Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thủ tục switchover Oracle DataGuard

STT
Công việc
Câu lệnh tại máy primay 192.168.0.22
Câu lệnh tại máy standby 192.168.0.11
1
Kiểm tra đồng bộ log giữa 2 máy
ALTER SESSION SET nls_date_format='DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';
SELECT sequence#, first_time, next_time
FROM   v$archived_log
ORDER BY sequence#;
kết quả:
3289 29-MAY-2017 16:55:53 29-MAY-2017 17:20:49
ALTER SESSION SET nls_date_format='DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';
SELECT sequence#, first_time, next_time, applied
FROM   v$archived_log
ORDER BY sequence#;
kết quả:
3289 29-MAY-2017 16:55:53 29-MAY-2017 17:20:49 YES
2
Nếu trên máy standby trạng thái NO
thì  chuyển về Yes (optional)

recover standby database;
3
Tắt database trên máy 11

sqlplus / as sysdba
shutdown immediate
4
Bật mount lại database máy 11

sqlplus / as sysdba
startup mount
5
Apply log trên máy standby 11

alter database recover managed standby database
 disconnect from session;
6
Thực hiện switchover tư máy
22 sáng máy 11 thực hiên trên máy 22
trước sau đó thực thi trên máy 11
sqlplus / as sysdba
6.1.alter database commit to switchover to physical standby with session shutdown;
(hoặc alter database commit to switchover to standby;)

-- Mount primary database cũ thành  standby database
6.4.startup nomount;
6.5.alter database mount standby database;
6.6.alter database recover managed standby database disconnect from session

--Kiểm tra nếu log apply thành công thì mở database
SQL> 6.7.alter database recover managed standby database cancel;
SQL> 6.8.alter database open;
SQL> 6.9.alter database recover managed standby database using current logfile disconnect;
sqlplus  / as sysdba
6.2.alter database commit to switchover to primary;
-- Open standby database cũ thành  primary
6.3.alter database open;
7
Tắt Database máy 22
sqlplus / as sysdba
shutdown immediate

8
Mount
sqlplus / as sysdba
startup mount

9
apply log trên máy standby 22
alter database recover managed standby database
 disconnect from session;

10
Thực hiện switchover từ
máy 11 sáng máy 22 thực hiện trên
máy 22 trước rồi mới thực hiện máy 11
sqlplus  / as sysdba
10.2.alter database commit to switchover to primary;

-- Open standby database cũ thành  primary
10.3.alter database open;
sqlplus / as sysdba
10.1.alter database commit to switchover to standby;

-- Mount primary database cũ thành  standby database
10.4.startup nomount;
10.5.alter database mount standby database;
10.6.alter database recover managed standby database disconnect from session

--Kiểm tra nếu log apply thành công thì mở database
SQL> 10.7.alter database recover managed standby database cancel;
SQL> 10.8.alter database open;
SQL> 10.9.alter database recover managed standby database using current logfile disconnect;

=============================
Nếu bạn muốn tiết kiệm 3-5 NĂM trên con đường trở thành DBA chuyên nghiệp thì hãy đăng ký ngay KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE, được Coaching trực tiếp từ tôi với toàn bộ kinh nghiệm, thủ tục, quy trình, bí kíp thực chiến mà bạn sẽ KHÔNG THỂ tìm kiếm trên Internet/Google giúp bạn dễ dàng quản trị mọi hệ thống Core tại Việt Nam và trên thế giới, đỗ OCP.
- CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox  https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
- Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
2 khóa học online qua video giúp bạn nhanh chóng có những kiến thức nền tảng về Linux, Oracle, học mọi nơi, chỉ cần có Internet/4G:
- Oracle cơ bản:  https://bit.ly/admin1_1200
- Linux:  https://bit.ly/linux_1200
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook:  https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage:  https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage:  https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB:  https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube:  https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok:  https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin:  https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter:  https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast:  https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
Thủ tục switchover Oracle DataGuard, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, ms sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master