Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Cấu hình thêm/bớt bảng trong Oracle GoldenGate

1. Thêm một bảng cho một group
Ví dụ thêm một bảng mới OWNER_TEST.TABLE_TEST cho group OTHEXT1, và đã có cấu trúc trên database
#1.Trên db1_source
$GGATE/ggsci
DBLOGIN USERID ggate, PASSWORD xxxxx,ENCRYPTKEY DEFAULT
ADD TRANDATA OWNER_TEST.TABLE_TEST
#2. Trên db1_source: STOP EXTRACT & PUMP
STOP OTHEXT1
STOP OTHPUMP1
#3. Trên db1_source: Thêm tham số bên dưới vào parameter file của 2 group OTHEXT1 & OTHPUMP1 (cú pháp sửa parameter theo mục 5.2.2.3)
TABLE OWNER_TEST.TABLE_TEST;
#4. Nếu bảng không có dữ liệu thì sang bước 5. Sử dụng datapump Export dữ liệu trên bảng OWNER_TEST.TABLE_TEST trên db1_source ra dump file, copy dumpfile sang db1_source-HCM và import dữ liệu từ dump file
#5. Nếu bảng đã có dữ liệu thì bỏ qua bước này. Trên db1_source-HCM Tạo cấu trúc dữ bảng giống hệt với bên db1_source – sử dụng công cụ TOAD để lấy scripts 
#6. Trên db1_source-HCM : STOP REPLICAT
STOP  OTHREP1
#7. Trên db1_source-HCM: Thêm tham số vào parameter file của group OTHREP1 
#7.1.Nếu bảng chưa có dữ liệu dùng tham số 
MAP OWNER_TEST.TABLE_TEST, TARGET OWNER_TEST.TABLE_TEST;
#7.2.Nếu bảng có dữ liệu dùng tham số
MAP OWNER_TEST.TABLE_TEST, TARGET OWNER_TEST.TABLE_TEST, HANDLECOLLISIONS;
#8. Trên db1_source:  start các tiến trình OTHEXT1 & OTHPUMP1
START OTHEXT1
START OTHPUMP1
#9. Trên db1_source-HCM:  START tiến trình OTHREP1
START OTHREP1
#.10. Nếu bảng không có dữ liệu bỏ qua bước này. Sau khi các tiến trình đồng bộ OTHEXT1 & OTHPUMP1 & OTHREP1 đã hết lag. Sửa lại tham số cho group OTHREP1
STOP OTHREP1
#Sửa tham số: MAP OWNER_TEST.TABLE_TEST, TARGET OWNER_TEST.TABLE_TEST, HANDLECOLLISIONS; 
Thành MAP OWNER_TEST.TABLE_TEST, TARGET OWNER_TEST.TABLE_TEST;
START OTHREP;
2. Loại bỏ một bảng cho một group
Ví dụ loại bỏ một bảng OWNER_TEST.TABLE_TEST cho group OTHEXT1
#1. Trên db1_source
$GGATE/ggsci
GGATE> STOP OTHEXT1
#2. Thêm tham số tableexclude vào parameter file của group OTHEXT1 (cú pháp sửa parameter theo mục 5.2.2.3)
TABLEEXCLUDE OWNER_TEST.TABLE_TEST;
#3. Trên db1_source:  start tiến trình OTHEXT1 
START OTHEXT1
3. Skip một tiến trình đang mining
#Trên db1_source
$GGATE/ggsci
GGATE> SEND extract_name SHOWTRANS
GGATE> SEND extract_name SKIPTRANS trans_id

4. Thay đổi tham số replicate
GGSCI> edit param REP1

5. Login
dblogin userid gg_owner

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master