Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Quản lý Synonym trong Oracle Database

1. Check

select * from dba_synonyms;

2. Tạo

-- Public synonym để mọi user đều nhìn thấy
for 
SQL-user2> select * from table1  báo bảng không tồn tại

CREATE OR REPLACE PUBLIC SYNONYM table1 FOR user1.table1;

(Khi đó chỉ cần gõ SQL-user2> select * from table1 mà không cần tiền tố user1)

-- Private synonym chỉ user hiện tại nhìn thấy

CREATE OR REPLACE SYNONYM table1 FOR user1.table1;

(Khi đó chỉ cần gõ SQL-user2>select * from table1 mà không cần tiền tố user1)

3. Xóa

drop public synonym table1 ;

drop synonym table1 ;

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master