Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

[VIP5] Cấu hình thêm/bỏ bảng đồng bộ dữ liệu trong Oracle GoldenGate

1. Cấu hình thêm 1 bảng đồng bộ dữ lệu

Ví dụ thêm một bảng mới OWNER_TEST.TABLE_TEST cho group OTHEXT1, và đã có cấu trúc trên database
#1.Trên db1_source
$GGATE/ggsci
DBLOGIN USERID ggate, PASSWORD xxxxx,ENCRYPTKEY DEFAULT
ADD TRANDATA OWNER_TEST.TABLE_TEST
#2. Trên db1_source: STOP EXTRACT & PUMP
STOP OTHEXT1
STOP OTHPUMP1
#3. Trên db1_source: Thêm tham số bên dưới vào parameter file của 2 group OTHEXT1 & OTHPUMP1 (cú pháp sửa parameter theo mục 5.2.2.3)
TABLE OWNER_TEST.TABLE_TEST;
#4. Nếu bảng không có dữ liệu thì sang bước 5. 
Còn có dữ liệu Sử dụng datapump Export dữ liệu trên bảng OWNER_TEST.TABLE_TEST trên db1_source ra dump file, copy dumpfile sang db1_source-HCM và import dữ liệu từ dump file

--db1_source
column flashback_scn_number format 99999999999999999999999
select dbms_flashback.get_system_change_number flashback_scn_number from dual;  --11815981063672 

select * from dba_directories where directory_name='DUMP_GGATE';
--SYS DUMP_GGATE /dbfs_direct/shared_files/goldengate/dump

expdp userid="'/ as sysdba'" parallel=8 FLASHBACK_SCN=11815981063672 TABLES=OWNER_TEST.TABLE_TEST  DIRECTORY=dump_ggate DUMPFILE='exp_TABLE_TEST%U.dmp' LOGFILE='exp_TABLE_TEST.log' JOB_NAME=exp_TABLE_TEST COMPRESSION=ALL 

--db1_dest
impdp userid="'/ as sysdba'" parallel=8  TABLE_EXISTS_ACTION=replace DIRECTORY=dump_ggate DUMPFILE='exp_TABLE_TEST%U.dmp' LOGFILE='imp_TABLE_TEST.log' JOB_NAME=imp_TABLE_TEST

(Có thể dùng giải pháp insert dữ liệu trực tiếp tuy nhiên có thể sẽ phát sinh lệch nếu source thay đổi dữ liệu liên tục nên không biết được SCN thay đổi từ lúc nào)
#5. Tạo cấu trúc bảng mới trên db1_dest

Trên db1_dest Tạo cấu trúc dữ bảng giống hệt với bên db1_source – sử dụng công cụ TOAD để lấy scripts 
#6. Trên db1_dest : STOP REPLICAT
STOP  OTHREP1
#7. Trên db1_dest: Thêm tham số vào parameter file của group OTHREP1 
#7.1.Nếu bảng chưa có dữ liệu dùng tham số 
MAP OWNER_TEST.TABLE_TEST, TARGET OWNER_TEST.TABLE_TEST;
#7.2.Nếu bảng có dữ liệu dùng tham số handlecollisions để không bị lỗi khi đồng bộ
MAP OWNER_TEST.TABLE_TEST, TARGET OWNER_TEST.TABLE_TEST, HANDLECOLLISIONS;
#8. Trên db1_source:  start các tiến trình OTHEXT1 & OTHPUMP1
START OTHEXT1
START OTHPUMP1
#9. Trên db1_dest:  START tiến trình OTHREP1
START OTHREP1
#.10. Nếu bảng không có dữ liệu bỏ qua bước này.
Sau khi các tiến trình đồng bộ OTHEXT1 & OTHPUMP1 & OTHREP1 đã hết lag. Sửa lại tham số cho group OTHREP1
STOP OTHREP1, aftercsn 11815981063672 

#Sửa tham số: MAP OWNER_TEST.TABLE_TEST, TARGET OWNER_TEST.TABLE_TEST, HANDLECOLLISIONS; 

Thành MAP OWNER_TEST.TABLE_TEST, TARGET OWNER_TEST.TABLE_TEST;

START OTHREP;

2. Loại bỏ một bảng cho một group

Ví dụ loại bỏ một bảng OWNER_TEST.TABLE_TEST cho group OTHEXT1
#1. Trên db1_source
$GGATE/ggsci
GGATE> STOP OTHEXT1
#2. Thêm tham số tableexclude vào parameter file của group OTHEXT1  
        edit params OTHEXT1

TABLEEXCLUDE OWNER_TEST.TABLE_TEST;
#3. Trên db1_source:  start tiến trình OTHEXT1 
START OTHEXT1

Một số câu lệnh khác.

3. Skip một tiến trình đang mining

#Trên db1_source
$GGATE/ggsci
GGATE> SEND extract_name SHOWTRANS
GGATE> SEND extract_name SKIPTRANS trans_id

4. Thay đổi tham số replicate

GGSCI> edit param REP1

5. Login
dblogin userid gg_owner

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master