Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Quy trình cài đặt Solaris 10 (x86-32)


  1
  Chuẩn bị bộ cài
  Trang oracle.com
  2
  Tạo VMWare
  Dùng VMWare WS > 7.0 tạo Solaris 64 bit

   Bài viết này cung cấp một hướng dẫn bằng hình ảnh để thực hiện cài đặt mặc định của  Solaris 10 (x86-32) . Việc cài đặt khá đơn giản, nhưng không đơn giản và mất nhiều thời gian hơn so với hầu hết các cài đặt Linux hiện đại.
   Ghi chú. Tại thời điểm viết bài, Cơ sở dữ liệu Oracle 10g Phiên bản 2 cho Solaris (x86-32) không có sẵn!
   1. Khởi động từ DVD. Ở màn hình GRUB, nhấn phím "Enter" hoặc đợi khoảng thời gian chờ.

  1. Đợi trong khi trình cài đặt Solaris khởi động. Điều này có thể mất khá nhiều thời gian, vì vậy đừng hoảng sợ.

  1. Chọn loại cài đặt. Cài đặt này dựa trên cài đặt "Solaris Interactive" mặc định.

  1. Chấp nhận cấu hình được phát hiện bằng cách nhấn phím "Enter" hoặc thay đổi nó nếu thích hợp.

  Khi cấu hình được chấp nhận, phần còn lại của quá trình cài đặt được thực hiện từ trong phiên "X".
  1. Chọn ngôn ngữ thích hợp để cài đặt.

  1. Trên màn hình "Welcome", nhấp vào nút "Next>".

  1. Trên màn hình "Network Connectivity", chọn tùy chọn "Networked" và nhấp vào nút "Next >" .

  1. Chọn tùy chọn DHCP thích hợp và nhấp vào nút "Next>". Trong trường hợp này, tôi đã chọn không sử dụng DHCP, vì vậy các màn hình sau đây cho phép được sử dụng để đặt thông tin mạng có liên quan.

  1. Nhập "Host Name" thích hợp cho giao diện mạng và nhấp vào nút "Next>".

  1. Nhập "Địa chỉ IP" thích hợp cho giao diện mạng và nhấp vào nút "Next>".

  1. Nhập "Netmask" thích hợp cho giao diện mạng và nhấp vào nút "Next".

  1. Quyết định xem có nên bật "IPv6" trên giao diện mạng hay không và nhấp vào nút "Next>".

  1. Quyết định có đặt "Default Router" cho giao diện mạng hay không và nhấp vào nút "Next>". Tôi đã chọn chỉ định bộ định tuyến của mình bằng tay.

  1. If Nếu bạn chọn đặt "Route IP", hãy nhập "Địa chỉ IP" của bộ định tuyến và nhấp vào nút "Next>"..

  1. Quyết định có đặt "Kerberos" cho giao diện mạng hay không và nhấp vào nút "Next>"

  1. Chỉ định "Name Service" sẽ được sử dụng với cài đặt nếu được yêu cầu.

  1. Chỉ định cách cấu hình "Time Zone" trên máy chủ và nhấp vào nút "Next>". Tôi đã sử dụng tùy chọn "Geographic Continent/CountryRegion".

  1. Chọn múi giờ thích hợp và nhấp vào nút "Next>".

  1. Điều chỉnh cài đặt ngày giờ nếu cần và nhấp vào nút "Next>"

  1. Nhập mật khẩu gốc cho máy chủ và nhấp vào nút "Next>".

  1. Màn hình "Confirm Information" cho phép bạn xem lại thông tin đã nhập cho đến nay. Nếu đúng, nhấp vào nút "Confirm".

  1. Nhấp vào nút "Next>" trên màn hình "Welcome".

  1. Trên màn hình "Installer Options", nhấp vào nút "Next>".

  1. Nhấp vào nút "OK" trên hộp thoại "Notice".

  1. Chọn loại phương tiện cài đặt và nhấp vào nút "Next>". Trong trường hợp này tôi đã cài đặt từ DVD.

  1. Đợi trong khi cài đặt khởi chạy.

  1. Chấp nhận thỏa thuận cấp phép và nhấp vào nút "Next>".

  1. Chọn cài đặt mặc định và nhấp vào nút "Next>". Ngoài ra, tùy chỉnh cài đặt và phân vùng đĩa của bạn.
  (Với OS để cài Oracle DB, cần swap từ 1G trở lên thì chọn Custom Install và cấu hình /: 15GB, /swap 1G, còn lại không cần cấu hình thêm, cân nhắc tách riêng /u01 -> Nhanh hết
  Cài Grid: /u01: 30GB (Min Grid 6.5GB + DB 6GB, chưa tính DF); Swap 3GB, còn lại 17GB cho /)

  1. Trong hộp thoại "Sẵn sàng để cài đặt" và nhấp vào nút "Install Now".

  1. Đợi trong khi cài đặt hoàn tất. Điều này mất một tuổi tuyệt đối, vì vậy tôi đã để nó qua đêm.

  Sau khi cài đặt hoàn tất, hệ thống khởi động lại.
  1. Chấp nhận cấu hình NFS mặc định.

  1. Đăng nhập với tư cách là người dùng "root", sử dụng mật khẩu bạn đã chỉ định trong khi cài đặt.

  1. Chọn máy tính để bàn mong muốn. Tôi đã chọn tùy chọn "Hệ thống máy tính để bàn Java" vì nó sử dụng máy tính để bàn Gnome, điều này làm họ hài lòng hơn một chút so với Môi trường máy tính để bàn chung (CDE).

  1. Đóng màn hình chào mừng.

  1. Bây giờ bạn đã hoàn thành việc cài đặt và có một máy tính để bàn Gnome chức năng.ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master