Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

Cách xử lý lỗi đầy temp file trong Oracle Database

--Lỗi xuất hiện
ORA-1652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace                 TEMP 
statement in resumable session 'User (0), Session 60, Instance 1' was suspended due to
    ORA-01652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace TEMP
Sat May 15 09:00:38 2020
ORA-1652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace                 TEMP 
statement in resumable session 'User (0), Session 278, Instance 1' was suspended due to
    ORA-01652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace TEMP
Sat May 15 09:05:40 2020
statement in resumable session 'User (0), Session 278, Instance 1' was aborted
Sat May 15 09:05:42 2020
statement in resumable session 'User (0), Session 60, Instance 1' was aborted
Sat May 15 09:50:41 2020
ORA-1652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace                 TEMP 
statement in resumable session 'User (0), Session 179, Instance 1' was suspended due to
    ORA-01652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace TEMP
Sat May 15 10:00:41 2020
ORA-1652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace                 TEMP 
statement in resumable session 'User (0), Session 612, Instance 1' was suspended due to
    ORA-01652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace TEMP
Sat May 15 10:05:43 2020
statement in resumable session 'User (0), Session 179, Instance 1' was aborted
Suspending MMON slave action kewfmadsa_ for 82800 seconds
Sat May 15 10:05:47 2020
statement in resumable session 'User (0), Session 612, Instance 1' was aborted
Sat May 15 10:23:13 2020
statement in resumable session 'User SYS(0), Session 702, Instance 1' was resumed
Sat May 15 10:23:14 2020
statement in resumable session 'User User1(86), Session 486, Instance 1' was resumed
Sat May 15 10:23:15 2020
statement in resumable session 'User SYS(0), Session 704, Instance 1' was resumed

-- 1.Kiểm tra tempfile đã cấp phát, user sử dụng tempfile
select b.Total_MB,
       b.Total_MB - round(a.used_blocks*8/1024) Current_Free_MB,
       round(used_blocks*8/1024)                Current_Used_MB,
      round(max_used_blocks*8/1024)             Max_used_MB
from v$sort_segment a,
 (select round(sum(bytes)/1024/1024) Total_MB from dba_temp_files ) b;

-- Xac dinh session dang dung TEMP
SELECT A.inst_id,b.tablespace, 'ALTER SYSTEM KILL SESSION '''||a.sid||','||a.serial#||',@'||a.inst_id||''' IMMEDIATE;',ROUND(((b.blocks*p.value)/1024/1024),2)||'M' "SIZE",
a.sid||','||a.serial# SID_SERIAL,a.username,a.program
FROM sys.Gv_$session a,sys.Gv_$sort_usage b,sys.v_$parameter p
WHERE p.name = 'db_block_size' and a.inst_id=b.inst_id AND a.saddr = b.session_addr and b.tablespace like 'TEMP'
--AND A.USERNAME IS NOT NULL AND A.USERNAME not like 'SYS%'
ORDER BY b.tablespace, b.blocks;


-- Kiểm tra temp file đang lưu ở đâu, ví dụ diskgroup +DATA
 select * from dba_temp_files;
 
-- Kiểm tra cột usable  của diskgroup +DATA nếu còn mới add được
 select * from v$asm_diskgroup;
 
-- 2.Thực hiện thêm tempfile 
 alter tablespace temp add tempfile '+DATA' size 1G autoextend on next 100m;

hoặc

alter tablespace temp add tempfile '+DATA' size 1G autoextend on next 100m maxsize 10g;=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle dataguard, oracle goldengate, oracle weblogic, oracle exadata, hoc solaris, hoc linux, hoc aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master