Thứ Năm, 6 tháng 1, 2022

RAC Database Hanging với wait event “gc buffer busy acquire” and “và buffer busy request”

LỖI PHÁT SINH

RAC database bị treo ở câu lệnh sau với wait event “gc buffer busy acquire” và “gc buffer busy request”, sql id =”4vs91dcv7u1p6″:

insert into sys.aud$( sessionid, entryid, statement, ntimestamp#, 
userid, userhost, terminal, action#, returncode, obj$creator, 
obj$name, auth$privileges, auth$grantee, new$owner, new$name, 
ses$actions, ses$tid, logoff$pread, logoff$lwrite, logoff$dead, 
comment$text, spare1, spare2, priv$used, clientid, sessioncpu, 
proxy$sid, user$guid, instance#, process#, xid, scn, auditid, 
sqlbind, sqltext, obj$edition, dbid) values(:1, :2, :3, 
SYS_EXTRACT_UTC(SYSTIMESTAMP), :4, :5, :6, :7, :8, :9, :10, :11, 
:12, :13, :14, :15, :16, :17, :18, :19, :20, :21, :22, :23, :24, 
:25, :26, :27, :28, :29, :30, :31, :32, :33, :34, :35, :36)

AWR report hiển thị AUD$ table là segment có  wait event “Global Cache Buffer Busy” cao nhất:

NGUYÊN NHÂN

Với AUDIT_TRAIL được thiết lập mặc định (AUDIT_TRAIL=db), bảng AUD$ và FGA_LOG$ đặc vào nơi SYSTEM tablespace, “gc” wait events thi thoảng gặp phải trong quá trình cao tải 

GIẢI PHÁP

Chuyển bảng AUD$ và FGA_LOG$ về tablespace SYSAUX hoặc DATA_LOG (tạo mới) hoặc AUD (tạo mới). Trên Production, chạy câu lệnh sau vào giờ thấp điểm cho an toàn.

set pagesize 120
set linesize 180
SELECT T.TABLE_NAME, TS.SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT
FROM DBA_TABLES T, DBA_TABLESPACES TS
WHERE TS.TABLESPACE_NAME = T.TABLESPACE_NAME
AND T.TABLE_NAME = 'AUD$';

TABLE_NAME SEGMEN
---------- ------
AUD$    MANUAL

select TABLESPACE_NAME,SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT 
 from DBA_TABLESPACES 
 where TABLESPACE_NAME='SYSAUX'; 

TABLESPACE_NAME SEGMEN 
---------------- ------ 
SYSAUX      AUTO

select TABLE_NAME,TABLESPACE_NAME,SEGMENT_NAME
 from dba_lobs
 where OWNER='SYS' and TABLE_NAME='AUD$';
   
TABLE_NAME TABLESPACE_NAME SEGMENT_NAME
---------- --------------- -------------------------
AUD$    SYSTEM     SYS_LOB0000000384C00040$$
AUD$    SYSTEM     SYS_LOB0000000384C00041$$

select SEGMENT_NAME,segment_type,tablespace_name
 from dba_segments 
 where segment_name in (
    select INDEX_NAME 
     from dba_indexes 
    where OWNER='SYS'
     and TABLE_NAME='AUD$');

SEGMENT_NAME       SEGMENT_TYPE TABLESPACE_NAME
------------------------ ------------ ---------------
SYS_IL0000000384C00041$$ LOBINDEX   SYSTEM
SYS_IL0000000384C00040$$ LOBINDEX   SYSTEM

Move AUD$ table:

SQL> EXEC DBMS_AUDIT_MGMT.SET_AUDIT_TRAIL_LOCATION(AUDIT_TRAIL_TYPE 
=> DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD,
  AUDIT_TRAIL_LOCATION_VALUE => 'SYSAUX');

PL/SQL procedure successfully completed.

Move FGA_LOG$ table if needed:

SQL> EXEC DBMS_AUDIT_MGMT.SET_AUDIT_TRAIL_LOCATION(AUDIT_TRAIL_TYPE 
=> DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_FGA_STD,
  AUDIT_TRAIL_LOCATION_VALUE => 'SYSAUX');

PL/SQL procedure successfully completed.

Check the results.

select TABLE_NAME,TABLESPACE_NAME,SEGMENT_NAME
from dba_lobs
where OWNER='SYS' and TABLE_NAME='AUD$';

TABLE_NAME TABLESPACE_NAME SEGMENT_NAME
---------- -------------- --------------------------
AUD$    SYSAUX     SYS_LOB0000000384C00040$$
AUD$    SYSAUX     SYS_LOB0000000384C00041$$

select SEGMENT_NAME,segment_type,tablespace_name
 from dba_segments 
 where segment_name in (
    select INDEX_NAME 
     from dba_indexes 
     where OWNER='SYS'
     and TABLE_NAME='AUD$');

SEGMENT_NAME       SEGMENT_TYPE TABLESPACE_NAME
------------------------ ------------ ---------------
SYS_IL0000000384C00041$$ LOBINDEX   SYSAUX
SYS_IL0000000384C00040$$ LOBINDEX   SYSAUX

select count(*) from dba_objects where status!='VALID';

COUNT(*)
--------
0
Hy vọng hữu ích cho bạn.
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master