Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Quản lý NFS trong Solaris, Linux

Cách mount NFS 1 phân vùng từ Solaris sang Linux hoặc Solaris khác

1. Source (Solaris1, UFS,):
- Mount phân vùng ufs /s01 thông tin trong /etc/vfstab
  /dev/md/dsk/d10 /dev/md/rdsk/d10        /bk  ufs     2       yes     -
- Share NFS quyen read write
#  share -F nfs -o rw /bk
(192.168.1.25 là IP của máy Solaris1)

2. Dest Linux1/Solaris1:
Chọn 1 trong 2 cách sau:

Cach1: Dùng file config

Linux1: Đưa vào file config /etc/fstab (linux), /etc/vfstab (solaris)
- Thêm dòng sau vào Linux1 /etc/fstab  để khi restart lại server hệ thống tự động mount lên
192.168.1.25:/bk      /backup                 nfs     rsize=1048576,wsize=1048576,hard,actimeo=0,intr,nodev,nosuid,_netdev    0 0

- Solaris1: 
192.168.1.25:/bk    -       /backup                nfs     -       yes     rw,bg,hard,rsize=32768,wsize=32768,vers=3,forcedirectio,nointr,proto=tcp,suid 

- Mount/unmount
# mount /backup
# umount -f  /backup
Cach 2: Dùng câu lệnh sau để mount lên sử dụng (dùng reboot server phải gõ lại lệnh)
mount -F nfs -o rw 192.168.1.25:/bk  /backup

3.Kiểm tra thông tin NFS
# share

#sharemouont -e

#dfshares

4. NFS server/client start/stop

# svcadm enable svc:/network/nfs/server:default
# svcadm disable svc:/network/nfs/server:default
# svcadm restart svc:/network/nfs/server:default
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master