Dịch vụ đào tạo theo yêu cầu

 Dịch vụ đào tạo Oracle được biên soạn theo phương pháp thực hành hướng công việc, dựa vào kinh nghiệm của các chuyên gia đã nhiều năm triển khai các giải pháp Oracle trên nhiều hệ thống khách hàng khác nhau. Các khóa học sẽ hướng các học viên thực hiện quản trị hệ thống, dựa trên khả năng phân tích, chuẩn đoán và khắc phục khi có các vấn đề xảy ra trên hệ thống thực.

Dịch vụ đào tạo sẽ đào tạo học viên theo các hướng sau:

  • Thao tác quản trị hệ thống hàng ngày
  • Xử lý sự cố khi có vấn đề xảy ra
  • Giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống
  • Theo dõi chuẩn đoán các vấn đề của hệ thống
  • Tôi ưu hệ thống dựa theo chuẩn tốt nhất Oracle

Training on Demand New VN

Dịch vụ đào tạo chuyên sâu đào tạo các khóa học theo các tiêu chí sau:

  • Đào tạo các khóa học chuẩn Oracle: Các khóa học theo chuẩn Oracle sẽ được các chuyên gia có kinh nghiệm đào tạo theo tài liệu chuẩn Oracle. Sau khi kết thúc các khóa học, học viên có thể nắm bắt các giải pháp Oracle. Các khóa học theo chuẩn Oracle dựa theo tài liệu và thực hiện của Oracle. 
  • Đào tạo các khóa học hướng công việc: Các khóa học được biên soạn dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia có nhiều năm trong lĩnh vực quản trị, chuẩn đoán, khắc phục sự cố. Sau khi kết thúc các khóa học, học viên có thể đạt kiến thức nhất định, giúp quản trị vận hành hệ thống ổn định và tối ưu.

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master