Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA CSDL ORACLE DATABASE

MỤC LỤC:

3.1. Kiểm tra log Database
3.2. Kiểm tra active session, session, blocking session
3.3. Theo dõi trạng thái các resource
3.4. Kiểm tra trạng thái Listener
3.5. Kiểm tra trạng thái ASM
3.6. Kiểm tra hoạt động Database
3.7. Kiểm tra trạng thái Instance của Database
3.8. Kiểm tra log cluster
3.9. Kiểm tra dung lượng ASM Group
3.10. Kiểm tra dung lượng Tablespace
3.11. Kiểm tra dung lượng mountpoint
3.12. Kiểm tra Invalid Object
3.13. Kiểm tra index unusable
3.14. Kiểm tra các table thiếu statistic
3.15. Checklist kiểm tra đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường

3.1. Kiểm tra log Database

Login vào máy chủ database với user “oracle” thực hiện các lệnh theo cú pháp sau và thay các biến phù hợp:

$cat       /<DB name>/<Instance name>/trace/alert_<Instance name>.log |"Failed\|ORA-\|Ora-\|TNS-\|Error\|error\|Fatal\|fatal"

Ví dụ:

$cat $ORACLE_BASE/diag/rdbms/CRM/CRM1/trace/alert_ CRM1.log |grep "Failed\|ORA-\|Ora-\|TNS-\|Error\|error\|Fatal\|fatal"

--> Với kết quả trả về, dùng Google hoặc Metalink để xử lý các lỗi.

3.2. Kiểm tra active session, session, blocking session

SELECT /*1.ActiveSession*/ distinct s.inst_id i#, s.username, s.SID SID, s.osuser, s.machine,DECODE(S.WAIT_TIME, 0, S.EVENT, 'CPU') ACTION,

s.sql_id, SUBSTR(DECODE(SS.SQL_TEXT, NULL, AA.NAME, SS.SQL_TEXT), 1, 1000) SQLTEXT,s.logon_time,s.p1text, S.P1, s.p2text, S.P2, s.p3text, S.P3

FROM GV$SESSION S, GV$SQLSTATS SS, AUDIT_ACTIONS AA

WHERE  S.STATUS = 'ACTIVE' AND  S.SQL_ID = SS.SQL_ID (+) AND AA.ACTION = S.COMMAND and s.type != 'BACKGROUND' AND S.TYPE = 'USER' 

and s.username  NOT in ('SYS','SYSMAN','DBSNMP','GGATE')

--AND username in 'USER1'

--and DECODE(S.WAIT_TIME, 0, S.EVENT, 'CPU') like '%cell single block physical read%'

--and lower(ss.sql_text) like lower('%parallel%')

--and s.sid=4588 

--and s.machine like '%USER1%'

--and s.sql_id ='ccwg0nqr1zbu7'

ORDER BY username,sql_id;

 

select /* 2.Total_ActiveSessions*/ USERNAME,count(*) from gv$session where  status='ACTIVE' group by USERNAME order by count(*) desc;

 

select /* 3.Total_Session*/ username,status, count(*) from gv$session group by username,status order by count(*) desc;

 

Select /*4.Blocking_session*/ inst_id,blocking_session, sid, serial#, sql_id, wait_class, seconds_in_wait, username,STATUS,SCHEMANAME,OSUSER,MACHINE,PROGRAM,TYPE,LOGON_TIME  

From gv$session where blocking_session is not NULL and type not like 'BACKGROUND' order by inst_id;

 

Khi gặp tải cao thì kill bớt, kill lock theo 2.9, giải quyết tận gốc phải tối ưu CSDL.

3.3. Theo dõi trạng thái các resource

Login vào máy chủ database với user “grid”, chạy các lệnh sau:

$ cd $ORACLE_HOME/bin

$ ./crsctl stat res -t

ü  Các resource ora.ons; ora.diskmon không cần check

ü  Các resource phải ở trạng thái ONLINE

ü  Trường hợp OFFLINE thì thực hiện lệnh start resource theo mục “5.2.5 Start/Stop Resource”

Ví dụ:                                                                                                           

3.4. Kiểm tra trạng thái Listener

Login vào máy chủ database với user “grid”

-         Chạy lệnh sau để kiểm tra trạng thái listener:

$ srvctl status listener

ü  Kết quả trả về “LISTENER is running on” thì người dùng có thể kết nối được đến Database. Ví dụ dưới đây là hiển thị trang thái Listener của Database RAC và Database đơn.

-         Hoặc chúng ta có thể chạy lệnh sau để kiểm tra:

$ lsnrctl status

--> Trường hợp listener bị stop hoặc disable thì thực hiện theo mục “2.1.4 Start/Stop Oracle listener”

3.5. Kiểm tra trạng thái ASM

Login vào máy chủ database với user “grid”

-         Để kiểm tra trạng thái tất cả ASM trên database, câu lệnh này sử dụng được cho cả Database RAC và Database đơn:

$ srvctl status asm -detail

ü  Kết quả trả về: “ASM is running” nghĩa là ASM đang hoạt động

Ví dụ:

$ srvctl status asm -detail

-         Để kiểm tra trạng thái ASM trên 1 node RAC chạy lệnh theo cú pháp sau:

$ srvctl status asm -node <DB server> -detail

ü  Trong đó: <DB server>  là tên của máy chủ database tương ứng. mục “5. Danh sách máy chủ quản trị”

ü  Kết quả trả về: “ASM is running” nghĩa là ASM đang hoạt động

ü  Câu lệnh này thường dùng cho RAC

Ví dụ:

$ srvctl status asm -node csdl01 -detail 

--> Trường hợp ASM bị shutdown thì thực hiện theo mục “2.1.3 Start/Shutdown ASM”

3.6. Kiểm tra hoạt động Database

Login vào máy chủ database với user “oracle” và chạy lệnh sau:

$ cd $ORACLE_HOME/bin

-         Chạy lệnh theo cú pháp sau và thay giá trị tham số tương ứng:

$ srvctl status database -d <DB Name>

Ví dụ:

$ srvctl status database -d CRM

 

--> Trường hợp Database bị shutdown thì thực hiện theo mục “2.1.2 Start/Shutdown Oracle database”

3.7. Kiểm tra trạng thái Instance của Database

Login vào máy chủ database với user “oracle”, chạy lệnh sau:

$ sqlplus /as sysdba

SQL>select instance_name, status from gv$instance;

ü  Status = OPEN: nghĩa là database sẵn sàng cho người dùng truy cập bình thường

ü  Status<>OPEN: Nghĩa là database chưa sẵn sàng cho người dùng.

3.8. Kiểm tra log cluster

Login vào máy chủ database với user “grid” thực hiện các lệnh theo cú pháp sau và thay các biến phù hợp:

-         Kiểm tra log CRS

$ cat $ORACLE_BASE/diag/crs/<DB server>/crs/trace/alert.log |grep "Failed\|ORA-\|Ora-\|TNS-\|Error\|error\|Fatal\|fatal"

Ví dụ:

$ cat $ORACLE_BASE/diag/crs/csdl01/crs/trace/alert.log |grep "Failed\|ORA-\|Ora-\|TNS-\|Error\|error\|Fatal\|fatal"

--> Với kết quả trả về, tùy theo từng lỗi cụ thể để có phương án phù hợp.

-         Kiểm tra log ASM

$ more $ORACLE_BASE/diag/asm/+asm/<Instance ASM>/trace/*alert*.log "Failed\|ORA-\|Ora-\|TNS-\|Error\|error\|Fatal\|fatal"

Ví dụ:

$ more $ORACLE_BASE/diag/asm/+asm/+ASM1/trace/*alert*.log "Failed\|ORA-\|Ora-\|TNS-\|Error\|error\|Fatal\|fatal"

--> Với kết quả trả về, tùy theo từng lỗi cụ thể để có phương án phù hợp.

3.9. Kiểm tra dung lượng ASM Group

Login vào máy chủ database với user “oracle”

-         Thực hiện các câu lệnh sau:

$sqlplus / as sysdba

SQL> Select name, type, total_mb, free_mb,Round((total_mb-free_mb)*100/total_mb,2) PCT_Used,  required_mirror_free_mb required_mirror from v$asm_diskgroup;

--> Nếu có Diskgroup nào mà giá trị %PCT_Used>90% thì xem xét việc tăng thêm dung lượng cho Diskgroup này.

Chi tiết tại đây
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
HƯỚNG DẪN  KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA CSDL ORACLE DATABASE, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master