Dịch vụ đánh giá an toàn bảo mật CSDL Oracle

 Dịch vụ đánh giá an toàn bảo mật CSDL Oracle sẽ đánh giá mức độ an toàn bảo mật của hệ thống CSDL Oracle khách hàng theo chuẩn khuyến cáo tốt nhất của Oracle.

Các kỹ sư cấp cao sẽ thực hiện kiểm thử hệ thống giả lập các thao tác tấn công từ bên ngoài cũng như bên trong nhằm tìm kiếm và phát hiện các lỗ hổng bảo mật trên thống. Từ những thông tin thu thập được các kỹ sư cấp cao sẽ thực hiện tư vấn, khuyến cáo an toàn bảo mật trên hệ thống khách hàng.

danh gia an toan bao mat

  • Phát hiện và phòng tránh các lỗ hổng bảo mật.
  • Giúp khách hàng nhận biết các chuẩn khuyến cáo bảo mật tốt nhất từ Oracle.
  • Đảm bảo CSDL an toàn trước các cuộc tấn công
  • Nắm bắt được chia sẻ từ các chuyên gia
  • Đảm bảo hệ thống an toàn
  • Tiết kiệm chi phí
  • Đảm bảo an toàn thông tin khách hàng, tăng niềm tin, uy tín, chất lượng của doanh nghiệp

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master