Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

Sử dụng Segment Advisor để tối ưu dung lượng lưu trữ của Tablespace, Table, Index

Segment Advisor thực hiện phân tích về sự phân mảnh của các tablespace, segment hoặc object cụ thể và đưa ra khuyến nghị về cách có thể lấy lại không gian lưu trữ. Advisor từ Enterprise Manager (Home > Advisor Central > Segment Advisor) hoặc từ PL/SQL bằng cách sử dụng gói DBMS_ADVISOR.

DECLARE
 l_object_id NUMBER;
BEGIN
 
-- Tạo công việc segment advisor với bảng SCOTT.EMP
 DBMS_ADVISOR.create_task (
  advisor_name   => 'Segment Advisor',
  task_name     => 'EMP_SEGMENT_ADVISOR',
  task_desc     => 'Segment Advisor For EMP');

 DBMS_ADVISOR.create_object (
  task_name  => 'EMP_SEGMENT_ADVISOR',
  object_type => 'TABLE',
  attr1    => 'SCOTT', 
  attr2    => 'EMP', 
  attr3    => NULL, 
  attr4    => 'null',
  attr5    => NULL,
  object_id  => l_object_id);

 DBMS_ADVISOR.set_task_parameter (
  task_name => 'EMP_SEGMENT_ADVISOR',
  parameter => 'RECOMMEND_ALL',
  value   => 'TRUE');

 DBMS_ADVISOR.execute_task(task_name => 'EMP_SEGMENT_ADVISOR');

 -- Tạo công việc segment advisor cho USERS tablespace.
 DBMS_ADVISOR.create_task (
  advisor_name   => 'Segment Advisor',
  task_name     => 'USERS_SEGMENT_ADVISOR',
  task_desc     => 'Segment Advisor For USERS');

 DBMS_ADVISOR.create_object (
  task_name  => 'USERS_SEGMENT_ADVISOR',
  object_type => 'TABLESPACE',
  attr1    => 'USERS', 
  attr2    => NULL, 
  attr3    => NULL, 
  attr4    => 'null',
  attr5    => NULL,
  object_id  => l_object_id);

 DBMS_ADVISOR.set_task_parameter (
  task_name => 'USERS_SEGMENT_ADVISOR',
  parameter => 'RECOMMEND_ALL',
  value   => 'TRUE');

 DBMS_ADVISOR.execute_task(task_name => 'USERS_SEGMENT_ADVISOR');
END;
/ 

-- Hiển thị các khuyến nghị 
SET LINESIZE 250
COLUMN task_name FORMAT A20
COLUMN object_type FORMAT A20
COLUMN schema FORMAT A20
COLUMN object_name FORMAT A30
COLUMN object_name FORMAT A30
COLUMN message FORMAT A40
COLUMN more_info FORMAT A40

SELECT f.task_name,
    f.impact,
    o.type AS object_type,
    o.attr1 AS schema,
    o.attr2 AS object_name,
    f.message,
    f.more_info
FROM  dba_advisor_findings f
    JOIN dba_advisor_objects o ON f.object_id = o.object_id AND f.task_name = o.task_name
WHERE f.task_name IN ('EMP_SEGMENT_ADVISOR', 'USERS_SEGMENT_ADVISOR')
ORDER BY f.task_name, f.impact DESC;

THU HỒI DUNG LƯỢNG VỚI SHRINK

Dưới đây là một số ví dụ đơn giản của lệnh ALTER TABLE ... SHRINK SPACE.

-- Cho phép row movement.
ALTER TABLE scott.emp ENABLE ROW MOVEMENT;

-- Khôi phục không gian lưu trữ và sửa đổi high water mark (HWM).
ALTER TABLE scott.emp SHRINK SPACE;

-- Khôi phục không gian lưu trữ nhưng không sửa đổi the high water mark (HWM).
ALTER TABLE scott.emp SHRINK SPACE COMPACT; -- Recover không gian lưu trữ cho đối tượng và mọi đối tượng phụ thuộc
ALTER TABLE scott.emp SHRINK SPACE CASCADE;

Tùy chọn COMPACT cho phép chia hoạt động shrink thành hai giai đoạn:

- Đầu tiên, các hàng được di chuyển bằng tùy chọn COMPACT nhưng HWM cao không được điều chỉnh nên không có câu lệnh SQL được phân tích cú pháp nào bị vô hiệu hóa. 

- HWM có thể được điều chỉnh vào một ngày sau đó bằng cách phát hành lại câu lệnh mà không có tùy chọn COMPACTTại thời điểm này, mọi câu lệnh SQL phụ thuộc sẽ cần được phân tích cú pháp lại.

Các lệnh shrink được hiển thị bên dưới.

-- shrink segment LOB (tệp cơ bản chỉ cho đến 21c).
ALTER TABLE table_name MODIFY LOB(lob_column) (SHRINK SPACE);
ALTER TABLE table_name MODIFY LOB(lob_column) (SHRINK SPACE CASCADE);

-- shrink segment tràn IOT.
ALTER TABLE iot_name OVERFLOW SHRINK SPACE;

THAM KHẢO THÊM

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master