tracked. Turn off this option to track all network interfaces
# on the system
#
TRACK_INTERFACES_ONLY_WITH_GROUPS=yes

2. ipmpstat – Show thông tin về IP interface của IPMP

Các kiểu cấu hình IPMP - Types of configurations

1. Singleton – IPMP group with single interface
2. Active-Active – All the interfaces in the IPMP group are online.
3. Active-standby – One of the interface in the IPMP configuration will be used as standby.

Kiểm tra IPMP failover

Ta có thể check giả lập lỗi của một interface thông qua dòng lệnh với tham số “-d” hoặc tham số “-r” để thủ reattaches interface.
# if_mpadm -d ce0
# if_mpadm -r ce0

Prerequisites

1. IPMP yêu cầu cấu hình fixed network mode, do đó, ta phải set network configuration profile (NCP) về DefaultFixed.
# netadm enable -p ncp DefaultFixed

Ta có thể check bằng lệnh như sau:
# netadm list
TYPE    PROFILE    STATE
ncp     Automatic   disabled
ncp     DefaultFixed  online
loc     Automatic   offline
loc     NoNet     offline
loc     DefaultFixed  online

2. Mỗi interface có một địa chỉ MAC duy nhất khi được sử dụng trong IPMP group:
# eeprom local-mac-address?=true
# dladm show-linkprop -p mac-address
LINK   PROPERTY      PERM VALUE    DEFAULT   POSSIBLE
net1   mac-address     rw  0:c:29:12:40:79 0:c:29:12:40:79 --
net2   mac-address     rw  0:c:29:12:40:83 0:c:29:12:40:83 --
net3   mac-address     rw  0:c:29:12:40:8d 0:c:29:12:40:8d --
net0   mac-address     rw  0:c:29:12:40:6f 0:c:29:12:40:6f --

Mặc định, link based failure detection được sử dụng (để phân biệt với probe-based detection) :
# ipmpstat -p
ipmpstat: probe-based failure detection is disabled
Trong ví dụ này, máy có 4 NIC cards, ta sẽ sử dụng 2 card net1 và net2 để cấu hình IPMP group.
# dladm show-phys
LINK       MEDIA        STATE   SPEED DUPLEX  DEVICE
net0       Ethernet       unknown  1000  full   e1000g0
net1       Ethernet       unknown  1000  full   e1000g1
net2       Ethernet       unknown  1000  full   e1000g2
net3       Ethernet       unknown  1000  full   e1000g3


1. Active/Active Configuration

Active Interface : e1000g1 (net1)
         : e1000g2 (net2)
Data IP     : 192.168.1.10
Tạo IPMP group “ipmp0″.
# ipadm create-ipmp ipmp0
Tạo interfaces net1 and net2 được sử dụng trong group IPMP.
# ipadm create-ip net1
# ipadm create-ip net2

Add the two interfaces to the IPMP group
# ipadm add-ipmp -i net1 -i net2 ipmp0
Kiểm tra trạng thái của IPMP group vừa tạo :
# ipmpstat -g
GROUP    GROUPNAME  STATE   FDT    INTERFACES
ipmp0    ipmp0    ok    --    net2 net1

Gán địa chỉ IP cho IPMP group
ipadm create-addr -T static -a [hostname or IP address] [IPMP-interface]/[arbitrary-string]
# ipadm create-addr -T static -a 192.168.1.10 ipmp0/data1

Để kiểm tra trạng thái của IPMP interface :
# ipmpstat -a
ADDRESS          STATE GROUP    INBOUND   OUTBOUND
ipmp0-data1        up   ipmp0    net1    net2 net1
# ipmpstat -an
ADDRESS          STATE GROUP    INBOUND   OUTBOUND
192.168.1.10       up   ipmp0    net1    net2 net1
Để kiểm tra trạng thái của từng interface trong IPMP group.
# ipmpstat -i
INTERFACE  ACTIVE GROUP    FLAGS   LINK   PROBE   STATE
net2    yes   ipmp0    -------  up    disabled ok
net1    yes   ipmp0    --mb---  up    disabled ok
Để kiểm tra địa chỉ IP của IPMP group :
# ipadm show-addr
ADDROBJ      TYPE   STATE    ADDR
lo0/v4      static  ok      127.0.0.1/8
ipmp0/data1    static  ok      192.168.1.10/24
# ifconfig -a
lo0: flags=2001000849 mtu 8232 index 1
    inet 127.0.0.1 netmask ff000000
net1: flags=1000843 mtu 1500 index 12
    inet 0.0.0.0 netmask ff000000
    groupname ipmp0
    ether 0:c:29:12:40:79
net2: flags=1000843 mtu 1500 index 13
    inet 0.0.0.0 netmask ff000000
    groupname ipmp0
    ether 0:c:29:12:40:83
ipmp0: flags=8001000843 mtu 1500 index 11
    inet 192.168.1.10 netmask ffffff00 broadcast 192.168.1.255
    groupname ipmp0

Các cấu hình vừa thực hiện được lưu trong /etc/ipadm/ipadm-DefaultFixed.conf file
# cat /etc/ipadm/ipadm-DefaultFixed.conf
_ifname=lo0;_aobjname=lo0/v4;  _ipv4saddr=string,127.0.0.1;prefixlen=string,8;up=string,yes;
_ifname=lo0;  _family=string,2,26;_class=uint64,2;
_ifname=net1;  _family=string,2,26;_class=uint64,0;_ipmpif=string,ipmp0;
_ifname=ipmp0; _family=string,2,26;_class=uint64,1;_underif=string,net1,net2;
_ifname=net2;  _family=string,2,26;_class=uint64,0;_ipmpif=string,ipmp0;
_ifname=ipmp0;_aobjname=ipmp0/data1;  _ipv4saddr=string,192.168.1.10;up=string,yes;


2. Active/Standby Configuration

Trong phần này ta sẽ cấu hình net2 ở trạng thái standby interface.
Active Interface : e1000g1 (net1)
Standby Interface : e1000g2 (net2)
Data IP      : 192.168.1.10
Set net2 interface ở trạng thái standby :
# ipadm set-ifprop -p standby=on -m ip net2
Kiểm tra trạng thái của từng interface. Net2 interface ở trạng thái active.
# ipmpstat -i
INTERFACE  ACTIVE GROUP    FLAGS   LINK   PROBE   STATE
net2    no   ipmp0    is-----  up    disabled ok
net1    yes   ipmp0    --mb---  up    disabled ok

Hoặc có thể kiểm tra STANDBY flag trong câu lệnh ifconfig
# ifconfig -a
lo0: flags=2001000849 mtu 8232 index 1
    inet 127.0.0.1 netmask ff000000
net1: flags=1000843 mtu 1500 index 12
    inet 0.0.0.0 netmask ff000000
    groupname ipmp0
    ether 0:c:29:12:40:79
net2: flags=61000843STANDBY,INACTIVE> mtu 1500 index 13
    inet 0.0.0.0 netmask ff000000
    groupname ipmp0
    ether 0:c:29:12:40:83
ipmp0: flags=8001000843 mtu 1500 index 11
    inet 192.168.1.10 netmask ffffff00 broadcast 192.168.1.255
    groupname ipmp0

Với câu lệnh ipmpstat, trạng thái của net2 interface được thể hiện trong dấu (), trái ngược với trạng thái trong cấu hình Active/Active.
# ipmpstat -g
GROUP    GROUPNAME  STATE   FDT    INTERFACES
ipmp0    ipmp0    ok    --    net1 (net2)

Ngoài ra khi check inboud & outbound traffic đều đi qua interface net1.
# ipmpstat -an
ADDRESS          STATE GROUP    INBOUND   OUTBOUND
192.168.1.10       up   ipmp0    net1    net1
P/S: kiểm tra địa chỉ MAC:
# dladm show-linkprop -p mac-address
LINK   PROPERTY      PERM VALUE    DEFAULT   POSSIBLE
net1   mac-address     rw  0:c:29:12:40:79 0:c:29:12:40:79 --
net2   mac-address     rw  0:c:29:12:40:83 0:c:29:12:40:83 --
net3   mac-address     rw  0:c:29:12:40:8d 0:c:29:12:40:8d --
net0   mac-address     rw  0:c:29:12:40:6f 0:c:29:12:40:6f --
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master