Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

ORA-15041: diskgroup "ARCHIVE" space exhausted

Lỗi từ alert log:

Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/dbaviet/DBAVIET1/trace/DBAVIET1_arc1_11270.trc:
ORA-19504: failed to create file "+ARCHIVE"
ORA-17502: ksfdcre:4 Failed to create file +ARCHIVE
ORA-15041: diskgroup "ARCHIVE" space exhausted
ARC1: Error 19504 Creating archive log file to '+ARCHIVE'

1. Tạo script sau để backup và tự động xóa archived log:


[oracle@dbaviet1 ~]$ vi /home/oracle/backupdb/script/bk_archivelog.sh
#!/bin/bash
export TIME_RUN=`date +%Y%m%d_%H%M%S`
export DATE_RUN=`date +%Y_%m_%d`
export ORACLE_SID=DBAVIET1
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2/db_1
PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH=$PATH:$HOME/bin:$ORACLE_HOME/bin

mkdir -p /backup01/dbaviet/archivelog/$DATE_RUN
mkdir -p /backup02/dbaviet/archivelog/$DATE_RUN
mkdir -p /backup03/dbaviet/archivelog/$DATE_RUN
mkdir -p /backup04/dbaviet/archivelog/$DATE_RUN
mkdir -p /backup05/dbaviet/archivelog/$DATE_RUN

rman target / msglog=/home/oracle/backupdb/logs/del_arch/bk_arc_$TIME_RUN.log << EOF
run
{
#       sql 'alter system archive log current';

        allocate channel c01 device type disk format '/backup01/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';
        allocate channel c02 device type disk format '/backup01/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';
        allocate channel c03 device type disk format '/backup01/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';

        allocate channel c04 device type disk format '/backup02/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';
        allocate channel c05 device type disk format '/backup02/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';
        allocate channel c06 device type disk format '/backup02/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';

        allocate channel c07 device type disk format '/backup03/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';
        allocate channel c08 device type disk format '/backup03/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';
        allocate channel c09 device type disk format '/backup03/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';

        allocate channel c10 device type disk format '/backup04/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';
        allocate channel c11 device type disk format '/backup04/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';
        allocate channel c12 device type disk format '/backup04/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';

        allocate channel c13 device type disk format '/backup05/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';
        allocate channel c14 device type disk format '/backup05/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';
        allocate channel c15 device type disk format '/backup05/dbaviet/archivelog/${DATE_RUN}/bk_arc_%Y_%M_%D_%e';

        backup as compressed backupset archivelog all filesperset 16 delete all input;

        release channel c01;
        release channel c02;
        release channel c03;
        release channel c04;
        release channel c05;
        release channel c06;
        release channel c07;
        release channel c08;
        release channel c09;
        release channel c10;
        release channel c11;
        release channel c12;
        release channel c13;
        release channel c14;
        release channel c15;

        crosscheck archivelog all;

        delete noprompt obsolete;
        delete noprompt expired archivelog all;
}
EOF

2. Chạy script ở user oracle

$ /home/oracle/backupdb/script/bk_archivelog.sh

3. Nếu archived log lớn thì đặt job tự động chạy hàng giờ

$ crontab -e
0 0 * * * /home/oracle/backupdb/script/bk_archivelog.sh
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master