Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

Các thao tác kiểm tra hàng ngày (2-3 lần/ngày) đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường (checklist)

STT

Nội dung kiểm tra

Phương pháp thực hiện

Kết quả

Đánh giá

1

Kiểm tra trạng thái của resource

Truy nhập với user ‘grid’, chạy lệnh:

$ cd $ORACLE_HOME/bin

$ ./crsctl stat res –t

Giá trị trả về:

- Các resource ora.ons; ora.diskmon không cần check

- Các resource phải ở trạng thái ONLINE

 


Đạt


Không đạt

2

Kiểm tra trạng thái listener

Truy nhập với user ‘grid’, chạy lệnh:

$ cd $ORACLE_HOME/bin

$ ./srvctl status listener

(hoặc $ lsnrctl status)

Giá trị trả về:

- Kết quả trả về “LISTENER is running on”

- Instance READY

 


Đạt


Không đạt

3

Kiểm tra trạng thái ASM

Truy nhập với user ‘grid’, chạy lệnh:

$ srvctl status asm –detail

Giá trị trả về:

- ASM is running”

Đạt


Không đạt

4

Kiểm tra hoạt động Database

Truy nhập với user ‘oracle’, chạy lệnh:

$ cd $ORACLE_HOME/bin

$ srvctl status asm –detail

Giá trị trả về:

- Database is running”

Đạt

Không đạt

5

Kiểm tra trạng thái Instance Database

Truy nhập với user ‘oracle’, chạy lệnh:

$ sqlplus /as sysdba

SQL>select instance_name, status from gv$instance;

Giá trị trả về:

- Trạng thái: Open


Đạt

Không đạt

6

Kiểm tra log của Cluster

Truy nhập với user ‘grid’ chạy lệnh và thay tham số phù hợp:

$ $tail -1000f $ORACLE_BASE/diag/crs/<DB server>/crs/trace/alert.log

$ tail -1000f $ORACLE_BASE/diag/asm/+asm/<Instance ASM>/trace/*alert*.log

Giá trị trả về:

- Không có các giá trị Error, Fatal


Đạt

Không đạt

7

Kiểm tra log của Database

Truy nhập với user ‘oracle’chạy lệnh và thay tham số phù hợp:

$tail -1000f $ORACLE_BASE/diag/rdbms/<DB name>/<Instance name>/trace/alert_<Instance name>.log

Giá trị trả về:

- Không có các giá trị Error, Fatal

Đạt


Không đạt

8

Kiểm tra dung lượng ASM

Truy nhập với user ‘oracle’, chạy lệnh

$sqlplus / as sysdba

SQL> Select name, type, total_mb, free_mb, (total_mb-free_mb)/total_mb) as PCT, required_mirror_free_mb,

usable_file_mb from v$asm_diskgroup;

Giá trị trả về:

- Các giá trị PCT <=90%


Đạt


Không đạt

9

Kiểm tra dung lượng Tablespace

Truy nhập với user ‘oracle’, chạy lệnh:

$sqlplus / as sysdba

SQL> select substr(f.tablespace_name,1,30) tbspce,

     round(f.tsbytes/(1024*1024),0) "ALLOCATED(MB)", round(nvl(s.segbytes,0)/(1024*1024),0) "USED(MB)", round((nvl(s.segbytes,0)/f.tsbytes)*100,2) PCT,

     lower(vc.name) as container

from

   (select con_id,tablespace_name,sum(bytes) tsbytes from cdb_data_files group by con_id,tablespace_name) f,

   (select con_id,tablespace_name,sum(bytes) segbytes from cdb_segments group by con_id,tablespace_name) s,

   v$containers vc

where f.con_id=s.con_id(+)

  and f.tablespace_name=s.tablespace_name(+)

  and f.con_id=vc.con_id

order by container, tbspce;

Giá trị trả về:

- Các giá trị PCT <=90%


Đạt


Không đạt

10

Kiểm tra dung lượng mountpoint

Truy nhập với user ‘root’, chạy lệnh:

$df -h

Giá trị trả về:

- User% <=90

Đạt


Không đạt

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle dataguard, oracle goldengate, oracle weblogic, oracle exadata, hoc solaris, hoc linux, hoc aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master