Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Quy trình tắt Firewall, SELinux trên Linux

Firewall

Để tắt tường lửa, hãy làm như sau với tư cách là người dùng "root".

• Với Linux 6:

[root@dbn01 ~]# service iptables stop

[root@dbn01 ~]# chkconfig iptables off

[root@dbn01 ~]# service iptables status

iptables: Firewall is not running.

• Với Linux 7:

[root@dbn01 ~]# systemctl stop firewalld

[root@dbn01 ~]# systemctl disable firewalld


Ngoài ra, sử dụng GUI bằng cách làm như sau.
  1. Mở hộp thoại "Firewall Configuration" (System > Administration > Firewall).
  2. Nhấp vào nút "Close" trên hộp thoại khởi động và nhập mật khẩu "root" nếu được yêu cầu.
  3. Trên hộp thoại kết quả, nhấp vào nút "Disable", sau đó là nút "Apply" trên thanh công cụ.
  1. Nhấp vào nút "Yes" trên hộp thoại xác nhận.
  2. Thoát khỏi hộp thoại "Firewall configuration".


SELinux
Đặt SELinux thành "cho phép" bằng cách chỉnh sửa tệp "/etc/selinux/config", đảm bảo cờ SELINUX được đặt như sau.

SELINUX=permissive

Khi thay đổi hoàn tất, hãy khởi động lại máy chủ hoặc chạy lệnh sau dưới dạng "root".

# setenforce Permissive

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master