Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Lưu ý khi thêm cột, drop cột bảng dữ liệu cực lớn, core, online 24/7

Với các bảng dữ liệu lớn, core của hệ thống với hàng trăm, nghìn procedure, function, pacakge liên quan sẽ INVALID khi ALTER TABLE, nếu không LOCK hết các account  của ứng dụng và người dùng lại thì không thể thêm cột mới hay drop cột đi được. Nhưng khi LOCK các account của ứng dụng và người dùng thì thời gian thực hiện sẽ NHƯ THẾ NÀO? Mình có bài lab thực tế muốn chia sẻ với các bạn để các bạn tham khảo khi thực hiện với dữ liệu lớn của mình:


1. Bảng lớn, core của hệ thống: 230tr bản ghi, dung lượng 67GB

2. Thêm trường mới: 1h46p

alter table table_huge add test_col1 varchar2(1000) default '123456';

3. Drop cột test_col1 mất 2h08p

alter table table_huge drop column test_col1


Hy vọng sẽ hữu ích với bạn!


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master