Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Các câu lệnh hay dùng với srvctl

Để start/stop DB, instance, nodeapp, service
1. Help 
srvctl -h
2. Start/Stop DB
- Start
$ srvctl start database -d crmdb -o open
(-o: open hoặc mount hoặc nomount)
- Stop
$ srvctl stop database -d crmdb - o immediate
- Status
srvctl status instance -d crm
3. Start/Stop instance
- Start
srvctl start instance -d crmdb -i "crm1,crm4"
(-I theo sau là d/s instance)
- Stop
srvctl stop instance -d crmdb -i crm1 -o immediate
srvctl stop instance -d gold -i db1
4. Start/Stop/Status nodeapps
Nodeapp gồm các service VIP, ONS, GSD, TNS listener
- srvctl start nodeapps -n mynode1 
- srvctl stop nodeapps -n mynode1
- srvctl status nodeapps
5. Start/Stop service
-- Stop service VIP trên DB (mọi node)
srvctl stop service -d crmdb -s VIP
-- Stop service VIP trên instance crm2
srvctl stop  service -d crmdb -s VIP -i crm2
6. Start/Stop/Status listener
- srvctl start listener -n crmdb1
(tương đương trên node 1: lsnrctl start)
- srvctl stop listener -n crmdb1
-  srvctl status listener

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master